International

Facultatea de Geografie a încheiat acorduri de cooperare cu următorii parteneri instituționali:
Universitatea din Pécs, Institutul de Geografie, Pécs
Universitatea din Pécs, Illyés Gyula Faculty, Pécs
Universitatea din Miskolcs, Facultatea de Științe Economice, Miskolc
Universitatea Eötvös Loránd, Institutul de Geografie și Științele Pămîntului, Budapest
Károly Róbert University College, Gyöngyös
Universitatea din Belgrad, Facultatea de Fizică, Belgrad
October 6 University Cairo, Egipt
Universitatea Ben Gurion , Negev
Sinai High Institute for Tourism and Hotels Ras Sedr, South Sinai, Egipt
Louis Hotels Cyprus, Nicosia

Erasmus Mundus este un program de cooperare care vizează dezvoltarea calității învățământului superior european și promovarea sa la nivel mondial. Bazându-se pe succesul programului Erasmus (cunoscut mai ales prin bursele de mobilitate oferite studenților), Erasmus Mundus încurajează colaborarea între instituții de învățământ superior, cadre didactice, studenți și cercetatori din spațiul UE și din afara lui.

Obiectivele programului Erasmus Mundus sunt promovarea învățământului superior european, dezvoltarea perspectivelor profesionale ale studenților și promovarea dialogului intercultural prin cooperarea cu țările terțe, în conformitate cu obiectivele politicii externe a Uniunii Europene. Perioada de studiu: între 6 şi 36 de luni în funcţie de nivelul de studiu. Recunoaştere academică: se oferă recunoaştere academică pentru mobilităţile de scurtă durată (6-10 luni), iar pentru cele de lungă durată se oferă diplomă de absolvire de către universitatea gazdă în funcţie de ciclul de studii urmat. Aplicaţia: fiecare candidat completează un formular online prin care alege tipul de mobilitate, universitatea de destinaţie, domeniul de studiu (în majoritatea cazurilor formularul permite alegerea a două-trei universităţi gazdă). Aplicaţia trebuie însoţită de anumite documente: CV, scrisoare de intenţie, certificat de compenţă lingvistică, foaie matricolă etc.

Eligibilitate:
în cazul mobilităţilor de scurtă durată beneficiarul trebuie să fie student.
În cazul mobilităţilor de lungă durată pot candida studenţi în an terminal sau absolvenţi a unui ciclu de învăţământ (pentru mobilităţi de studiu, ciclu complet licenţă, beneficiarii pot fi absolvenţi de liceu).
Beneficiarii cetăteni UE nu pot beneficia de o mobilitate de studiu la altă universitate din UE, chiar dacă aceasta din urmă face parte din consorţiu.
Un student care a mai beneficiat de mobilitate Erasmus de studiu sau plasament poate participa și în progranul Erasmus Mundus.
Selecţia candidaţilor: se face de către universitatea gazdă împreună cu universităţiile partenere
Recomadări: selectarea universităţii partenere în funcţie de domeniul de studiu dorit şi de limba de predare a cursurilor.
Începând cu anul universitar 2013-2014, Facultatea de Geografie este implicată în trei programe ERASMUS MUNDUS.
Programul se adresează atât studenților cât și cadrelor didactice.
Condițiile de participare și de finanțare a mobilităților se găsesc pe paginile de web ale programelor:

SMART PLACES
http://em-gsmart.zgis.net/eu-partner-contacts
Persoane de contact: Conf.univ.dr. Titus Cristian Man, Sef lucr.dr. Ciprian Moldovan
EMINENCE II
http://mundus.amu.edu.pl/EMINENCEII/
Persoană de contact: Conf.univ.dr. Voicu Bodocan
HUMERIA
http://humeria.eu/
Persoană de contact: Conf.univ.dr. Voicu Bodocan

Burse oferite masteranzilor de Universitatea din Avignon!

L’Université d’Avignon (UAPV) lance un appel à candidatures pour les bourses MISTRAL 2016-17, destinées aux étudiants étrangers en Master. Vous trouverez ci-joint la note descriptive et le formulaire de candidature, dont nous vous saurions gré d’assurer la plus large diffusion.

http://www.univ-avignon.fr/fr/actualites/singleview/article/171/lancement-bourse-mistral-1.html

EURODYSSEY
Eurodyssey este un program initiat de Ansamblul Regiuniilor Europene și a fost lansat în 1985. Programul se adresează tinerilor între 18 și 30 de ani și permite efectuarea unor stagii de practică în regim de internship în Europa pentru o perioadă de 3-7 luni. Mai multe informații puteți obține de pe site-ul programului Eurodyssee.eu

ITN RegPol2 - Socio-economic and Political Responses to Regional Polarisation in Central and Eastern Europe (http://www.regpol2.eu/) centres on new patterns of regional disparities between metropolised regions and the remaining parts of Central and Eastern European countries (CEE) countries. Such spatial patterns have become a striking feature of the current settlement system of these countries and have lately fuelled concerns about further polarisation and the peripheralisation of non-metropolitan regions. Patterns of regional polarisation, however do not remain restricted to CEE, but can be found throughout the European Union, albeit at different degrees.As such, there is an EU-wide high demand for professionals able to deal with the spatial implications of these issues. This holds true all the more so as balancing spatial development has been a major goal of European Regional Policy. Against this background, RegPol2 trains 16 young researchers (13 Early Stage Researchers and 3 Experienced Researchers) for careers in academia, public administration, NGOs and the private sector.

As one of eight international full partners, the Faculty of Geography at the Babeş-Bolyai University in Cluj-Napoca hosts two of the Early Stage Researchers (or ESRs, for short), who are dealing with specific aspects of the polarization process:

ESR 1 : Aura Moldovan
Project: Territorial Mobility and socio-spatial polarisation in Romania
Description: Spatial perceptions and relations influence regional mobility while at the same time mobility constitutes and reproduces such perceptions and relations. The project develops a multi-level perspective on migration processes, aiming at understanding the interdependencies between the spatial levels in more detail. This project uses the cases of Romania and Hungary and draws on applied expertise of GEO.

Aura has finished her Bachelor Studies in Sociology at the Babes-Bolyai University in Cluj-Napoca, Romania, and then obtained a Master’s Degree from the Technical University in Darmstadt, Germany, having specialized in urban and spatial sociology.During her entire academic studies, she has striven for interdisciplinary and taken classes also at the departments for architecture, civil engineering and geography. She has also participated as a student and research assistant in several projects coordinated by her professors, such as the sociological analysis for the Urban Development Plan for Cluj-Napoca and Gherla.One of her most rewarding experiences was working on the socio-demographic analysis for the Mozaic project, where an interdisciplinary and international group concerned with nature conservation and rural development, managed to analyze the way in which agricultural practices influence a specific ecosystem in Romania, home to a unique variety of butterflies.

ESR 13: Sorin Cebotari
Project: The role of renewable energy in the development of peripheral areas in North-West Romania
Description: The basic idea of this project is to analyse the role of renewable energy policies in the adaptation to new core-periphery relations in Romania. Research will focus on the role of local potentials and resources and the ways policy makers aim at boosting the living standard and to promote local and regional development. The project includes an analysis of best practice examples identified with the help of IfL and RCERS in Germany and Hungary.

Sorin holds an MA in Political Science from Central European University in Budapest. During his MA studies he was interested in researching the role of networks in identity construction. After graduating in 2013 from CEU he worked at Schneider Electric as an Energy Sourcing Analyst. At Schneider Electric he has worked on Eastern European gas and electricity markets, negotiating contracts and producing market reports.