Erasmus+

Mobilităţi de studiu şi practică

Studii şi practică în instituţiile europene şi extraeuropene

Studenţii, masteranzii şi doctoranzii Facultăţii de Geografie pot candida pentru un stagiu de pregătire de specialitate în universităţi europene sau pentru stagii de practică (internship) în instituţii europene ce prestează activităţi corespunzătoare calificărilor vizate de toate specializările facultăţii noastre. Durata stagiului poate fi de un semestru sau de un an universitar şi este finanţat de Uniunea Europeană cu un cuantum lunar de aproximativ 500-550 de euro, în funcţie de tipul mobilităţii.

Stagiul petrecut la o universitate sau instituţie europeană va fi recunoscut în totalitate şi echivalat conform Regulamentului Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS) şi a Regulamentului Senatului UBB privind Recunoaşterea perioadelor de studii sau de plasament efectuate în cadrul mobilităţilor ERASMUS.

Mobilitățile sunt de două tipuri:

Pentru studiu

min. 3 luni – max. 12 luni pe nivel de învăţământ

Pentru practică

min. 2 luni – max. 12 luni pe nivel de învăţământ

Studiile vor fi echivalate de o Comisie de Echivalare stabilită de către Consiliul Facultăţii de Geografie, pe baza unei foi matricole (Transcripts of Records) eliberată de universitatea parteneră şi vor fi comunicate secretariatului pentru înregistrare. Selecţia va fi organizată de Comisia de Relaţii Internaţionale a Facultăţii. La selecţie pot participa delegaţi ai Comisiei de Cooperări Internaţionale din UBB, profesori Erasmus din străinătate sau de la alte facultăţi şi reprezentanţi ai studenţilor.

În noul program ERASMUS+, un student poate beneficia de mai multe mobilităţi dacă nu depăşeşte 12 luni în acelaşi an financiar. Astfel, un student poate beneficia de 12 luni de mobilitate la nivelul licenţă (de ex. 1 stagiu de studiu de 6 luni şi 2 stagii de practică de câte 3 luni), 12 luni la nivelul master şi 12 luni la nivelul doctorat.

Condițiile generale de participare în program pot fi consultate pe site-ul Centrului de Cooperări Internaţionale.

Comisia de echivalare a studiilor este formată din:
Conf. dr. Voicu Bodocan
Conf. dr. Titus Man
Conf. dr. Raularian Rusu
Prof. dr. Ștefan Dezsi
Şef lucr. dr. András Máthé
Şef lucr. dr. Răzvan Bătinaș
Şef lucr. dr. Ana-Maria Corpade
Şef lucr. dr. Mihai Hotea