Geografie Regională și Planificare Teritorială

Info

Departamentul de Geografie Regională și Planificare Teritorială este parte integrantă a Facultății de Geografie din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.

De la momentul înființării sale (anul universitar 1994-1995), sub denumirea de Catedra de Geografie Regională și până în prezent, și-a creat, grație managerilor săi (Virgil Gârbacea, Pompei Cocean, Wilfried Schreiber) o identitate proprie și valoroasă cu care a contribuit la sporirea prestigiului Facultății de Geografie și a Universității noastre.

Departamentul de Geografie Regională și Planificare Teritorială se identifică printr-un set de valori proprii, alături de celelalte departamente sporind competitivitatea Facultății de Geografie la nivelul Universității noastre și în raport cu celelalte facultăți de profil din țară și străinătate.

Identitatea departamentului nostru are la bază următoarele elemente principale: susținerea de activități didactice la toate specializările Facultății de Geografie, nivel licență și masterat; activități în cadrul Școlii Doctorale, coordonare de teze de doctorat, participare în comisii de îndrumare a tezelor de doctorat și evaluare a acestora; gestionarea specializărilor Planificare Teritorială (nivel licență), Planificare și Dezvoltare Regională și Gestiunea Integrată a Resurselor de Dezvoltare (nivel master); gestionarea specializării Geografie (nivel licență), alături de celelalte departamente; derularea, în decursul timpului a unui număr mare de proiecte de dezvoltare teritorială, strategii de dezvoltare regională și a unor proiecte cu finanțare europeană, toate având menirea de a fortifica nivelul cercetării departamentului și atragerea de resurse financiare; activități de cercetare în domeniul geografiei regionale (în primul rând), soldate cu publicarea de articole ISI, articole BDI, cărți, cursuri universitare, capitole în cărți etc., în țară și străinătate; stabilirea de relații cu alte instituții academice de profil; reprezentativitate la nivelul forurilor de conducere ale Universității noastre; participare la congrese, simpozioane și conferințe internaționale și naționale; derularea de stagii de pregătire profesională în instituții academice europene; organizarea de stagii de practică pentru studenți, masteranzi și doctoranzi; reprezentativitate în forurile naționale de coordonare a științei geografice; participare în echipele de conducere ale Facultății de Geografie; implicare permanentă în promovarea specializărilor facultății și în activitatea de organizare și derulare a sesiunilor de admitere; participare și coordonare a examenelor de licență și disertație; coordonare a lucrărilor de licență și disertație la toate specializările existente; existența unui colectiv dinamic și coerent pentru activitățile de cercetare și didactice; existența unui climat propice la nivel departamental, bazat de colegialitate, prietenie, concurență loială, susținere reciprocă, profesionalism etc.

Corpul profesoral al departamentului include în prezent un număr de 16 cadre didactice titulare, un cercetător asociat şi o secretara ce deserveşte activităţile departamentale curente.

Toate aceste elemente definitorii, alături de altele, fac din departamentul nostru o entitate structurată optim și un model, atât la nivel de facultate cât și la nivelul Universității. Recunoașterea și asumarea lor ca atare, constituie o premisă forte, necesară pentru ca Departamentul de Geografie Regională și Planificare Teritorială să devină unul și mai competitiv.

Conf. Univ. Dr. Vescan Iuliu
Departamentul de Geografie Regională şi Planificare Teritorială
 • Conf. univ. dr. Vescan Iuliu - director de departament
 • Conf. univ. dr. Boţan Cristian-Nicolae
 • Conf. univ. dr. Filip Sorin
 • Conf. univ. dr.habil. Ilovan Oana-Ramona [ ITD...]
 • Conf. univ. dr. Man Titus-Cristian
 • Conf. univ. dr. Rusu Raularian
 • Şef lucrări dr. David Nicoleta-Afrodita
 • Şef lucrări dr. Fonogea Silviu-Florin
 • Şef lucrări dr. Gligor Viorel
 • Şef lucrări dr. Havadi-Nagy Kinga-Xénia
 • Şef lucrări dr. Hognogi Gheorghe-Gavrilă
 • Şef lucrări dr. Moldovan Sandu-Ciprian
 • Lector dr. Mureşan Gabriela-Alina
 • Şef lucrări dr. Papp Lelia
 • Şef lucrări dr. Pavel Ion-Horaţiu
 • Cercetător şt. III dr. Pop Ana-Maria
 • Secretar Kudor Alina-Codruţa

DEPARTAMENTUL DE GEOGRAFIE REGIONALA SI PLANIFICARE TERITORIALA
ADRESA E-MAIL
Conferentiar univ. dr. Vescan Iuliu iuliu.vescan@ubbcluj.ro
Conferentiar univ. dr. Filip Sorin sorin.filip@ubbcluj.ro
Conferentiar univ. dr. Man Titus titus.man@ubbcluj.ro
Conferentiar univ. dr. Rusu Raularian raularian.rusu@ubbcluj.ro
Conferentiar univ dr. Botan Cristian Nicolae cristian.botan@ubbcluj.ro
Conferentiar univ. dr. habil. Ilovan Oana Ramona oana.ilovan@ubbcluj.ro
Lector dr. Muresan Alina alina.muresan@ubbcluj.ro
Sef Lucrari dr. Gligor Viorel viorel.gligor@ubbcluj.ro
Sef Lucrari dr. David Nicoleta-Afrodita nicoleta.david@ubbcluj.ro
Sef Lucrari dr. Havadi Nagy Kinga Xenia xenia.havadi@ubbcluj.ro
Sef Lucrari dr. Pavel Ion-Horatiu horatiu.pavel@ubbcluj.ro
Sef Lucrari dr Moldovan Sandu Ciprian ciprian.moldovan@ubbcluj.ro
Sef Lucrari dr. Papp Lelia lelia.papp@ubbcluj.ro
Sef Lucrari dr. Fonogea Silviu silviu.fonogea@ubbcluj.ro
Sef Lucrari dr. Hognogi Gheorghe gheorghe.hognogi@ubbcluj.ro
Cerc.st.III dr. Pop Ana-Maria
secretara Kudor Alina alina.kudor@ubbcluj.ro