Facultatea de Geografie
Fișele disciplinelor specializării Geografia turismului (maghiară)
Anul universitar 2021-2022
Semestrul 1
Disciplina Cod Credite Limba Titular disciplina
Discipline obligatorii
Geografie generală / General Geography / Általános földrajz GLM1101 4 Maghiară Prof. univ. dr. Benedek József
Geografia generală a turismului / General Geography of Tourism / Általános turizmusföldrajz GLM2101 6 Maghiară Șef lucr. dr. Talpas János
Potenţialul hidroclimatic şi valorificarea lui în turism / The Water and Climatic Potential and its Capitalization in Tourism / A hidroklimatológiai potenciál és idegenforgalmi értékesítése GLM2202 6 Maghiară Șef lucr. dr. Czellecz Boglárka Tímea
Geografia continentelor. Europa / Geography of Continents. Europe / Kontinensföldrajz. Európa GLM1205 5 Maghiară Şef lucr. dr. Sebestyén Tihamér
Statistică în turism / Statistics in Tourism / Statisztika a turizmusban GLM2104 6 Maghiară Conf. univ. dr. Török Ibolya
Limba străină 1 / Foreign Language 1 / Idegen nyelv 1 3
Educație fizică 1 / Sports 1 / Testnevelés 1 YLU0011 2 Maghiară
Discipline facultative
Fundamente de antreprenoriat / Fundamentals of Entrepreneurship / Vállalkozástani alapismeretek FDAU0001 3
Semestrul 2
Disciplina Cod Credite Limba Titular disciplina
Discipline obligatorii
Geografia regională a României / Regional Geography of Romania / Románia regionális földrajza GLM1601 5 Maghiară Conf. univ. dr. Török Ibolya
Potenţialul turistic al reliefului şi valorificarea lui / Tourism Potential of the Landforms and its Capitalization / A domborzat turisztikai potenciálja és hasznosítása GLM2102 5 Maghiară Șef lucr. dr. Gál Andrea
Arhitectură în turism / Architecture in Tourism / Építészet a turizmusban GLM2304 5 Maghiară Șef lucr. dr. Máthé András
GIS şi cartografiere digitală / GIS and Digital Mapping / Térképészet a turizmusban GLM2303 6 Maghiară Conf. univ. dr. Bartos-Elekes Zsombor
Stagiu de practică 1 / Internship 1 / Terepgyakorlat 1 GLM1109 3 Maghiară Șef lucr. dr. Talpas János
Stagiu de practică 2 / Internship 2 / Terepgyakorlat 2 GLM1212 3 Maghiară Șef lucr. dr. Talpas János
Limba străină 2 / Foreign Language 2 / Idegen nyelv 2 3
Educație fizică 2 / Sports 2 / Testnevelés 2 YLU0012 2 Maghiară
Discipline facultative
Fundamente de antreprenoriat / Fundamentals of Entrepreneurship / Vállalkozástani alapismeretek FDAU0002 3 Maghiară
Semestrul 3
Disciplina Cod Credite Limba Titular disciplina
Discipline obligatorii
Geografia turismului în România / Tourism Geography of Romania / Románia turizmusföldrajza GLM2301 3 Maghiară Șef lucr. dr. Talpas János
Organizarea întreprinderilor și serviciilor în turism / Organization of Enterprises and Services in Tourism / Szolgáltatások a turizmusban GLM2302_ 3 Maghiară Șef lucr. dr. Máthé András
Cultură şi civilizaţie / Culture and Civilization / Kultúra és civilizáció GLM2204 3 Maghiară Șef lucr. dr. Máthé András
Turismul și mediul înconjurător / Tourism and Environment / Turizmus és környezet GLM2603 3 Maghiară Șef lucr. dr. Gál Andrea
Disciplina opțională 1, Disciplina opțională 2 si Disciplina opțională 3 se aleg din pachetul opțional:
Etnografie şi toponimie / Ethnography and Toponymy  / Helynévtan és néprajz GLM1509 6 Maghiară Conf. univ. dr. Bartos-Elekes Zsombor
Tehnica operaţiunilor de turism / Techniques of Tourism Operations / Turisztikai műveletek GLM2306 6 Maghiară Șef lucr. dr. Talpas János
Turismul în Uniunea Europeană / Tourism in the European Union / Az Európai Unió turizmusa GLM2510 6 Maghiară Şef lucr. dr. Nagy Egon
Montanologie si turism montan / Mountain Studies and Mountain Tourism / Hegyvidéki turizmus GLM2307 6 Maghiară Șef lucr. dr. Gál Andrea
Discipline facultative
Cultură și civilizație britanică / British Culture and Civilization / Brit kultúra és civilizáció GLE2307 4 Engleză
Semestrul 4
Disciplina Cod Credite Limba Titular disciplina
Discipline obligatorii
Management turistic / Tourism Management / Turisztikai menedzsment GLM2402 3 Maghiară Conf. univ. dr. Györfy Lehel
Metodologia cercetării în Geografia Turismului / Research Methodology in Tourism Geography / Turizmusföldrajzi kutatás módszertana GLM2305 3 Maghiară Conf. univ dr. Csata Zsombor
Comunicare şi imagine în turism / Communication and Image in Tourism / Kommunikáció a turizmusban GLM2503 3 Maghiară Şef lucr. dr. Nagy Egon
Turism internaţional / International Tourism / Nemzetközi turizmus GLM2405 3 Maghiară Conf. univ. dr. Bartos-Elekes Zsombor
Stagiu de practică 3 / Internship 3 / Terepgyakorlat 3 GLM1312 3 Maghiară Șef lucr. dr. Máthé András
Stagiu de practică 4 / Internship 4 / Terepgyakorlat 4 GLM1416 3 Maghiară Șef lucr. dr. Máthé András
Disciplina opţională 4 si Disciplina opţională 5 se aleg din pachetul opțional:
Istoria turismului / History of Tourism / A turizmus története GLM1203_ 6 Maghiară Șef lucr. dr. Máthé András
Relaţii publice / Public Relations / Közkapcsolatok GLM2609 6 Maghiară Șef lucr. dr. Máthé András
Negociere în turism / Negotiations in Tourism / Üzleti tárgyalások a turizmusban GLM2606 6 Maghiară Șef lucr. dr. Talpas János
Carstologie / Carstology / Karsztológia GLM1307 6 Maghiară Conf. univ. dr. Imecs Zoltán
Semestrul 5
Disciplina Cod Credite Limba Titular disciplina
Discipline obligatorii
Prospectare și strategii de dezvoltare turistică GLM2401 3 Maghiară Conf. univ. dr. Veres Valér
Activitatea agenţiilor de turism GLM2504 3 Maghiară Șef lucr. dr. Cristina Bolog
Ecoturism şi dezvoltare durabilă GLM2403 3 Maghiară Șef lucr. dr. Máthé Csongor
Geografia continentelor. Asia, America, Africa. GLM2106 3 Maghiară Şef lucr. dr. Nagy Egon
Disciplina opţională 6, Disciplina optionala 7 și Disciplina opţională 8 se aleg din pachetul opțional:
Marketing turistic GLM2404 6 Maghiară Conf. univ. dr. Alt Monika Anetta
Geografie regională generală GLM2508 6 Maghiară Şef lucr. dr. Nagy Egon
Contabilitate GLM2608 6 Maghiară Șef lucr. dr. Cardoş Ildikó Réka
Turism rural GLM2601 6 Maghiară Șef lucr. dr. Talpas János
Managementul proiectelor de dezvoltare GLM1610 6 Maghiară Conf. univ. dr. Kerekes Kinga
Introducere în etica şi integritatea academică GLM1513 6 Maghiară Conf. univ. dr. Török Ibolya
Semestrul 6
Disciplina Cod Credite Limba Titular disciplina
Discipline obligatorii
Geografie economică GLM2507 3 Maghiară Șef lucr. dr. Kovács Csaba
Evaluarea resurselor turistice GLM2612 4 Maghiară Șef lucr. dr. Máthé András
Economia turismului şi întreprinderii de turism GLM2201 4 Maghiară Șef lucr. dr. Máthé András
Amenajare turistică GLM2502 4 Maghiară Șef lucr. dr. Talpas János
Elaborarea lucrării de licenţă GLM1621 3 Maghiară
Disciplina opţională 9 și Disciplina opţională 10 se aleg din pachetul opțional:
Protecția și conservarea resurselor turistice GLM2602 6 Maghiară Șef lucr. dr. Máthé Csongor
Geografie socială GLM1504D 6 Maghiară Șef lucr. dr. Kovács Csaba
Turism urban GLM2407 6 Maghiară Șef lucr. dr. Talpas János
Geografie politică  GLM1604 6 Maghiară Șef lucr. dr. Kovács Csaba
Istoria schimbărilor de mediu şi a gândirii ecologice GLM1616 3 Maghiară