Informatii IDFR

INFORMATII IDFR

INFO IDFR:Prezentarea programului de studiu: GEOGRAFIA TURISMULUI – ID Specializarea Geografia Turismului este concepută să funcţioneze după un plan de învăţământ proiectat în conformitate cu politica universităţii în domeniul ofertei specifice.
Astfel aceasta este una conformă cu Nomenclatorul European al Specializărilor; perioada de studiu, planul de învăţământ şi programele analitice ale disciplinelor prevăzute în programul de studiu sunt în conformitate cu ceea ce se învaţă în cadrul unor programe similare în universităţi occidentale recunoscute în lume prin calitatea ofertei lor.
Perioada de pregătire oferită de specializarea Geografia Turismului deschide orizonturile unor cariere de succes într-unul dintre cele mai dinamice sectoare de activitate la nivel mondial. Evoluţia sa determină crearea de noi de locuri de muncă, solicită un nivel tot mai crescut de profesionalism şi oferă excelente perspective de dezvoltare personală.
La finalul acestui ciclu de pregătire universitară, absolvenţii vor dobândi un set de competenţe generale şi de specialitate, acoperind o paletă largă: cunoştinţe teoretice şi practice, precum şi abilităţi specifice de comunicare;
stăpânirea modalităţilor de lucru cu mijloace informatice şi aplicarea GIS; posibilitatea de comunicare în limbi străine printr-o bună pregătire lingvistică şi a limbajului de specialitate. Toate cunoştinţele furnizate studenţilor la specializarea Geografia Turismului sunt destinate să contureze şi să implementeze în concepţia şi în comportamentul lor acea filozofie de afaceri bazată pe marketing, în conformitate cu care ceea ce se produce şi se vinde.
Aplicaţiile practice din fiecare an de studii oferă studenţilor şansa de a descoperi realitatea turistică a celor mai interesante destinaţii naturale şi culturale din ţară (Delta Dunării, Carpaţii, Transilvania, Maramureşul, Bucovina) şi din străinătate (Cipru, Grecia, Polonia, Turcia, Slovenia, Croaţia, Egipt etc.). Totodată, stagiile practice anuale permit implicarea studenţilor în activităţile unităţilor de turism, la toate nivelele de organizare şi funcţionare (agenţii de turism, hoteluri, pensiuni turistice etc.).

ULTIMELE NOUTATI:

16.09.2021

BURSE

Cerere_bursa

Calendar_burse_2020_2021

Burse anul I

Burse anul II

13.09.2021

Studenţii propuşi pentru exmatriculare, in sept. 2021

24.06.2021

Invatamant la distanta bursele pentru anul III GT_ID.

Calendar_burse_2020_2021

cerere_bursa

tabel_AFISARE_burse

04.06.2021

LICENTA INVATAMANT LA DISTANTA

DOCUMENTELE SI MODUL DE INSCRIERE LA LICENTA IUNIE/IULIE 2021_GT_ID

CONTACT:

e-mail: liliana.matei@ubbcluj.ro

telefon: 0264-431865

DOCUMENTE :

1procedura inscriere licenta ID online 2021

2Acord coordonator

3Declaratie raspundere

2021-Cerere inscriere Licenta_GT_ID

Anexa_1_Certificate_competenta_lingvistica_14.12.2020

 

 

25.05.2021

Programarea examenelor pentru anul I GT ID

Programarea examenelor pentru anul II GT ID

Programarea examenelor pentru anul III GT ID

 

 

Ghidul privind asigurarea protecției datelor cu caracter personal în timpul desfășurării examenlor prin intermediul tehnologiei și internetului

update 15.03.2021

BURSE SEMESTRUL I 2021 FINAL

 

ORAR SEMESTRUL II 2021

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Metodologie_burse_2020_2021_ID_IFR

Adresă CFCIDFR 21 octombrie 2020

 

 

 

1.Tutorial studenti inscriere la clase si activitati online – Platforma MS Teams

2.Conectare Academic Info

3.Conectare MS-TEAMS – septembrie 2020>

Examen Disertatie

INFO MASTER:


Regulamentul actualizat cu modificările aprobate pentru examenele de finalizare a studiilor. Aceste modificări se vor aplica începând cu sesiunea iulie 2018. Programarea examenului de disertatie iulie 2020 COMPONENȚA COMISIILOR DE EXAMINARE PT. FINALIZAREA STUDIILOR SESIUNEA IULIE 2020 Amenajare și dezvoltare turistică (învățământ cu frecvență, linia română)
+-

PROGRAME POSTUNIVERSITARE

+-

PROIECTE FONDURI EUROPENE

-+

CERCETARE

+-

PROIECTE DE CERCETARE LA FACULTATEA DE GEOGRAFIE

+-

CENTRE DE CERCETARE SI REVISTE STIINTIFICE

+-