Mobilitati profesori

Mobilități de predare și formare profesională

Scopul acestor mobilități constă în formarea și perfecționarea academică, în cadrul universităților și întreprinderilor europene, a personalului didactic și nedidactic al Universității ”Babeș-Bolyai”. Peste 1500 de profesori de la UBB au beneficiat de mobilitate Erasmus, iar universitatea noastră a fost vizitată în același scop de 300 de profesori străini. Având în vedere faptul că locurile sunt limitate, cadrele didactice vor fi selectate pentru participarea în program de către o comisie stabilită de decanatul facultății. Condiția esențială pentru acordarea oricărui grant o reprezinta respectarea unui plan de lucru convenit de către ambii parteneri, institutia sau întreprinderea gazdă si cea de origine. Planul trebuie sa cuprinda cel putin: programul, scopul si obiectivele generale și rezultatele așteptate în materie de formare.

Cadrele didactice care doresc să efectueze mobilități în cadrul programului trebuie să-și exprime această intenție până la date de 1 octombrie a fiecărui an universitar în care se va desfășura acțiunea.

Formalitățile ce trebuiesc îndeplinite pentru efectuarea unei mobilități Erasmus pot fi consultate pe site-ul CCI.

Există două tipuri de mobilități:

Mobilitate pentru predare (Teaching Assignment)

Cadrul didactic urmează să susțină cursuri la universitatea de destinație de comun acord cu partenerii europeni. Cuantmul orelor este de 5 ore de curs sau seminar pe săptămână. Mobilitatea pentru predare constituie o oportunitate de dezvoltare a unor parteneriate pe termen lung în ceea ce privește dezvoltarea unor programe academice. În Universitatea “Babeș-Bolyai” mobilitățile pentru predare sunt prioritare, numărul partenerilor instituționali fiind superior celor pentru formare profesională.

Mobilitate pentru formare profesională (Staff Training)

Scopul este de a permite beneficiarilor sa îsi perfectioneze abilitatile practice cerute de domeniul în care predau la universitatea gazda. Activitatile pot varia foarte mult de la seminarii, ateliere, cursuri si conferinte, perioade de formare practica etc.

Mobilitatea personalului administrativ și nedidactic din instituții de învațământ superior către o instituție de învățământ superior parteneră are ca scop învățarea și transferul de bune practici de la institutia parteneră si îmbunătățirea abilităților necesare poziției ocupate în cadrul universității de origine, în cadrul unei perioade de detașare scurte, a unei vizite de studiu etc.