Mobilitati practica


Practica în laboratoare de cercetare, agenții de dezvoltare, agenții de turism, sau alte întreprinderi de specialitate din Europa și de pe alte continente, recunoscută ca practică de vară sau practică profesională.

 Bursa: aproximativ 700 Euro

Plasamentul este considerat o perioada de practica profesionala într-o întreprindere sau organizatie din alta tara participanta la program, având ca scop formarea studentilor în vederea adaptarii lor la cerintele pietei de munca prin dobândirea unor cunostinte practice. Organizatiile gazda pentru plasamentele studentesti pot fi întreprinderi, centre de formare, centre de cercetare si alte organizatii din Uniunea Europeană. Nu sunt eligibile pentru plasament instituțiile și agențiile Uniunii Europene.

Dacă cunoşti o astfel de companie care te-ar primi într-un stagiu de practică, anunţă coordonatorul tău Erasmus!

Facultatea de Geografie are încheiate acorduri de practică cu hoteluri din Germania (Bad Sachsa), Austria (Innsbruck), Ungaria (Siofok, Pecs) și Cipru (Nicosia, Protaras, Paphos). Cazarea si masa sunt asigurate de hoteluri.

Perioada petrecută în străinătate este recunoscută și creditată de către instituția gazdă. Durata mobilității este de 2-10 luni și se desfășoară de regulă, pe perioada verii. Cuantumul lunar al bursei este de 700 euro. Pregătirea se desfășoară după un program aprobat de instituțiile partenere (Training Agreement). Studenții care doresc să participe în cadrul acestui program, vor trebui să-și depună un dosar de candidatură și să participe la interviul pentru selecție care are loc pe parcursul anului universitar în care are loc mobilitatea.

Facultatea de Geografie încurajează participarea studenților în astfel de stagii de internship, fiind interesată a încheia acorduri de colaborare cu întreprinderi europene.

 Cine poate candida?
· Orice student român sau străin înmatriculat la Facultatea de Geografie din Cluj-Napoca sau din extensiile Sighetu Marmației, Gheorgheni, Zalău și Bistrița, din anii I și II de la nivelul licență, I și II de la nivelul master și I, II sau III de la nivelul doctorat, care deține abilități de comunicare în limbi de circulație internațională.

· orice student al Universității ”Babeș-Bolyai” care aplică pentru domeniul Geografie

POT CANDIDA STUDENȚI CARE AU MAI BENEFICIAT DE BURSE ERASMUS!!!

 Care sunt criteriile de selecție?
· rezultate academice bune, demonstrate printr-o medie minimă de 6,50 pe anul anterior (semestrul anterior pentru aplicanții din anul I) sau prin performanțe deosebite pe o anumită direcție de studiu sau cercetare științifică
· motivația mobilității și cunoașterea programului pentru care optează
· competența lingvistică în limba țării de destinație sau a unei limbi de circulație internațională

 Ce documente sunt necesare pentru dosarul de selecție
· dosar plic
· fișa candidatului
· atestat de competență lingvistică în limba de predare a programului ales, emise de centre de evaluare recunoscute (Alpha, Delf, Cambridge etc)
· scrisoare de intenție
· declarație tip
– curriculum vitae
· adeverință de la secretariat cu media obținută

Ce mai trebuie să știu?
· cuantumul bursei (700 euro/lună) poate să acopere total sau parțial cheltuielile de deplasare și de subzistență
· nu există fonduri separate alocate deplasării la destinație
· practica va fi recunoscută și echivalată conform calificativului primit

 Dacă sunt selectat trebuie:
· să obțin scrisoarea de accept sau invitația de la instituția parteneră
· să completez cererea pentru Dispoziția Rectorului semnată de decanul facultății și de coordonatorul Erasmus
· să închei un Training Agreement semnat de coordonatorul Erasmus
· să satisfac toate cerințele Centrului de Cooperări Internaționale a UBB: contract financiar, cont bancar în euro la Banca Transilvania, document notarial pentru girarea fondurilor primite etc
· să închei un angajament academic cu facultatea (să mențin legătura cu responsabilii Erasmus pe durata mobilității, să am o conduită academică pe timpul mobilității, să comunic coordonatorului Erasmus încheierea stagiului și să întocmesc un raport asupra mobilității, să rămân la dispoziția facultății pentru promovarea programului Erasmus prin promovare în rândul studenților și pentru tutoriat pentru studenții străini)

Consultă aici documentele și termenele pentru mobilitatea de plasament.