Școala Doctorală de Geografie

***

Geography Doctoral School

Info

Şcoala doctoralã de Geografie

Școala doctorală de Geografie (SDG) reprezintă programul de formare graduală (studii doctorale și postdoctorale) al Facultății de Geografie, și formează doctoranzi în domeniul Geografie.
SDG oferă un program de pregătire doctorală interdisciplinară, la intersecția dintre paradigmele de cercetare specifice științelor naturii (Geografia Fizică), respectiv științelor sociale (Geografie Umană), promovând formarea de specialiști geografi cu expertiză în gestiunea resurselor teritoriale (fizice și umane), protecția și conservarea patrimoniului natural și antropic.
Temele de cercetare sunt orientate spre beneficiari direcți (comunitățile rurale și urbane) ori indirecți (comunitatea științifică): schimbările climatice și riscurile asociate; climă urbană; morfologia, dinamica  şi  estetica  peisajului  urban/rural; riscuri   asociate   proceselor   geomorfologice;  amenajarea  teritoriului  şi  planificarea teritorială; geografia habitatului; resursele turistice și dezvoltarea durabilă; modele  de dezvoltare regională.
SDG asigură condiţiile de parcurgere de către studenţii-doctoranzi a programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate prin: asigurarea accesului la resursele de cercetare existente în facultate; pregătire metodologică pentru cercetarea ştiinţifică; stabilirea criteriilor de promovare şi recunoaştere a activităţii ştiinţifice desfăşurate de doctoranzi în Școlile de Vară ori în stagiile efectuate în străinătate; redactarea  tezelor de doctorat în limbi de circulaţie internaţională; promovarea studiilor de doctorat în cotutelă  și a doctoratului european.
Prof. univ. dr. Benedek Jozsef

Directorul Școlii Doctorale Geografie
Consiliul Şcolii Doctorale de GEOGRAFIE


Prof. univ. dr. Benedek Jozsef – Directorul Școlii Doctorale Geografie / email : jozsef.benedek@ubbcluj.ro


Prof. univ. dr. Petrea Dănuț - Membru / email : danut.petrea@ubbcluj.ro


Prof. univ. dr. Mauro Soldati – Membru (Universita Degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Italia ) / email: soldati@unimore.it

Prof. univ. dr. Cristian Ioan Iojă – Membru (Universitatea din București)/ email : iojacristian@geo.unibuc.ro

Student-doctorand Bela Kobulniczky - Membru / email::bela.kobulniczky@ubbcluj.ro   


CONDUCATORI DE DOCTORAT - SDG

Conducătorii de Doctorat ai Şcolii Doctorale de Geografie

Benedek Jozsef

Prof. dr. Geografie umană, Amenajare teritorială

Croitoru Adina-Eliza

Prof.dr.  Schimbări climatice, Fenomene meteo-climatice extreme, Clima urbana 

Dezsi Ștefan

Prof.dr. Geografie umană, Geografia turismului

Irimuş Ioan Aurel

Prof. dr. Geomorfologie aplicată, Geomorfologie environmentală, Geoarheologie, Riscuri naturale şi antropice

Petrea Dănuţ

Prof. dr. Geografie teoretică, Geomorfologie, Mediu înconjurător

Pop Călin-Cornel

Prof. dr. Geografie regională, Geografie conceptuală,Axele geografice pentru dezvoltare durabilă.

Popescu Claudia

Prof. dr. Geografie umană : geografie socială, geografie economică 

Cheval Sorin

CS I dr.

Climatologie, hazarde și riscuri naturale

Profilul stiintific al conducatorilor de doctorat 2021

 
STUDENTI DOCTORANZI

Contract de studii 2021 [RO]

Regulamentul de finalizare a studiilor şi procedura de susţinere publică a tezei; conţinutul programelor de studii;
 
Pregătirea şi desfăşurarea susţinerii publice a tezei de doctorat (în conformitate cu Codul studiilor universitare de doctorat actualizat)

 

Lista studentilor doctoranzi anul univ 2021-2022

 

STUDENTI POSTDOCTORANZI

Cercetător postdoctoral

Mentor

Durata programului postdoctoral de cercetare avansată

Gheorghe-Gavrilă Hognogi

Prof. univ. dr. Ioan-Aurel Irimus

1.10.2019 - 23.05.2022

Ciprian Moldovan

Prof. dr. Petrea Dănuț Petru

 01.09.2019 - 31.08.2021

Porumb-Ghiurco V. Cosmin-Gabriel

Prof. dr. Dezsi Ștefan

15.02.2021 -14.02.2023

Roșca (căs. Vîrtan) Florina - Cristina

Prof. univ. dr. Adina Eliza Croitoru

01.10.2019 – 23.05.2022

Roșca Sanda Maria

Prof. dr. Petrea Dănuț Petru

01.09.2019-31.08.2021


TEZE DE DOCTORAT SUSTINUTE

Rezumatele tezelor de doctorat care urmează a fi susţinute public, precum şi data, ora, locul unde vor fi susţinute acestea:

https://doctorat.ubbcluj.ro/ro/sustinerile-publice-ale-tezelor-de-doctorat/ 

 

Teze de doctorat sustinute SDG 2015-2021

EVENIMENTE STIINTIFICE

The General Assembly 2022 of the European Geosciences Union (EGU), Vienna, Austria, from 3–8 April 2022.
https://egu22.eu/

The Air And Water Components of the Environment International Conference, Cluj-Napoca, Romania, March 18-20, 2022
http://aerapa.conference.ubbcluj.ro/wordpress/

Bursele Guvernului Francez – Master și Doctorat/French Gouvernement Scholarships for Master and Doctoral studies

https://institutfrancais.ro/bucuresti/evenimente/bursele-guvernului-francez-master-doctorat/

CONTACTing Elena RUS - Secretara Scolii Doctorale de Geografie
e-mail : elena.rus@ubbcluj.ro/ tel: 0040-264-596116 int. 204