Despre Erasmus+

Facultatea de Geografie încurajează cooperarea internațională în domeniul învatamântului superior si al cercetării stiintifice. O componentă importantă a acestei cooperări constituie participarea în programul Erasmus prin mobilități de predare și formare profesională a studenților și cadrelor didactice. Facultatea noastră se situează constant pe primele locuri în Universitatea ”Babeș-Bolyai” în ceea ce privește implicarea în programul ERASMUS, diversificând permanent acordurile de cooperare cu universități din Uniunea Europeană și din afara acesteia. Programul Erasmus este cel mai de succes program internațional de mobilități universitare din lume ce a împlinit 35 de ani de funcționare în 2022. Universitatea ”Babeș-Bolyai” participă la acest program din 1998, Facultatea de Geografie debutând în același an. Începând cu anul universitar 2015-2016, aria de cooperare s-a extins și pentru universități și instituții din America, Asia, Africa, Australia și Oceania.

ERASMUS (EuRopean Community ActionS for the Mobility of University Students) a fost componenta Programului LIFE LONG LEARNING 2007—2013 care se adresa învatamântului superior prin intermediul careia programul continua, într-o forma revizuita si extinsa, Proiectul de actiune al Comunitatii Europene pentru mobilitatea studentilor si Programul SOCRATES. Obiectivul programului consta în susținerea și dezvoltarea unei arii europene a învățământ superior, bazat pe calitate și inovație și realizat prin mobilități de studiu, de formare și perfecționare profesională. În vederea îndeplinirii acestor obiective, universitatile îsi propun dezvoltarea de activitati comune cu institutii de învatamânt superior din lume, pe principiul reciprocității, asumat prin acordurile bilaterale ERASMUS.

Pentru perioada 2014-2020, toate programele LLP (Youth in Action, Leonardo, Grundtvig, Comenius, Erasmus etc) au fost comasate în ERASMUS+ ce se adresa educației, training-ului, tineretului și sportului.

Noul program Erasmus Plus 2022-2027, se adresează educației școlare, a tinerilor și adulților, învățămîntului superior și pregătirii profesionale. În domeniul universitar, principala acțiune (Key Action 131-HED) are în vedere Proiecte de Mobilitate ale studenților și personalului.

Informații suplimentare despre program le puteți obține accesând pagina erasmusplus.ro

Coordonarea Programului:
– La nivel international: Biroul de Asistenta Tehnica (BAT sau TAO, Technical Assistance Office) SOCRATES & YOUTH Bruxelles din cadrul Comisiei Europene;
– La nivel national: Agentia Nationala pentru Programe Comunitare în Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale;
– La nivelul Universitatii “Babes-Bolyai”: Centrul de Cooperari Internationale – Biroul pentru Programe Comunitare.

La nivelul Facultății noastre, în organizarea mobilitatilor sunt implicate:
– Decanul și Comisia de Relații Internaționale a facultății
– Biroul pentru programe comunitare din cadrul CCI: Ramona Onciu, coordonator intituțional; Ramona Fader și Oana Cozmuța pentru studenți outgoing; Elena Adriana Son pentru profesori outgoing și Ilona Dranca pentru profesori și studenți incoming.
– Rectoratul și Serviciul administrativ al universității

Inforamtii suplimentare puteti obtine de la:

Conf. dr. Voicu Bodocan, coordonator departamental Erasmus
Birou 73, etaj II, cladirea Geografie, Miercuri 14.00-16.00
Telefon: 0264-596116 int. 214
E-mail: voicu.bodocan@ubbcluj.ro
Lector dr. Andras Mathe
Etaj II, clădirea Geografie
Tel: 0264-596116     andras.mathe@ubbcluj.ro
Conf. dr. Raularian Rusu
Mansardă, etaj III, clădirea Geografie
Tel: 0264-596116 int. 246
raularian.rusu@ubbcluj.ro