Informatii IDFR

Despre Noi IDFR


Prezentarea programului de studiu: GEOGRAFIA TURISMULUI – ID Specializarea Geografia Turismului este concepută să funcţioneze după un plan de învăţământ proiectat în conformitate cu politica universităţii în domeniul ofertei specifice.
Astfel aceasta este una conformă cu Nomenclatorul European al Specializărilor; perioada de studiu, planul de învăţământ şi programele analitice ale disciplinelor prevăzute în programul de studiu sunt în conformitate cu ceea ce se învaţă în cadrul unor programe similare în universităţi occidentale recunoscute în lume prin calitatea ofertei lor.
Perioada de pregătire oferită de specializarea Geografia Turismului deschide orizonturile unor cariere de succes într-unul dintre cele mai dinamice sectoare de activitate la nivel mondial. Evoluţia sa determină crearea de noi de locuri de muncă, solicită un nivel tot mai crescut de profesionalism şi oferă excelente perspective de dezvoltare personală.
La finalul acestui ciclu de pregătire universitară, absolvenţii vor dobândi un set de competenţe generale şi de specialitate, acoperind o paletă largă: cunoştinţe teoretice şi practice, precum şi abilităţi specifice de comunicare;
stăpânirea modalităţilor de lucru cu mijloace informatice şi aplicarea GIS; posibilitatea de comunicare în limbi străine printr-o bună pregătire lingvistică şi a limbajului de specialitate. Toate cunoştinţele furnizate studenţilor la specializarea Geografia Turismului sunt destinate să contureze şi să implementeze în concepţia şi în comportamentul lor acea filozofie de afaceri bazată pe marketing, în conformitate cu care ceea ce se produce şi se vinde.
Aplicaţiile practice din fiecare an de studii oferă studenţilor şansa de a descoperi realitatea turistică a celor mai interesante destinaţii naturale şi culturale din ţară (Delta Dunării, Carpaţii, Transilvania, Maramureşul, Bucovina) şi din străinătate (Cipru, Grecia, Polonia, Turcia, Slovenia, Croaţia, Egipt etc.). Totodată, stagiile practice anuale permit implicarea studenţilor în activităţile unităţilor de turism, la toate nivelele de organizare şi funcţionare (agenţii de turism, hoteluri, pensiuni turistice etc.).

 

CONTACT:

e-mail: liliana.matei@ubbcluj.ro

telefon: 0264-431865

 

 

ANUNTURI SI INFORMATII ID

INFO

Întîlnirea inaugurală cu studenții anului I, specializarea GEOGRAFIA TURISMULUI – ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ, va avea loc sâmbătă 15 octombrie 2022, ora 9.00 pe platforma MsTeams,  accesând link-ul trimis marti 11 octombrie 2022 fiecărui student prin intermediul e-mail-ului personal.

În cazul în care, din varii motive, nu ați primit acest mesajul trimis (continand link-ul mentionat), va rog sa-mi trimiteti un mesaj pe adresa stefan.dezsi@ubbcluj.ro prin care sa specificati acest lucru, pentru a incerca sa remediem problema în timp util (înaintea întâlnirii de sâmbătă).

PREZENȚA ESTE OBLIGATORIE! 

!!! Pentru conectarea la platforma Microsoft Office365 în vederea accesării conferinței create în acest scop accesați link-ul de mai jos (urmați pas cu pas indicațiile din tutorial): 

Prof. univ. dr. Ștefan Dezsi 

Responsabilul și îndrumătorul specializării Geografia turismului - ID 

1.Tutorial studenti inscriere la clase si activitati online – Platforma MS Teams

2.Conectare Academic Info

 


+-

ORAR ID

 

 

 

+-

EXAMEN LICENTA ID

INFO

ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR Sesiunea iulie 2023

   DOCUMENTE     ::

1 Procedura inscriere licenta iulie 2023 GT_ID

2 Declaratie de acord

3 Declaratie pe propria raspundere

2023-Cerere inscriere Licenta_GT_ID

CONTACT:

e-mail: liliana.matei@ubbcluj.ro

telefon: 0264-431865

 

 

 

 

+-

DIVERSE

ULTIMELE NOUTATI:

 

 

INFO

 

 

 

+-