Școala Doctorală de Geografie

***

Geography Doctoral School

Info

Şcoala doctoralã de Geografie

Școala doctorală de Geografie (SDG) reprezintă programul de formare graduală (studii doctorale și postdoctorale) al Facultății de Geografie, și formează doctoranzi în domeniul Geografie.
SDG oferă un program de pregătire doctorală interdisciplinară, la intersecția dintre paradigmele de cercetare specifice științelor naturii (Geografia Fizică), respectiv științelor sociale (Geografie Umană), promovând formarea de specialiști geografi cu expertiză în gestiunea resurselor teritoriale (fizice și umane), protecția și conservarea patrimoniului natural și antropic.
Temele de cercetare sunt orientate spre beneficiari direcți (comunitățile rurale și urbane) ori indirecți (comunitatea științifică): schimbările climatice și riscurile asociate; climă urbană; morfologia, dinamica  şi  estetica  peisajului  urban/rural; riscuri   asociate   proceselor   geomorfologice;  amenajarea  teritoriului  şi  planificarea teritorială; geografia habitatului; resursele turistice și dezvoltarea durabilă; modele  de dezvoltare regională.
SDG asigură condiţiile de parcurgere de către studenţii-doctoranzi a programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate prin: asigurarea accesului la resursele de cercetare existente în facultate; pregătire metodologică pentru cercetarea ştiinţifică; stabilirea criteriilor de promovare şi recunoaştere a activităţii ştiinţifice desfăşurate de doctoranzi în Școlile de Vară ori în stagiile efectuate în străinătate; redactarea  tezelor de doctorat în limbi de circulaţie internaţională; promovarea studiilor de doctorat în cotutelă  și a doctoratului european.
Prof. univ. dr. Benedek Jozsef

Directorul Școlii Doctorale Geografie
Consiliul Şcolii Doctorale de GEOGRAFIE

  • prof. dr. Benedek Jozsef, directorul Școlii Doctorale Geografie / email: jozsef.benedek@ubbcluj.ro

  • prof. dr. Dezsi Ștefan - Membru /email: stefan.dezsi@ubbcluj.ro

  • prof. dr. Holobâcă Iulian-Horia – Membru /email: iulian.holobaca@ubbcluj.ro

  • prof. dr. Iojă Ioan-Cristian - Membru (Universitatea din București)/ email : iojacristian@geo.unibuc.ro

  • prof. dr. Paola Coratza – Membru (University of Modena and Reggio Emilia)/ email: paola.coratza@unimore.it

  • student-doctorand Ursu Cosmina – Membru / email: cosmina.ursu@ubbcluj.ro

 Institutul de Studii Doctorale al Universităţii Babeş-Bolyai [...]

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Orar
Şcoala Doctorală Geografie
Semestrul I, anul univ. 2022/2023

 

Disciplina

Cadre didactice

Ziua, intervalul orar

Metode generale de cercetare în geografie și metodica și etica elaborării de lucrări ştiinţifice

CS I  dr. Cheval Sorin

Luni
17-18, sala C2
18-20, sala 52

Teledetecție aplicată în geoștiințe

Conf. univ. dr. Holobâcă Iulian-Horia

Marti
17-20, sala 52

Statistică spațială în GIS

Conf. univ. dr. Man Titus-Cristian

Miercuri
17-18, sala T1
18-20, sala 52

Metode și tehnici de prospectare a ofertei turistice

Prof. univ. dr. Dezsi Ştefan

Joi
17-20, sala 52

Dinamica axelor geografice pentru dezvoltarea economică durabilă

Prof. univ. dr. Pop Călin Cornel

Vineri
17-20, sala 52

 

 

 

 

NOUTATI -update 14.07.2022

Rezultate concurs admitere program postdoctoral

Calendarul desfășurării concursului de admitere la programul postdoctoral de cercetare avansată în cadrul Şcolii Doctorale Geografie în vederea participării la competiția de selecție a grupului șțintă în proiectul POCU/993/6/13/153310 „Dezvoltarea competențelor de cercetare avansată şi aplicată în logica STEAM + Health”.

INFORMATII AICI :: [ ... pdf]

 

PROIECTUL POCU/993/6/13/153310 „Dezvoltarea competențelor de cercetare avansată şi aplicată în logica STEAM + Health”


Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar care își găsesc un loc de muncă. Astfel, cel puțin 30% dintre membrii grupului țintă vor face dovada angajării sau a promovării, ca urmare a accesului la activitățile de învățare facilitat prin parteneriatul propus de acest proiect. Creșterea gradului de angajabilitate va fi asigurată și prin înscrierea temelor de cercetare ale doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorali într-un sector economic cu potențial competitiv, conform SNC, și într-unul dintre domeniile de specializare inteligentă, conform SNCDI.
Programele de studii doctorale și postdoctorale avansate propuse au fost elaborate în așa fel încât să fie relevante pentru piața muncii și să asigure tranziția spre un loc de muncă.
Proiectul are ca grup țintă un număr de 86 de studenți doctorali și 30 de cercetători postdoctorali proveniți de la instituțiile de învățământ superior partenere în proiect.

DOCUMENTE ALE PROIECTULUI :: ARHIVA

 

 

 


CONDUCATORI DE DOCTORAT - SDG

Conducătorii de Doctorat ai Şcolii Doctorale de Geografie

Benedek Jozsef

Prof. dr. Geografie umană, Amenajare teritorială

Croitoru Adina-Eliza

Prof.dr.  Schimbări climatice, Fenomene meteo-climatice extreme, Clima urbana 

Dezsi Ștefan

Prof.dr. Geografie umană, Geografia turismului

Irimuş Ioan Aurel

Prof. dr. Geomorfologie aplicată, Geomorfologie environmentală, Geoarheologie, Riscuri naturale şi antropice

Petrea Dănuţ

Prof. dr. Geografie teoretică, Geomorfologie, Mediu înconjurător

Pop Călin-Cornel

Prof. dr. Geografie regională, Geografie conceptuală,Axele geografice pentru dezvoltare durabilă.

Popescu Claudia

Prof. dr. Geografie umană : geografie socială, geografie economică 

Cheval Sorin

CS I dr.

Climatologie, hazarde și riscuri naturale

Holobâcă Iulian-Horia

Prof. dr. Climatologie, teledetecție, glaciologie

Profilul stiintific al conducatorilor de doctorat 2021

 

       

 
STUDENTI POSTDOCTORANZI

Cercetător postdoctoral

Mentor

Durata programului postdoctoral de cercetare avansată

Gheorghe-Gavrilă Hognogi

Prof. univ. dr. Ioan-Aurel Irimus

1.10.2019 - 23.05.2022

Ciprian Moldovan

Prof. dr. Petrea Dănuț Petru

 01.09.2019 - 31.08.2021

Porumb-Ghiurco V. Cosmin-Gabriel

Prof. dr. Dezsi Ștefan

15.02.2021 -14.02.2023

Roșca (căs. Vîrtan) Florina - Cristina

Prof. univ. dr. Adina Eliza Croitoru

01.10.2019 – 23.05.2022

Roșca Sanda Maria

Prof. dr. Petrea Dănuț Petru

01.09.2019-31.08.2021


TEZE DE DOCTORAT SUSTINUTE

Rezumatele tezelor de doctorat care urmează a fi susţinute public, precum şi data, ora, locul unde vor fi susţinute acestea:

https://doctorat.ubbcluj.ro/ro/sustinerile-publice-ale-tezelor-de-doctorat/ 

 

Teze de doctorat sustinute SDG 2015-2021

EVENIMENTE STIINTIFICE

Conferences All Over The World | Conference Index (https://conferenceindex.org/)

The General Assembly 2022 of the European Geosciences Union (EGU), Vienna, Austria, from 3–8 April 2022.
https://egu22.eu/

The Air And Water Components of the Environment International Conference, Cluj-Napoca, Romania, March 18-20, 2022
http://aerapa.conference.ubbcluj.ro/wordpress/

Bursele Guvernului Francez – Master și Doctorat/French Gouvernement Scholarships for Master and Doctoral studies

https://institutfrancais.ro/bucuresti/evenimente/bursele-guvernului-francez-master-doctorat/

1 XXIInd International Multidisciplinary Scientific GeoConference

SGEM Conference on Earth & Planetary Sciences - Home

2 Program ERASMUS pentru studentii doctoranzi. [ descarca...]

3 Mai multe informatii se gasesc aici

4 Persoana de contact: conf. univ. dr. Voicu Bodocan (voicu.bodocan@ubbcluj.ro). 

 

CONTACTing Elena RUS - Secretara Scolii Doctorale de Geografie
e-mail : elena.rus@ubbcluj.ro/ tel: 0040-264-596116 int. 204