Școala Doctorală de Geografie

***

Geography Doctoral School

Info

Doctoratul la Facultatea de Geografie a Universităţii “Babeş-Bolyai”
:: Școala Doctorală de Geografie, conducătorii de doctorat și studenții-doctoranzi desfășoară programe de cercetare științifică cu aplicabilitate în domeniul social, economic și politic. Temele de cercetare sunt orientate spre beneficiari direcți (comunitățile rurale și urbane) ori indirecți (comunitatea științifică internațională): schimbările climatice și riscurile asociate; regimul hidrologic și potențialul de amenajare; riscurile hidrice; morfologia, dinamica şi estetica peisajului urban/rural; riscuri asociate proceselor geomorfologice şi amenajarea teritoriului; amenajarea teritoriului şi dezvoltarea regională; geografia habitatului; resursele turistice și dezvoltareaa durabilă; modele de dezvoltare și modelarea în geografie; semnificația și aplicabilitatea teoriei generale a sistemelor în geografie; scări spațiale și temporale în sistemul climatic; procesele de feedback și forțaj în sistemul climatic; autocorelaţia spaţialã, spaţializarea informaţiei, overlay, metode de analizã şi modelare spaţialã; strategii şi planuri de amenajare teritorială. Scopul studiilor doctorale de Geografie este formarea de specialiști geografi cu expertiză în gestiunea resurselor teritoriale (materiale și umane) și conservarea patrimoniului natural și antropic.

Director,
Prof. univ. dr. Benedek Jozsef – Directorul Școlii Doctorale Geografie
Şcoala Doctorală de Geografie


English
Ph.D. supervisors and students from the Geography Doctoral School take part at scientific research programmes useful for the social, economic, and politic fields.

The research themes are aiming at direct (rural and urban communities) or indirect beneficiaries (the international scientific community): climate changes; extreme weather events; urban climate; the impact of weather events on human health; urban/rural landscape morphology, dynamics and aesthetics; natural and human risks territorial organisation and regional development; geography of settlements; touristic resources and sustainable development; development and modelling patterns in Geography; significance and use of the Systems General Theory in Geography; renewable energy and territorial development, energy policy; overlay analysis and spatial modelling methods; territorial organisation strategies and plans; suburbanization and urbanization, etc.

The aim of the doctoral studies in Geography is to form geographers that are specialists in managing (material and human) territorial resources and in preserving the natural and anthropic heritage.

Director,
Professor Benedek Jozsef , Ph.D.
Geography Doctoral School

Consiliul Şcolii Doctorale de GEOGRAFIE


Prof. univ. dr. Benedek Jozsef – Directorul Școlii Doctorale Geografie
Prof. univ. dr. Petrea Dănuț - Membru
Prof. univ. dr. Mauro Soldati – Membru (Universita Degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Italia )
Prof. univ. dr. Cristian Ioan Iojă – Membru (Universitatea din București)
Student-doctorand Bela Kobulniczky - Membru


Institutul de Studii Doctorale al Universităţii Babeş-Bolyai


Orarul scolii doctorale Geografie 2020-2021

 

Anunturi importante SD Geografie

Alegeri Scoala Doctorala Geografie 2021

Dosar candidatură prof. dr. Benedek Jozsef

1.Declarație de candidatură

2.Benedek.Jozsef_Fisa_standarde_minimale

3.EU_ro_BenedekJ

 

În cadrul Școlii Doctorale Geografie se va organiza concursul în vederea admiterii la programul postdoctoral de cercetare avansată în cadrul Şcolii Doctorale Geografie până in 15 februarie 2021.

Aceasta este etapa premergatoare pentru ca tinerii doctori eligibili sa poata participa la selectia in grupul tinta al proiectului.
Pentru grupul țintă doctoranzi sunt eligibili doctoranzii înmatriculați în anul II,
anul universitar 2020-2021.
Pentru grupul țintă cercetători postdoctorali sunt eligibile persoanele care au
obținut titlul de doctor după 1 aprilie 2016 (data ordinului de ministru) și care sunt admișila un Program postdoctoral de cercetare avansată (program de studii postuniversitare)
conform Hotărârii Senatului nr. 10220 din 10.06.2019.
Informații suplimentare se pot primi de la secretariatul Scolii Doctorale Geografie pe adresa de e-mail elena.rus@ubbcluj.ro
Director Școala Doctorala Geografie,
Prof. dr. Irimuș Ioan-Aurel

CONDUCATORI DE DOCTORAT - SDG

Conducătorii de Doctorat ai Şcolii Doctorale de Geografie

Benedek Jozsef

Prof. dr. Geografie umană, Amenajare teritorială

Croitoru Adina-Eliza

Prof.dr. Schimbări climatice; Fenomene de vreme extreme; climate urbane; Riscuri climatice.

Dezsi Ștefan

Prof.dr. Geografie umană, Geografia turismului

Irimuş Ioan Aurel

Prof. dr. Geomorfologie aplicată, Geomorfologie environ-mentală, Geoarheologie, Riscuri naturale şi antropice

Petrea Dănuţ

Prof. dr. Geografie teoretică, Geomorfologie, Mediu înconjurător

Pop Călin-Cornel

Prof. dr. Geografie regională. Geografie conceptuală. Axele geografice pentru dezvoltare durabilă.

Popescu Claudia

Prof. dr. Geografie umană (geografie socială, geogr. economică)

Cheval Sorin

CS I dr.

Climatologie, hazarde și riscuri naturale

Profilul stiintific al conducatorilor de doctorat 2021

 

Affiliated academic staff


Voicu Bodocan ::Human Geography; Political Geography
Ioan Rus ::Technical Geography; Geoinformatics;Geoarchaeology
Gheorghe Șerban ::Hydrology; GIS
Iulian Holobaca :: Theoretical and Applied Climatology, Dendroclimatology
Sorin Filip :: Regional Geography
Olimpiu Pop :: Applied Geomorphology, DendrogeomorphologySTUDENTI POSTDOCTORANZI

Cercetător postdoctoral

Mentor

Durata programului postdoctoral de cercetare avansată

Gheorghe-Gavrilă Hognogi

Prof. univ. dr. Ioan-Aurel Irimus

1.10.2019 - 23.05.2022

Ciprian Moldovan

Prof. dr. Petrea Dănuț Petru

 01.09.2019 - 31.08.2021

Porumb-Ghiurco V. Cosmin-Gabriel

Prof. dr. Dezsi Ștefan

15.02.2021 -14.02.2023

Roșca (căs. Vîrtan) Florina - Cristina

Prof. univ. dr. Adina Eliza Croitoru

01.10.2019 – 23.05.2022

Roșca Sanda Maria

Prof. dr. Petrea Dănuț Petru

01.09.2019-31.08.2021


TEZE DE DOCTORAT SUSTINUTE

Rezumatele tezelor de doctorat care urmează a fi susţinute public, precum şi data, ora, locul unde vor fi susţinute acestea:

https://doctorat.ubbcluj.ro/ro/sustinerile-publice-ale-tezelor-de-doctorat/ 

 

Teze de doctorat sustinute SDG 2015-2020

CONTACT

Director SD Geografie,
Prof. univ. dr. Benedek Jozsef – Directorul Școlii Doctorale Geografie

Secretar
ing Elena RUS
e-mail : elena.rus@ubbcluj.ro