Geografie Regională și Planificare Teritorială

Info

Departamentul de Geografie Regională și Planificare Teritorială este parte integrantă a Facultății de Geografie din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.

De la momentul înființării sale (anul universitar 1994-1995), sub denumirea de Catedra de Geografie Regională și până în prezent, și-a creat, grație managerilor săi (Virgil Gârbacea, Pompei Cocean, Wilfried Schreiber) o identitate proprie și valoroasă cu care a contribuit la sporirea prestigiului Facultății de Geografie și a Universității noastre.

Departamentul de Geografie Regională și Planificare Teritorială se identifică printr-un set de valori proprii, alături de celelalte departamente sporind competitivitatea Facultății de Geografie la nivelul Universității noastre și în raport cu celelalte facultăți de profil din țară și străinătate.

Identitatea departamentului nostru are la bază următoarele elemente principale: susținerea de activități didactice la toate specializările Facultății de Geografie, nivel licență și masterat; activități în cadrul Școlii Doctorale, coordonare de teze de doctorat, participare în comisii de îndrumare a tezelor de doctorat și evaluare a acestora; gestionarea specializărilor Planificare Teritorială (nivel licență), Planificare și Dezvoltare Regională și Gestiunea Integrată a Resurselor de Dezvoltare (nivel master); gestionarea specializării Geografie (nivel licență), alături de celelalte departamente; derularea, în decursul timpului a unui număr mare de proiecte de dezvoltare teritorială, strategii de dezvoltare regională și a unor proiecte cu finanțare europeană, toate având menirea de a fortifica nivelul cercetării departamentului și atragerea de resurse financiare; activități de cercetare în domeniul geografiei regionale (în primul rând), soldate cu publicarea de articole ISI, articole BDI, cărți, cursuri universitare, capitole în cărți etc., în țară și străinătate; stabilirea de relații cu alte instituții academice de profil; reprezentativitate la nivelul forurilor de conducere ale Universității noastre; participare la congrese, simpozioane și conferințe internaționale și naționale; derularea de stagii de pregătire profesională în instituții academice europene; organizarea de stagii de practică pentru studenți, masteranzi și doctoranzi; reprezentativitate în forurile naționale de coordonare a științei geografice; participare în echipele de conducere ale Facultății de Geografie; implicare permanentă în promovarea specializărilor facultății și în activitatea de organizare și derulare a sesiunilor de admitere; participare și coordonare a examenelor de licență și disertație; coordonare a lucrărilor de licență și disertație la toate specializările existente; existența unui colectiv dinamic și coerent pentru activitățile de cercetare și didactice; existența unui climat propice la nivel departamental, bazat de colegialitate, prietenie, concurență loială, susținere reciprocă, profesionalism etc.

Corpul profesoral al departamentului include în prezent un număr de 16 cadre didactice titulare, un cercetător asociat şi o secretara ce deserveşte activităţile departamentale curente.

Toate aceste elemente definitorii, alături de altele, fac din departamentul nostru o entitate structurată optim și un model, atât la nivel de facultate cât și la nivelul Universității. Recunoașterea și asumarea lor ca atare, constituie o premisă forte, necesară pentru ca Departamentul de Geografie Regională și Planificare Teritorială să devină unul și mai competitiv.

Conf. Univ. Dr. Vescan Iuliu

Departamentul de Geografie Regională şi Planificare Teritorială

Conf. univ. dr. Vescan Iuliu - director de departament          
Conf. univ. dr. Boţan Cristian-Nicolae
Conf. univ. dr. Filip Sorin
Conf. univ. dr. Hognogi Gheorghe-Gavrilă
Conf. univ. dr. habil. Ilovan Oana-Ramona
Conf. univ. dr. Man Titus-Cristian
Conf. univ. dr. Rusu Raularian
Şef lucrări dr. David Nicoleta-Afrodita
Şef lucrări dr. Fonogea Silviu-Florin
Şef lucrări dr. Gligor Viorel
Şef lucrări dr. Havadi-Nagy Kinga-Xénia
Şef lucrări dr. Moldovan Sandu-Ciprian
Lector univ.dr. Mureşan Gabriela-Alina
Şef lucrări dr. Papp Lelia
Şef lucrări dr. Pavel Ion-Horaţiu
Cercetător şt. III dr. Pop Ana-Maria
Secretar Kudor Alina-Codruţa

 

Departamentul de Geografie Regională și Planificare Teritorială

Conf. univ. dr. Vescan Iuliu - director de departament           iuliu.vescan@ubbcluj.ro
Conf. univ. dr. Boţan Cristian-Nicolae cristian.botan@ubbcluj.ro
Conf. univ. dr. Filip Sorin sorin.filip@ubbcluj.ro
Conf. univ. dr. Hognogi Gheorghe-Gavrilă gheorghe.hognogi@ubbcluj.ro
Conf. univ. dr. habil. Ilovan Oana-Ramona oana.ilovan@ubbcluj.ro
Conf. univ. dr. Man Titus-Cristian titus.man@ubbcluj.ro
Conf. univ. dr. Rusu Raularian raularian.rusu@ubbcluj.ro
Şef lucrări dr. David Nicoleta-Afrodita nicoleta.david@ubbcluj.ro
Şef lucrări dr. Fonogea Silviu-Florin silviu.fonogea@ubbcluj.ro
Şef lucrări dr. Gligor Viorel viorel.gligor@ubbcluj.ro
Şef lucrări dr. Havadi-Nagy Kinga-Xénia kinga.havadi@ubbcluj.ro
Şef lucrări dr. Moldovan Sandu-Ciprian ciprian.moldovan@ubbcluj.ro
Lector univ.dr. Mureşan Gabriela-Alina alina.muresan@ubbcluj.ro
Şef lucrări dr. Papp Lelia lelia.papp@ubbcluj.ro
Şef lucrări dr. Pavel Ion-Horaţiu ion.pavel@ubbcluj.ro
Cercetător şt. III dr. Pop Ana-Maria ana-maria.pop@ubbcluj.ro
Secretar Kudor Alina-Codruţa alina.kudor@ubbcluj.ro