Erasmus+

Mobilităţi pentru practică

Pregătire profesională

Bursa: aproximativ 700 Euro

Practica în laboratoare de cercetare, agenţii de dezvoltare, agenţii de turism sau alte întreprinderi de specialitate din Europa şi de pe alte continente, recunoscută ca practică de vară sau practică profesională

Plasamentul este considerat o perioadă de practică profesională într-o întreprindere sau organizaţie din altă ţară participantă la program, având ca scop formarea studenţilor în vederea adaptării lor la cerinţele pieţei de muncă prin dobândirea unor cunoştinţe practice. Organizaţiile gazdă pentru plasamentele studenţeşti pot fi întreprinderi, centre de formare, centre de cercetare şi alte organizaţii din Uniunea Europeană. Nu sunt eligibile pentru plasament instituţiile şi agenţiile Uniunii Europene.

Dacă cunoşti o astfel de companie care te-ar primi într-un stagiu de practică, anunţă coordonatorul tău Erasmus!

Facultatea de Geografie are încheiate acorduri de practică cu hoteluri din Germania (Bad Sachsa), Austria (Innsbruck), Ungaria (Siófok, Pécs) și Cipru (Nicosia, Protaras, Paphos). Cazarea şi masa sunt asigurate de hoteluri.

Perioada petrecută în străinătate este recunoscută şi creditată de către instituţia gazdă. Durata mobilităţii este de 2-10 luni şi se desfăşoară, de regulă, pe perioada verii. Cuantumul lunar al bursei este de 700 euro. Pregătirea se desfăşoară după un program aprobat de instituţiile partenere (Training Agreement). Studenții care doresc să participe în cadrul acestui program, vor trebui să-şi depună un dosar de candidatură şi să participe la interviul pentru selecţie care are loc pe parcursul anului universitar în care are loc mobilitatea.

Facultatea de Geografie încurajează participarea studenţilor în astfel de stagii de internship, fiind interesată a încheia acorduri de colaborare cu întreprinderi europene.

Cine poate candida?

Orice student român sau străin înmatriculat la Facultatea de Geografie din Cluj-Napoca sau din extensiile Sighetu Marmaţiei, Gheorgheni, Zalău şi Bistriţa, din anii I și II de la nivelul licență, I şi II de la nivelul master şi I, II sau III de la nivelul doctorat, care deţine abilităţi de comunicare în limbi de circulaţie internaţională.

Orice student al Universităţii Babeş-Bolyai care aplică pentru domeniul Geografie.

POT CANDIDA STUDENŢI CARE AU MAI BENEFICIAT DE BURSE ERASMUS!

Care sunt criteriile de selecţie?

 • rezultate academice bune, demonstrate printr-o medie minimă de 6,50 pe anul anterior (semestrul anterior pentru aplicanţii din anul I) sau prin performanţe deosebite pe o anumită direcţie de studiu sau cercetare ştiinţifică
 • motivaţia mobilităţii şi cunoaşterea programului pentru care optează
 • competenţa lingvistică în limba ţării de destinaţie sau a unei limbi de circulaţie internaţională

Ce documente sunt necesare pentru dosarul de selecţie?

 1. dosar
 2. fişa candidatului
 3. atestat de competenţă lingvistică în limba de predare a programului ales, emise de centre de evaluare recunoscute (Alpha, DELF, Cambridge etc.)
 4. scrisoare de intenţie
 5. declaraţie tip
 6. curriculum vitae
 7. adeverinţă de la secretariat cu media obținută

Ce mai trebuie să știu?

 • cuantumul bursei (700 euro/lună) poate să acopere total sau parţial cheltuielile de deplasare şi de subzistență
 • nu există fonduri separate alocate deplasării la destinaţie
 • practica va fi recunoscută ăi echivalată conform calificativului primit

Dacă sunt selectat trebuie:

 • să obțin scrisoarea de accept sau invitaţia de la instituţia parteneră
 • să completez cererea pentru Dispoziția Rectorului semnată de decanul facultăţii şi de coordonatorul Erasmus
 • să închei un Training Agreement semnat de coordonatorul Erasmus
 • să satisfac toate cerinţele Centrului de Cooperări Internaţionale a UBB: contract financiar, cont bancar în euro la Banca Transilvania, document notarial pentru girarea fondurilor primite etc.
 • să închei un angajament academic cu facultatea (să mențin legătura cu responsabilii Erasmus pe durata mobilităţii, să am o conduită academică pe timpul mobilităţii, să comunic coordonatorului Erasmus încheierea stagiului şi să întocmesc un raport asupra mobilităţii, să rămân la dispoziţia facultăţii pentru promovarea programului Erasmus prin promovare în rândul studenţilor şi pentru tutoriat pentru studenţii străini)

Pentru mai multe detalii despre documentele şi termenele pentru mobilitatea de plasament, consultaţi site-ul Centrului de Cooperări Internaţionale.