Mobilitati studentesti

 


Studii și practică în instituțiile europene și extraeuropene

 

 

Studentii, masteranzii si doctoranzii Facultatii de Geografie pot candida pentru un stagiu de pregatire de specialitate în universitati europene sau pentru stagii de practică (internship) în instituții europene ce prestează activități corespunzătoare calificărilor vizate de toate specializările facultății noastre. Durata stagiului poate fi de un semestru sau de un an universitar si este finantat de Uniunea Europeana cu un cuantum lunar de aproximativ 500-550 de euro, în funcție de tipul mobilității.

Stagiul petrecut la o universitate sau instituție europeană va fi recunoscut în totalitate și echivalat conform regulamentului Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS) și a Regulamentului Senatului UBB privind Recunoaşterea perioadelor de studii sau de plasament efectuate în cadrul mobilităţilor ERASMUS.

Mobilitățile sunt de două tipuri:

  • Pentru studiu: min. 3 luni – max. 12 luni pe nivel de învățământ
  • Pentru practică: min. 2 luni – max. 12 luni pe nivel de învățământ

Studiile vor fi echivalate de o Comisie de Echivalare stabilită de către Consiliul Facultății de Geografie, pe baza unei foi matricole (Transcripts of Records) eliberată de universitatea parteneră și vor fi communicate secretariatului pentru înregistrare. Selecția va fi organizată de Comisia de Relații Internaționale a Facultății. La selecție pot participa delegați ai Comisiei de Cooperări internaționale din UBB, profesori Erasmus din străinătate sau de la alte facultăți și reprezentanți ai studenților.

În noul program ERASMUS+, un student poate beneficia de mai multe mobilități dacă nu depășește 12 luni în același an financiar. Astfel, un student poate beneficia de 12 luni de mobilitate la nivelul licență (de ex. 1 stagiu de studiu de 6 luni si 2 stagii de practică de câte 3 luni), 12 luni la nivelul master și 12 luni la nivelul doctorat.

Condițiile generale de participare în program se pot consulta aici.

Comisia de echivalare a studiilor este formată din:

Conf. dr. Voicu Bodocan
Conf. dr. Titus Man
Conf. dr. Raularian Rusu
Conf. dr. Alexandru Păcurar
Șef lucr. dr. Andras Mathe
Șef lucr. dr. Răzvan Bătinaș
Șef lucr. dr. Ana-Maria Corpade
Șef lucr. dr. Mihai Hotea