Informatii IDFR

Despre Noi IDFR


Prezentarea programului de studiu: GEOGRAFIA TURISMULUI – ID Specializarea Geografia Turismului este concepută să funcţioneze după un plan de învăţământ proiectat în conformitate cu politica universităţii în domeniul ofertei specifice.
Astfel aceasta este una conformă cu Nomenclatorul European al Specializărilor; perioada de studiu, planul de învăţământ şi programele analitice ale disciplinelor prevăzute în programul de studiu sunt în conformitate cu ceea ce se învaţă în cadrul unor programe similare în universităţi occidentale recunoscute în lume prin calitatea ofertei lor.
Perioada de pregătire oferită de specializarea Geografia Turismului deschide orizonturile unor cariere de succes într-unul dintre cele mai dinamice sectoare de activitate la nivel mondial. Evoluţia sa determină crearea de noi de locuri de muncă, solicită un nivel tot mai crescut de profesionalism şi oferă excelente perspective de dezvoltare personală.
La finalul acestui ciclu de pregătire universitară, absolvenţii vor dobândi un set de competenţe generale şi de specialitate, acoperind o paletă largă: cunoştinţe teoretice şi practice, precum şi abilităţi specifice de comunicare;
stăpânirea modalităţilor de lucru cu mijloace informatice şi aplicarea GIS; posibilitatea de comunicare în limbi străine printr-o bună pregătire lingvistică şi a limbajului de specialitate. Toate cunoştinţele furnizate studenţilor la specializarea Geografia Turismului sunt destinate să contureze şi să implementeze în concepţia şi în comportamentul lor acea filozofie de afaceri bazată pe marketing, în conformitate cu care ceea ce se produce şi se vinde.
Aplicaţiile practice din fiecare an de studii oferă studenţilor şansa de a descoperi realitatea turistică a celor mai interesante destinaţii naturale şi culturale din ţară (Delta Dunării, Carpaţii, Transilvania, Maramureşul, Bucovina) şi din străinătate (Cipru, Grecia, Polonia, Turcia, Slovenia, Croaţia, Egipt etc.). Totodată, stagiile practice anuale permit implicarea studenţilor în activităţile unităţilor de turism, la toate nivelele de organizare şi funcţionare (agenţii de turism, hoteluri, pensiuni turistice etc.).

 

CONTACT:

e-mail: liliana.matei@ubbcluj.ro

telefon: 0264-431865

 

 

ANUNTURI SI INFORMATII ID

INFO

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR ANULUI I, SPECIALIZAREA GEOGRAFIA TURISMULUI – ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ!!!  

Întâlnirea inaugurală cu studenții SPECIALIZĂRII GEOGRAFIA TURISMULUI – ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ, ANUL I  se va derula ONLINE și va avea loc SÂMBĂTĂ 14 OCTOMBRIE 2023, ORA 10,00.  
Întâlnirea se va derula pe platforma MsTeams, pentru utilizarea acesteia fiind necesară crearea unui cont de acces urmând pașii indicați în link-ul de mai jos:   
https://dtic.ubbcluj.ro/tutorial/conectare-office365-studenti/  


 
În cazul în care întâmpinați probleme de accesare a platformei Microsoft Office365 vă rugăm să trimiteți un e-mail pe adresa help.office365@ubbcluj.ro   
(INFORMAȚII MAI DETALIATE PENTRU ÎN CAZUL ÎN CARE CINEVA VA FI PUS ÎN FAȚA UNEI ASTFEL DE NEDORITE SITUAȚII O SĂ GĂSIȚI ÎN PARTEA DE JOS A ACESTEI PAGINI)   


 
Odată creat contul, o să puteți accesa clasa/echipa denumită GEOGRAFIA TURISMULUI - ID, ANUL I, SERIA 2023-2026, care va găzdui întâlnirea online inaugurală, link-ul care asigură accesul în aceasta clasă fiind  inserat mai jos:    

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aQPiiM_8r0qzJ-rdIP4luW00Nu97WIwFqQwk6tWdFT0w1%40thread.tacv2/General?groupId=ab53a20c-d64c-4bff-9d00-ef34c3044402&tenantId=5a4863ed-40c8-4fd5-8298-fbfdb7f13095 

ÎNTRUCÂT LA ACEASTĂ ÎNTÂLNIRE SE VOR DISCUTA, LAMURI ȘI STABILI TOATE ASPECTELE DE NATURĂ TEHNICĂ, ORGANIZATORICĂ ȘI ADMINISTRATIVĂ  SPECIFICE formei de ÎNVĂȚĂMÂNTULUI LA DISTANȚĂ și cele ale începutului de an universitar  PREZENȚA ESTE OBLIGATORIE!!!  
Responsabilul specializării Geografia turismului – ID,   
 Prof. univ. dr. Ștefan Dezsi  

 

 

1.Tutorial studenti inscriere la clase si activitati online – Platforma MS Teams

2.Conectare Academic Info

 


+-

SESIUNE EXAMENE ID

PROGRAMAREA EXAMENELOR SESIUNE VARA

progex an 1 GT_ID vara

progex an 2 GT_ID vara

 

PROGRAMAREA EXAMENELOR ani terminali

SESIUNE DE EXAMENE pt anii terminali: 27 mai - 9 iunie 2024

SESIUNE DE RESTANŢE pt anii terminali: 10 iun -16 iun 2024

https://geografie.ubbcluj.ro/docs/studenti/IDFR/prgtermidfr.xlsx

 

 

 

Ghidul privind asigurarea protecției datelor cu caracter personal în timpul desfășurării examenlor prin intermediul tehnologiei și internetului

 

 

 

-+

EXAMEN LICENTA ID

INFO

PROCEDURA PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA
EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR
Sesiunea iulie 2024

GT_ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ

Examenele de finalizare a studiilor se vor desfășura cu prezență fizică

 

                                                               
CALENDAR DESFĂȘURARE EXAMEN LICENȚĂ GT_ID:

   • 10 iunie, ora 8.00 – 21 iunie 2024, ora 14.00 – Înscrierea candidaţilor (online) la secretariatul ID, documentele se transmit pe adresa: liliana.matei@ubbcluj.ro

   • 4 iulie 2024 – Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate și susţinerea lucrării de licenţă (Geografia Turismului_ID), cu prezență fizică

    • 6 iulie 2024 – Afişarea rezultatelor finale 

ORGANIZARE EXAMEN LICENŢĂ
ÎNSCRIERE ŞI DESFĂŞURARE

Înscrierea online la examenul de licență pentru învățământul la distanță

               Se face în perioada 10 iunie – 21 iunie 2024 şi presupune transmiterea prin wetransfer.com de către absolvenți pe adresa de e-mail: liliana.matei@ubbcluj.ro a  2 arhive:

Arhiva 1 (Lucrarea de licenţă) va avea denumirea: GT_IDroNumele si prenumele studentului - Lucrare şi va conţine:

  1. Lucrarea  de licență, în forma sa finală, în format .pdf salvată într-un director cu denumirea  GT_ IDroNumele și prenumele studentului - Licența 

  2. Acordul de susţinere a lucrării, întocmit, semnat electronic şi transmis absolventului de către profesorul îndrumator - (salvat .pdf cu denumirea de forma GT_ IDroNumele si prenumele studentului - Acord) Acest document este OBLIGATORIU deoarece reprezintă dovada că lucrarea a fost  validată şi certificată ştiinţific - conform modelului

  3. Declarație pe proprie răspundere (salvată .pdf cu denumirea: GT_ IDroNumele și prenumele studentului – Decl. răspundere) de asumare a originalităţii lucrării (completată şi semnată electronic de catre absolvent) – conform modelului

 

Arhiva 2 (Documente înscriere) va avea denumirea: GT_ IDroNumele si prenumele studentului - Documente și va conține:
               a. Cerere tip de înscriere – Cererea va fi completată, semnată și salvată în .pdf. cu denumirea de forma GT_ IDroNumele si prenumele studentului - Cerere .
b. Diploma de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) – în mod normal aceste documente trebuie să se afle în dosarul dvs. la Secretariat_ID cu care v-ați înscris la facultate, altfel, vă rugăm să ni le transmiteți, scanate față/verso); Documentele să fie salvate ca .pdf, cu denumiri de forma GT_IDroNumele și prenumele studentului - DiplBac sau GT_ IDroNumele și prenumele studentului - FM .
   c. Certificatul de naștere – vă rugăm să-l transmiteți salvat  ca .pdf, cu denumirea de forma GT_ IDroNumele si prenumele studentului - CertNast )
   d. Certificatul de căsătorie – dacă este cazul; vă rugăm să ni-l transmiteți salvat  ca .pdf, cu denumirea de forma GT_ IDroNumele și prenumele studentului - CertCas )
   e. Cartea de identitate, doar în situațiile în care: a) certificatul de naștere nu conține Codul Numeric Personal; b) certificatul de naștere este vechi și se specifică raionul și nu județul; c) denumirea oficială a localității s-a schimbat; d) este nevoie de clarificarea datelor personale ale titularului; (dacă este cazul, vă rugăm să o transmiteți, salvată  ca .pdf, cu denumirea de forma GT_ IDroNumele și prenumele studentului - CI);
f. Atestat/certificat de competență lingvistică (atestatele vor fi generate de către Secretariat_ID (dacă ați susținut examenul de competență lingvistică la facultate în anul 2022). Altfel trebuie să transmiteți un atestat de competență lingvistică valabil conform listei din Anexa 1 a Regulamentului de finalizare a studiilor la UBB. Acesta va trebui salvat ca .pdf, cu denumirea GT_ IDroNumele si prenumele studentului - Atestat
g. Dovada achitării taxei de înscriere doar pentru candidatii care au absolvit înainte de 2021 – dovada plății, sub formă de fișier .pdf, salvată cu denumirea GT_ IDroNumele și prenumele studentului -Plata              

 

   DOCUMENTE     ::

1 Procedura inscriere licenta iulie 2024 GT_ID

2 Declaratie de acord

3 Declaratie pe propria raspundere

2024-Cerere inscriere Licenta_GT_ID

CONTACT:

e-mail: liliana.matei@ubbcluj.ro

telefon: 0264-431865

 

 

 

 

+-

DIVERSE

ULTIMELE NOUTATI:

 

 

INFO

 

 

 

+-