Info

A „Babeş-Bolyai” Tudományegyetem (BBTE) Földrajz karának Magyar Tagozata 1993-ban indult újra, amikor külön beiskolázási helyeket különítettek el azon diákok számára, akik magyar nyelven kívántak tanulni. Ezt követően a diákok száma folyamatosan emelkedett, párhuzamosan kialakult az oktatói testület is. A 2005/2006 tanévtől kezdve – amikor egyetemünkön beindult az úgynevezett „Bolognai rendszer” – kétszintűvé vált a képzés, összhangban az európai modellel. Az elmúlt években Magyar Tagozaton, Kolozsváron átlagosan 500 diák tanult.

A főállású oktatók száma összesen 11. Az oktatás három lépcsős: alapképzési szinten a 2008/2009-es tanévtől három szakon – földrajz, területfejlesztés és turizmusföldrajz – indult első évfolyamon magyar nyelvű oktatás. Magiszteri szinten egy magyar nyelvű program működik Turizmus és területi fejlődés címmel. A doktori iskola keretében doktorátus vezetői joggal rendelkezik dr. Benedek József egyetemi tanár, akadémikus. A Földrajz szakirány elsősorban tanárképző jellegű, de a tanári pályán kívül a geográfus végzettség (egyetemi oklevél) számos elhelyezkedési lehetőséget nyújt mind az állami, mind a magánszektorban működő vállalatoknál és intézményeknél, olyan szakterületeken, mint környezetvédelem, vízügy, urbanisztika, meteorológia.

A Területfejlesztés szakirány az egyetlen magyar nyelven működő szak Romániában. Végzősei a területfejlesztés, városrendezés, térképészet területén találnak munkavállalási lehetőségeket úgy az állami, mint a magánszférában is. Az európai uniós terület- és településfejlesztési projektek menedzsmentje szintén a területfejlesztés szakon végzett diákok kiemelt szakterülete. A Turizmus-földrajz szakirány a legnépszerűbb és legkeresettebb szakunk. Itt a turizmus (idegenforgalom) területére irányuló szakemberképzés folyik. A turizmus földrajz szaktantárgyak egy közgazdasági modullal (menedzsment, marketing, turizmus gazdaságtana, kommunikáció, turisztikai szolgáltatások), illetve egy vegyes modullal (statisztika, műépítészet, kultúra és civilizáció, etnográfia, idegen nyelvek) egészül ki.

Gyakorlatilag az utóbbi két szak is mindenki számára lehetőséget nyújt a pedagógiai modulok felvételére és tanári képesítés szerzésére, de nem kötelező jelleggel. 2011 őszétől újabb változás állt be a Földrajz kar Magyar Tagozatán, miután a 2011/1-es Oktatási Törvény értelmében különálló szervezeti egységekként alakíthatnak intézeteket a Babeş-Bolyai Tudományegyetemen a korábbi magyar nyelvű tagozatok is. Az újonnan alakult Magyar Földrajzi Intézet a jövőben fokozatosan tovább bővülő tanári karral, korszerű oktatási módszerekkel, nemzetközi oktatási cserekapcsolat-lehetőségekkel és ismeretbővítő terepgyakorlatokkal várja a hazai és nemzetközi leendő hallgatókat.

Departamentul de Geografie al liniei maghiare
 • Șef lucrări dr. Mathe Csongor - director de departament
 • Sef lucrari dr. Nagy Egon-Zsolt
 • Prof. univ. dr. Benedek Jozsef
 • Conf. univ. dr. Bartok Blanka
 • Conf. univ. dr. Bartos-Elekes Zsombor-Hassan
 • Conf. univ. dr. Imecs Zoltan-Ferenc
 • Conf. univ. dr. Torok Ibolya
 • Șef lucrări dr. Czellecz Boglarka-Timea
 • Șef lucrări dr. Gal Andrea Adel
 • Șef lucrări dr. Kovacs Csaba-Miklos
 • Șef lucrări dr. Mathe Andras-Arpad
 • Șef lucrări dr. Nagy Julia
 • Cercetător șt. III dr. Temerdek-Ivan Kinga
 • Laborant Fodor Zsuzsanna

DEPARTAMENTUL DE GEOGRAFIE AL LINIEI MAGHIARE
ADRESA E-MAIL
Sef Lucrari dr. Nagy Egon egon.nagy@ubbcluj.ro
Profesor univ. dr. Benedek Jozsef jozsef.benedek@ubbcluj.ro
Sef Lucrari dr. Kovacs Csaba csaba.kovacs@ubbcluj.ro
Conferentiar univ. dr. Imecs Zoltan zoltan.imecs@ubbcluj.ro
Conferentiar univ. dr. Bartos-Elekes Zsombor zombor.bartos@ubbcluj.ro
Conferentiar univ. dr. Torok (Kurko) Ibolya ibolya.torok@ubbcluj.ro
Sef Lucrari dr. Mathe Andras andras.mathe@ubbcluj.ro
Sef lucrari dr. Gal Andrea andrea.gal@ubbcluj.ro
Sef lucrari dr. Mathe Csongor csongor.mathe@ubbcluj.ro
Conferentiar univ. dr. Bartok Blanka blanka.bartok@ubbcluj.ro
Sef Lucrari dr. Talpas Janos ianos.talpas@ubbcluj.ro
cerc. St. dr. Temerdek-Ivan Kinga

kinga.ivan@ubbcluj.ro 

laboranta Fodor Zsuzsanna

zsuzsanna.fodor@ubbcluj.ro