Erasmus+

Despre Erasmus+

Facultatea de Geografie încurajează cooperarea internaţională în domeniul învăţământului superior şi al cercetării ştiinţifice. O componentă importantă a acestei cooperări constituie participarea în programul Erasmus prin mobilităţi de predare şi formare profesională a studenţilor şi cadrelor didactice. Facultatea noastră se situează constant pe primele locuri în Universitatea Babeş-Bolyai în ceea ce priveşte implicarea în programul Erasmus, diversificând permanent acordurile de cooperare cu universităţi din Uniunea Europeană şi din afara acesteia. Programul Erasmus este cel mai de succes program internaţional de mobilităţi universitare din lume ce a împlinit 35 de ani de funcționare în 2022. Universitatea Babeş-Bolyai participă la acest program din 1998, Facultatea de Geografie debutând în acelaşi an. Începând cu anul universitar 2015-2016, aria de cooperare s-a extins şi pentru universităţi şi instituţii din America, Asia, Africa, Australia şi Oceania.

ERASMUS (EuRopean Community ActionS for the Mobility of University Students) a fost componenta Programului LIFE LONG LEARNING 2007-2013 care se adresa învăţământului superior prin intermediul căreia programul continuă, într-o formă revizuită şi extinsă, Proiectul de acţiune al Comunităţii Europene pentru mobilitatea studenţilor şi Programul SOCRATES.

Obiectivul programului constă în susţinerea şi dezvoltarea unei arii europene a învăţământului superior, bazat pe calitate şi inovaţie şi realizat prin mobilităţi de studiu, de formare şi perfecționare profesională. În vederea îndeplinirii acestor obiective, universităţile îşi propun dezvoltarea de activităţi comune cu instituţii de învăţământ superior din lume, pe principiul reciprocităţii, asumat prin acordurile bilaterale ERASMUS.

Pentru perioada 2014-2020, toate programele LLP (Youth in Action, Leonardo, Grundtvig, Comenius, Erasmus etc.) au fost comasate în ERASMUS+ ce se adresa educaţiei, training-ului, tineretului şi sportului.

Noul program, Erasmus Plus 2022-2027, se adresează educației şcolare, a tinerilor şi adulţilor, învăţământului superior şi pregătirii profesionale. În domeniul universitar, principala acţiune (Key Action 131-HED) are în vedere Proiecte de Mobilitate ale studenţilor şi personalului.

Informaţii suplimentare despre program puteţi obţine accesând pagina: erasmusplus.ro

Coordonarea Programului

La nivel internaţional: Biroul de Asistenţă Tehnică (BAT sau TAO, Technical Assistance Office) SOCRATES & YOUTH Bruxelles din cadrul Comisiei Europene

La nivel naţional: Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale

La nivelul Universităţii Babeş-Bolyai: Centrul de Cooperări Internaţionale (CCI) – Biroul pentru Programe Comunitare

La nivelul Facultății de Geografie, în organizarea mobilităţilor sunt implicaţi:

 • Decanul şi Comisia de Relaţii Internaţionale a facultăţii
 • Biroul pentru programe comunitare din cadrul CCI:
  Ramona Onciu, coordonator instituţional
  Ramona Fäder şi Oana Cozmuţa pentru studenţi outgoing
  Elena-Adriana Son pentru profesori outgoing
  Ilona Drancă pentru profesori şi studenţi incoming
 • Rectoratul şi Serviciul Administrativ al universității

Informaţii suplimentare puteţi obţine de la:

Conf. dr. Voicu Bodocan
coordonator departamental Erasmus
Birou 73, etaj II, clădirea Geografie, Joi 16.00-17.00
Telefon: 0264-596116 int. 214
voicu.bodocan@ubbcluj.ro

Lector dr. András Máthé
Etaj II, clădirea Geografie
Tel: 0264-596116
andras.mathe@ubbcluj.ro

Conf. dr. Raularian Rusu
Mansardă, etaj III, clădirea Geografie
Tel: 0264-596116 int. 246
raularian.rusu@ubbcluj.ro