Geografie Fizică și Tehnică

Info

Geografia fizică şi tehnică are tradiţii profunde în domeniul predării şi cercetării componentelor naturale ale învelişului geografic. Continuatoare a ideilor şi muncii iluştrilor înaintaşi, activitatea departamentului s-a îndreptat şi asupra unor orientări noi. Alături de studiul analitic tradiţional al geomorfosferei, atmosferei, hidrosferei, pedosferei şi biosferei au fost introduse metode, concepţii şi chiar discipline noi, în direcţia răspunsurilor la solicitările complexe ale economiei naţionale şi europene.

Activităţii departamentului îi este caracteristică o implicare cantitativă şi calitativă directă în evaluarea şi gestiunea resurselor naturale, în analiza efectelor intervenţiilor antropice în mediul natural, în identificarea şi predicţia fenomenelor naturale extreme, inclusiv evaluarea prin analize de risc, în exprimarea cuantificată a dimensiunii proceselor naturale necesară proiectării sau gestionării situaţiilor de criză, în măsurarea topografică şi redarea cartografică a realităţilor şi schimbărilor din spaţiul geografic.

Specializările de la studiile de bază (Geografie, Cartografie, Hidrologie şi Meteorologie), care funcţionează sub îndrumarea departamentului, sunt menite să confere activităţii didactice şi de cercetare orientări mai pragmatice, în conformitate cu solicitările şi ofertele pieţei muncii. Doar astfel putem să fim, în continuare, utili societăţii.

Studenţii absolvenţi ai studiilor de bază de la specializările facultăţii noastre pot continua studiile la masteratele de „Geomatică” şi „Resurse şi riscuri în mediul hidroatmosferic”, îndrumate de cadrele didactice ale departamentului. De menţionat că un număr semnificativ de masteranzi provin de la alte universităţi. După absolvirea unui masterat, există posibilitatea înscrierii la Şcoala doctorală, sub conducerea profesorilor din facultate.

Colectivul de cadre didactice ale departamentului este compus din specialişti cu înaltă calificare, dovadă performanţele ştiinţifice şi recunoaşterea naţională şi internaţională aferente ultimelor două decenii: 50 de cărţi publicate la edituri recunoscute CNCSIS, 27 de articole publicate in reviste cotate ISI, 28 de articole publicate in volume conferinte stiintifice ISI proceedings, 160 de articole publicate in reviste indexate BDI, 67 de articole publicate in conferinte stiintifice indexate BDI etc. În orientarea spre aspecte noi ale cercetării şi învăţământului este relevant numărul semnificativ al tinerilor colegi, care sunt deschişi spre orice noutate în domeniul de lucru. Activitatea practică se desfăşoară în laboratoare bine dotate cu aparatură specifică şi informatică. Este de subliniat importanţa ce se acordă activităţilor de teren, ce se desfăşoară anual la baza de practică a facultăţii de la Baru Mare sau alte locaţii.

Conf. dr. Gheorghe ŞERBAN
Departamentul de Geografie Fizică şi Tehnică
 • Conf. univ. dr. Șerban Gheorghe – director de department
 • Prof. univ. dr. Croitoru Adina-Eliza
 • Conf. univ. dr. Alexe Mircea
 • Conf. univ. dr. Bilașco Ștefan
 • Conf. univ. dr. Fodorean Ioan
 • Prof. univ. dr. Holobâcă Iulian-Horea
 • Conf. univ. dr. Rus Ioan
 • Lector dr. Bătinaș Răzvan-Horațiu
 • Şef lucrări dr. Buzilă Liviu-Ioan
 • Lector dr. Corpade Ciprian-Petru
 • Şef lucrări dr. Dohotar Vasile
 • Şef lucrări dr. Hodor Nicolaie
 • Şef lucrări dr. Horvath Csaba
 • Şef lucrări dr. Hosu Maria
 • Şef lucrări dr. Tudose Traian
 • Şef lucrări dr. Vele Dan
 • Cercetător șt. III dr. Răchită Ionela-Georgiana
 • Cercetător șt. III dr. Roşca Sanda-Maria
 • Inginer Rus Elena
 • Subinginer Beldean Bogdan
 • Laborant Dezso Ildiko

DEPARTAMENTUL DE GEOGRAFIE FIZICA SI TEHNICA
ADRESA E-MAIL
Profesor univ. dr. Petrea Dan danut.petrea@ubbcluj.ro
Profesor univ. dr. Irimus Ioan-Aurel aurel.irimus@ubbcluj.ro
Conferentiar univ. dr. Rus Ioan ioan.rus@ubbcluj.ro
Conferentiar univ. dr. Serban Gheorghe gheorghe.serban@ubbcluj.ro
Sef Lucrari dr. Hodor Nicolae nicolaie.hodor@ubbcluj.ro
Sef Lucrari dr. Buzila Liviu liviu.buzila@ubbcluj.ro
Profesor univ. dr. Croitoru Adina adina.croitoru@ubbcluj.ro
Profesor univ. dr.Holobaca Iulian iulian.holobaca@ubbcluj.ro
Sef Lucrari dr. Dohotar Vasile vasile.dohotar@ubbcluj.ro
Conferentiar univ. dr. Alexe Mircea mircea.alexe@ubbcluj.ro
lector dr. Batinas Razvan razvan.batinas@ubbcluj.ro
Conferentiar univ. dr. Fodorean Ioan ioan.fodorean@ubbcluj.ro
lector dr. Corpade Ciprian ciprian.corpade@ubbcluj.ro
Sef Lucrari dr. Horvath Csaba csaba.horvath@ubbcluj.ro
Sef Lucrari dr. Tudose Traian traian.tudose@ubbcluj.ro
Sef Lucrari dr. Hosu Maria maria.hosu@ubbcluj.ro
Conferentiar univ. dr. Bilasco Stefan stefan.bilasco@ubbcluj.ro
Sef Lucrari dr. Vele Dan dan.vele@ubbcluj.ro
cerc.st.III dr. Rosca Sanda-Maria sanda.rosca@ubbcluj.ro
Ing. Rus Elena elena.rus@ubbcluj.ro
Cartograf Beldean Bogdan bogdan.beldean@ubbcluj.ro
Operator calculator Dezso Ildiko ildiko.dezso@ubbcluj.ro
cerc.st.III dr. Rachita Ionela-Georgiana ionela.rachita @ubbcluj.ro