Erasmus+

Mobilităţi pentru studiu

Frecventarea cursurilor şi seminariilor altor universităţi din Europa

Bursa: aproximativ 550 Euro

Acest tip de mobilitate oferă oportunitatea frecventării cursurilor şi examenelor la universităţile partenere pe durata unui semestru sau a unui an academic. Conform Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS), aceste cursuri vor fi recunoscute de către facultatea noastră. Disciplinele alese trebuie să se încadreze în domeniul de studiu al geografiei şi trebuie aprobate de instituţiile partenere (Learning Agreement).

Studenții care doresc să participe în cadrul acestui program, vor trebui să-şi depună un dosar de candidatură şi să participe la interviul pentru selecţie care are loc de două ori pe an: în luna mai pentru nivelul licenţă şi în luna septembrie pentru nivelele master şi doctorat. Candidaturile se depun pentru anul universitar următor celui în care are loc selecţia.

Cine poate candida?

Orice student român sau străin înmatriculat la Facultatea de Geografie din Cluj-Napoca sau din extensiile Sighetu Marmației, Gheorgheni, Zalău şi Bistriţa, din anii II şi III de la nivelul licenţă, I şi II de la nivelul master şi I, II sau III de la nivelul doctorat, care deţine abilităţi de comunicare în limbi de circulaţie internaţională

Orice student al Universităţii Babeş-Bolyai care aplică pentru domeniul Geografie

POT CANDIDA STUDENȚI CARE AU MAI BENEFICIAT DE BURSE ERASMUS!

Care sunt criteriile de selecție?

 • rezultate academice bune, demonstrate printr-o medie minimă de 6,50 pe anul anterior (semestrul anterior pentru aplicanţii din anul I) sau prin performanţe deosebite pe o anumită direcţie de studiu sau cercetare ştiinţifică
 • motivaţia mobilităţii şi cunoaşterea universităţii şi a programului pentru care optează
 • competenţa lingvistică în limba ţării de destinaţie sau a programului ce va fi urmat

Ce documente sunt necesare pentru dosarul de selecție?

 1. dosar
 2. fişa candidatului
 3. atestat de competenţă lingvistică în limba de predare a programului ales, emise de centre de evaluare recunoscute (Alpha, DELF, Cambridge etc.)
 4. scrisoare de intenţie
 5. declaraţie tip
 6. curriculum vitae
 7. adeverinţă de la secretariat cu media obţinută pe anul anterior şi la ultima sesiune

Ce mai trebuie să ştiu?

 • trebuie să obţin 30 de credite pe semestru la universitatea parteneră
 • cursurile frecventate trebuie să fie apropiate specializării urmate în ţară
 • bursa acoperă doar o parte din cheltuielile legate de mobilitate
 • nu există fonduri separate alocate deplasării la destinaţie
 • trebuie să deţin un certificat de competenţă lingvistică pentru limba engleză, franceză, germană, spaniolă şi italiană pentru mobilităţi în ţările respective
 • se acceptă certificate de competenţă lingvistică în limba engleză pentru destinaţii din Turcia, Portugalia şi Polonia
 • studenţii de naţionalitate maghiară nu au nevoie de atestate dacă optează pentru mobilităţi în Ungaria
 • studenţii de la master anul I pot pleca doar în semestrul II
 • studenţii care la momentul interviului sunt în anul III nu pot participa la selecţie

Dacă sunt selectat trebuie:

 • să consult pagina de web a facultăţii şi a Centrului de Cooperări Internaționale pentru a asimila informaţiile şi regulamentele de mobilitate Erasmus
 • să mă înscriu ca student Erasmus la universitatea pentru care am fost selectat şi să răspund cerinţelor acesteia
 • să obțin scrisoarea de accept sau invitaţia de la universitatea parteneră
 • să completez cererea pentru Dispoziția Rectorului semnată de decanul facultății şi de coordonatorul Erasmus
 • să închei un Learning Agreement semnat de coordonatorul Erasmus
 • să satisfac toate cerinţele Centrului de Cooperări Internaţionale a UBB: contract financiar, cont bancar în euro la Banca Transilvania, document notarial pentru girarea fondurilor primite etc.
 • să închei un angajament academic cu facultatea (să menţin legătura cu responsabilii Erasmus pe durata mobilităţii, să obţin 30 de credite pe semestru, să am o conduită academică pe timpul mobilităţii, să comunic coordonatorului Erasmus încheierea stagiului şi să întocmesc un raport asupra mobilităţii, să rămân la dispoziţia facultăţii pentru promovarea programului Erasmus în rândul studenţilor şi pentru tutoriat pentru studenţii străini)

Pentru mai multe detalii despre documentele şi termenele pentru mobilitatea de studiu, consultaţi site-ul Centrului de Cooperări Internaţionale.