Mobilitati studiu

Frecventarea cursurilor și seminariilor altor universități din Europa

Bursa = aproximativ 550 Euro

Acest tip de mobilitate oferă oportunitatea frecventării cursurilor și examenelor la universitățile partenere pe durata unui semestru sau a unui an academic. Conform Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS), aceste cursuri vor fi recunoscute de către facultatea noastră. Disciplinele alese trebuie să se încadreze în domeniul de studiu al geografiei și trebuie aprobate de instituțiile partenere (Learning Agreement).

Studenții care doresc să participe în cadrul acestui program, vor trebui să-și depună un dosar de candidatură și să participe la interviul pentru selecție care are loc de două ori pe an: în luna mai pentru nivelul licență și în luna septembrie pentru nivelele master și doctorat. Candidaturile se depun pentru anul universitar următor celui în care are loc selecția.

Cine poate candida?
· Orice student român sau străin înmatriculat la Facultatea de Geografie din Cluj-Napoca sau din extensiile Sighetu Marmației, Gheorgheni, Zalău și Bistrița, din anii II și III de la nivelul licență, I și II de la nivelul master și I, II sau III de la nivelul doctorat, care deține abilități de comunicare în limbi de circulație internațională

· orice student al Universității ”Babeș-Bolyai” care aplică pentru domeniul Geografie

POT CANDIDA STUDENȚI CARE AU MAI BENEFICIAT DE BURSE ERASMUS!!!

Care sunt criteriile de selecție?
· rezultate academice bune, demonstrate printr-o medie minimă de 6,50 pe anul anterior (semestrul anterior pentru aplicanții din anul I) sau prin performanțe deosebite pe o anumită direcție de studiu sau cercetare științifică
· motivația mobilității și cunoașterea universității și a programului pentru care optează
· competența lingvistică în limba țării de destinație sau a programului ce va fi urmat

Ce documente sunt necesare pentru dosarul de selecție?
· dosar plic
· fișa candidatului
· atestat de competență lingvistică în limba de predare a programului ales, emise de centre de evaluare recunoscute (Alpha, Delf, Cambridge etc)
· scrisoare de intenție
· declarație tip
· curriculum vitae
· adeverință de la secretariat cu media obținută pe anul anterior și la ultima sesiune

Ce mai trebuie să știu?
· trebuie să obțin 30 de credite pe semestru la universitatea parteneră
· cursurile frecventate trebuie să fie apropiate specializării urmate în țară
· bursa acoperă doar o parte din cheltuielile legate de mobilitate
· nu există fonduri separate alocate deplasării la destinație
· trebuie să dețin un certificat de competență lingvistică pentru limba engleză, franceză, germană, spaniolă și italiană pentru mobilități în țările respective
· se acceptă certificate de competență lingvistică în limba engleză pentru destinații din Turcia, Portugalia și Polonia
· studenții de naționalitate maghiară nu au nevoie de atestate dacă optează pentru mobilități în Ungaria
· studenții de la master anul I pot pleca doar în semestrul II
· studenții care la momentul interviului sunt în anul III nu pot participa la selecție

Dacă sunt selectat trebuie:
· să consult pagina de web a facultății și a Centrului de Cooperări Internaționale pentru a asimila informațiile și regulamentele de mobilitate Erasmus

Vezi film video cu instrucțiuni pentru mobilitate

· să mă înscriu ca student Erasmus la universitatea pentru care am fost selectat și să răspund cerințelor acesteia
· să obțin scrisoarea de accept sau invitația de la universitatea parteneră
· să completez cererea pentru Dispoziția Rectorului semnată de decanul facultății și de coordonatorul Erasmus
· să închei un Learning Agreement semnat de coordonatorul Erasmus
· să satisfac toate cerințele Centrului de Cooperări Internaționale a UBB: contract financiar, cont bancar în euro la Banca Transilvania, document notarial pentru girarea fondurilor primite etc
· să închei un angajament academic cu facultatea (să mențin legătura cu responsabilii Erasmus pe durata mobilității, să obțin 30 de credite pe semestru, să am o conduită academică pe timpul mobilității, să comunic coordonatorului Erasmus încheierea stagiului și să întocmesc un raport asupra mobilității, să rămân la dispoziția facultății pentru promovarea programului Erasmus în rândul studenților și pentru tutoriat pentru studenții străini)

Consultă aici documente și termene pentru mobilitatea de studiu.