Erasmus+

Mobilităţi de predare şi training

Mobilităţi de predare şi formare profesională

Scopul acestor mobilităţi constă în formarea şi perfecţionarea academică, în cadrul universităţilor şi întreprinderilor europene, a personalului didactic şi nedidactic al Universităţii Babeş-Bolyai. Peste 1500 de profesori de la UBB au beneficiat de mobilitate Erasmus, iar universitatea noastră a fost vizitată în același scop de peste 300 de profesori străini. Având în vedere faptul că locurile sunt limitate, cadrele didactice vor fi selectate pentru participarea în program de către o comisie stabilită de decanatul facultăţii. Condiţia esenţială pentru acordarea oricărui grant o reprezintă respectarea unui plan de lucru convenit de către ambii parteneri, instituţia sau întreprinderea gazdă şi cea de origine. Planul trebuie să cuprindă cel puţin: programul, scopul şi obiectivele generale şi rezultatele aşteptate în materie de formare.

Cadrele didactice care doresc să efectueze mobilităţi în cadrul programului trebuie să-şi exprime această intenţie până la data de 1 octombrie a fiecărui an universitar în care se va desfăşura acţiunea.

Formalităţile ce trebuiesc îndeplinite pentru efectuarea unei mobilităţi Erasmus pot fi consultate pe website-ul
Centrului de Cooperări Internaţionale.

Există două tipuri de mobilităţi:

Mobilitate pentru predare (Teaching Assignment)
Cadrul didactic urmează să susţină cursuri la universitatea de destinaţie de comun acord cu partenerii europeni. Cuantumul orelor este de 5 ore de curs sau seminar pe săptămână. Mobilitatea pentru predare constituie o oportunitate de dezvoltare a unor parteneriate pe termen lung în ceea ce priveşte dezvoltarea unor programe academice. În Universitatea Babeş-Bolyai mobilităţile pentru predare sunt prioritare, numărul partenerilor instituţionali fiind superior celor pentru formare profesională.

Mobilitate pentru formare profesională (Staff Training)
Scopul este de a permite beneficiarilor să îşi perfecţioneze abilităţile practice cerute de domeniul în care predau la universitatea gazdă. Activităţile pot varia foarte mult de la seminarii, ateliere, cursuri şi conferinţe, perioade de formare practică etc.

Mobilitatea personalului administrativ şi nedidactic din instituții de învăţământ superior către o instituţie de învăţământ superior parteneră are ca scop învăţarea şi transferul de bune practici de la instituţia parteneră şi îmbunătăţirea abilităţilor necesare poziţiei ocupate în cadrul universităţii de origine, în cadrul unei perioade de detaşare scurte, a unei vizite de studiu etc.

Condiţii de participare

Dosarul de candidatură depus de către candidat pentru procesul de selecţie va cuprinde:

  1. Curriculum Vitae în format European;
  2. Fişa candidatului, completată integral, semnată şi datată, iar universităţile pentru care se candidează vor fi scrise conform denumirii oficiale.

Documentele se depun la coordonatorul Erasmus pe facultate.