Informatii IDFR

Despre Noi IDFR


Prezentarea programului de studiu: GEOGRAFIA TURISMULUI – ID Specializarea Geografia Turismului este concepută să funcţioneze după un plan de învăţământ proiectat în conformitate cu politica universităţii în domeniul ofertei specifice.
Astfel aceasta este una conformă cu Nomenclatorul European al Specializărilor; perioada de studiu, planul de învăţământ şi programele analitice ale disciplinelor prevăzute în programul de studiu sunt în conformitate cu ceea ce se învaţă în cadrul unor programe similare în universităţi occidentale recunoscute în lume prin calitatea ofertei lor.
Perioada de pregătire oferită de specializarea Geografia Turismului deschide orizonturile unor cariere de succes într-unul dintre cele mai dinamice sectoare de activitate la nivel mondial. Evoluţia sa determină crearea de noi de locuri de muncă, solicită un nivel tot mai crescut de profesionalism şi oferă excelente perspective de dezvoltare personală.
La finalul acestui ciclu de pregătire universitară, absolvenţii vor dobândi un set de competenţe generale şi de specialitate, acoperind o paletă largă: cunoştinţe teoretice şi practice, precum şi abilităţi specifice de comunicare;
stăpânirea modalităţilor de lucru cu mijloace informatice şi aplicarea GIS; posibilitatea de comunicare în limbi străine printr-o bună pregătire lingvistică şi a limbajului de specialitate. Toate cunoştinţele furnizate studenţilor la specializarea Geografia Turismului sunt destinate să contureze şi să implementeze în concepţia şi în comportamentul lor acea filozofie de afaceri bazată pe marketing, în conformitate cu care ceea ce se produce şi se vinde.
Aplicaţiile practice din fiecare an de studii oferă studenţilor şansa de a descoperi realitatea turistică a celor mai interesante destinaţii naturale şi culturale din ţară (Delta Dunării, Carpaţii, Transilvania, Maramureşul, Bucovina) şi din străinătate (Cipru, Grecia, Polonia, Turcia, Slovenia, Croaţia, Egipt etc.). Totodată, stagiile practice anuale permit implicarea studenţilor în activităţile unităţilor de turism, la toate nivelele de organizare şi funcţionare (agenţii de turism, hoteluri, pensiuni turistice etc.).

 

CONTACT:

e-mail: liliana.matei@ubbcluj.ro

telefon: 0264-431865

 

 

ANUNTURI SI INFORMATII ID

INFO

Întîlnirea inaugurală cu studenții anului I, specializarea GEOGRAFIA TURISMULUI – ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ, va avea loc sâmbătă 15 octombrie 2022, ora 9.00 pe platforma MsTeams,  accesând link-ul trimis marti 11 octombrie 2022 fiecărui student prin intermediul e-mail-ului personal.

În cazul în care, din varii motive, nu ați primit acest mesajul trimis (continand link-ul mentionat), va rog sa-mi trimiteti un mesaj pe adresa stefan.dezsi@ubbcluj.ro prin care sa specificati acest lucru, pentru a incerca sa remediem problema în timp util (înaintea întâlnirii de sâmbătă).

PREZENȚA ESTE OBLIGATORIE! 

!!! Pentru conectarea la platforma Microsoft Office365 în vederea accesării conferinței create în acest scop accesați link-ul de mai jos (urmați pas cu pas indicațiile din tutorial): 

Prof. univ. dr. Ștefan Dezsi 

Responsabilul și îndrumătorul specializării Geografia turismului - ID 

1.Tutorial studenti inscriere la clase si activitati online – Platforma MS Teams

2.Conectare Academic Info

 


+-

EXAMEN LICENTA ID

INFO

PROCEDURA PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA
EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR
Sesiunea februarie 2023

GT_ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ

Examenele de finalizare a studiilor se vor desfășura cu prezență fizică                                                                            
CALENDAR DESFĂȘURARE EXAMEN LICENȚĂ ID:

  • 6 februarie, ora 8.00 – 10 februarie 2023, ora 14.00 – Înscrierea candidaţilor (online) la secretariatul ID, documentele se transmit pe adresa: liliana.matei@ubbcluj.ro

  • 20 februarie 2023 – Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate și susţinerea lucrării de licenţă (Geografia Turismului_ID), cu prezență fizică

   • 23 februarie 2023 – Afişarea rezultatelor finale

  ORGANIZARE EXAMEN LICENŢĂ- ÎNSCRIERE ŞI DESFĂŞURARE

Înscrierea online la examenul de licență pentru învățământul la distanță

   Se face în perioada 6 februarie – 10 februarie 2023 şi presupune transmiterea prin wetransfer.com de către absolvenți pe adresa de e-mail: liliana.matei@ubbcluj.ro a  2 arhive:

Arhiva 1 (Lucrarea de licenţă) va avea denumirea: GT_IDroNumele si prenumele studentului - Lucrare şi va conţine:

  1. Lucrarea  de licență, în forma sa finală, în format .pdf salvată într-un director cu denumirea  GT_ IDroNumele și prenumele studentului - Licența 
  2. Acordul de susţinere a lucrării, întocmit, semnat electronic şi transmis absolventului de către profesorul îndrumator - (salvat .pdf cu denumirea de forma GT_ IDroNumele si prenumele studentului - Acord) Acest document este OBLIGATORIU deoarece reprezintă dovada că lucrarea a fost  validată şi certificată ştiinţific - conform modelului
  3. Declarație pe proprie răspundere (salvată .pdf cu denumirea: GT_ IDroNumele și prenumele studentului – Decl. răspundere) de asumare a originalităţii lucrării (completată şi semnată electronic de catre absolvent) – conform modelului

Arhiva 2 (Documente înscriere) va avea denumirea: GT_ IDroNumele si prenumele studentului - Documente și va conține:
  a. Cerere tip de înscriere – Cererea va fi completată, semnată și salvată în .pdf. cu denumirea de forma GT_ IDroNumele si prenumele studentului -Cerere .
b. Diploma de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) – în mod normal aceste documente trebuie să se afle în dosarul dvs. la Secretariat_ID cu care v-ați înscris la facultate, altfel, vă rugăm să ni le transmiteți, scanate față/verso); Documentele să fie salvate ca .pdf, cu denumiri de forma GT_IDroNumele și prenumele studentului -DiplBac sau GT_ IDroNumele și prenumele studentului -FM .
  c. Certificatul de naștere – vă rugăm să-l transmiteți salvat  ca .pdf, cu denumirea de forma GT_ IDroNumele si prenumele studentului -CertNast )
  d. Certificatul de căsătorie – dacă este cazul; vă rugăm să ni-l transmiteți salvat  ca .pdf, cu denumirea de forma GT_ IDroNumele și prenumele studentului -CertCas )
  e. Cartea de identitate, doar în situațiile în care: a) certificatul de naștere nu conține Codul Numeric Personal; b) certificatul de naștere este vechi și se specifică raionul și nu județul; c) denumirea oficială a localității s-a schimbat; d) este nevoie de clarificarea datelor personale ale titularului; (dacă este cazul, vă rugăm să o transmiteți, salvată  ca .pdf, cu denumirea de forma GT_ IDroNumele și prenumele studentului -CI);
f. Atestat/certificat de competență lingvistică (atestatele vor fi generate de către Secretariat_ID (dacă ați susținut examenul de competență lingvistică la facultate în anul 2020). Altfel trebuie să transmiteți un atestat de competență lingvistică valabil conform listei din Anexa 1 a Regulamentului de finalizare a studiilor la UBB. Acesta va trebui salvat ca .pdf, cu denumirea GT_ IDroNumele si prenumele studentului -Atestat
g. Dovada achitării taxei de înscriere doar pentru candidatii care au absolvit înainte de 2019 – dovada plății, sub formă de fișier .pdf, salvată cu denumirea GT_ IDroNumele și prenumele studentului -Plata       

DOCUMENTE     ::

2 Acord

3 Declaratie răspundere

2022-Cerere inscriere Licenta_GT_ID

CONTACT:

e-mail: liliana.matei@ubbcluj.ro

telefon: 0264-431865

 

 

 

 

+-

DIVERSE

ULTIMELE NOUTATI:

 

 

INFO

 

 

 

+-