Selecții mobilități Erasmus 2024

Selecții mobilități Erasmus 2024

O nouă selecție va avea loc în 10 aprilie 2024.

Selecţia va fi organizată pentru mobilități de studiu, la nivel de licență și doctorat pentru anul universitar 2024/2025.

Rezultatele selecției:

Criterii de eligibilitate

 • Studenţii trebuie să fie înmatriculaţi la Universitatea Babeş-Bolyai, la unul dintre nivelele de studiu menţionate în anunţul de selecţie, indiferent de statut („bugetat” sau „cu taxă”), formă de învăţământ („zi” sau ”cu frecvenţă redusă”)
 • Să fi absolvit cel puţin un an de studiu în momentul începerii mobilităţii (se aplică numai în cazul nivelului licenţă)
 • Să deţină un certificat de competenţă lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională sau în limba în care se predau cursurile la universitatea parteneră pentru care candidează sau să susţină testarea lingvistică on-line (OLS) oferită de către CCI după procesul de selecţie

Selecţia va consta într-un interviu în limba engleză sau în limba de desfăşurare a programului şi va viza cunoaşterea destinaţiei și motivaţia mobilităţii. Comisia va fi formată din responsabili Erasmus de la Facultatea de Geografie şi de la Centrul de Cooperări Internaţionale.

Dosarul de candidatură

Dosarul de candidatură, transmis prin e-mail la adresele voicu.bodocan@ubbcluj.ro şi andras.mathe@ubbcluj.ro, va cuprinde următoarele documente:

 1. Fişa tip a candidatului, completată, datată şi semnată, salvată sub forma unui document PDF denumit sub forma: Nume_Prenume_Fisa
  Fişa Candidatului 2023/2024

 2. Declaraţia tip a candidatului, completată, datată şi semnată, salvată sub forma unui document PDF denumită sub forma:
  Nume_Prenume_Declaratie
  Declaraţie selecţie 2023/2024

 3. Curriculum Vitae al candidatului redactat în limba de studiu din cadrul universităţii partenere sau în limba engleză, datat şi semnat, salvat sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_CV

 4. Scrisoarea de motivaţie a candidatului redactată în limba de studiu din cadrul universităţii partenere sau în limba engleză, datată şi semnată, salvată sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Scrisoare

 5. Adeverinţă eliberată de secretariatul facultăţii din care să reiasă media generală a ultimei sesiuni de examinare încheiate și media ultimului an de studiu, scanată, sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Adeverinta

 6. Certificat/atestat de competenţă lingvistică/declaraţie pentru limba în care se va studia în mobilitate, nivel minim B1/B2, scanat, sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Certificat
  sau
  Declaraţie pe proprie răspundere prin care studentul îşi prezintă acordul de a susţine testarea lingvistică on-line (OLS) oferită de către CCI după procesul de selecţie, datată şi semnată, salvată sub forma unui document PDF denumită sub forma: Nume_Prenume_Declaratie_Atestat

Notă: În situația în care candidatul este programat la un test de competenţă lingvistică după încheierea procesului de selecție (ex.: Lingua, Alpha, alte certificări internaționale cum ar fi TOEFL, Cambridge, DELF/DALF, DELE etc.), este necesară o declaraţie pe proprie răspundere menţionând faptul că, în cazul în care studentul este selectat, dosarul de candidatură va fi completat ulterior cu o copie a certificatului obţinut. Candidaţii care nu au posibilitatea de a obţine un certificat/atestat, în cazul în care vor fi selectaţi, vor participa la o testare lingvistică online, oferită de Centrul de Cooperări Internaţionale al UBB, după încheierea procesului de selecţie, la care va fi necesară obţinerea unui nivel minim de B1/B2. Candidaţii vor realiza o declaraţie pe proprie răspundere prin care îşi vor asuma participarea la această testare şi o vor anexa dosarului de candidatură. Acordarea mobilităţii către un candidat va fi condiţionată de obţinerea calificativului minim, la testarea online. Condiţia deţinerii unui certificat de limbă nu se aplică studenţilor care vor studia în cadrul universității partenere în aceeaşi limbă în care studiază la Universitatea Babeş-Bolyai.

Criteriile de selecție

 • rezultate academice bune, demonstrate printr-o medie minimă de 6,50 pe anul anterior (semestrul anterior pentru aplicanţii din anul I) sau prin performanţe deosebite pe o anumită direcţie de studiu sau cercetare ştiinţifică
 • motivaţia mobilităţii şi cunoaşterea universităţii şi a programului pentru care optează
 • competenţa lingvistică în limba ţării de destinaţie sau a programului ce va fi urmat

Lista instituţiilor partenere

Este publicată pe pagina Erasmus, la Universităţi partenere. Aceasta este provizorie, având în vedere perioada curentă în care se resemnează acordurile de cooperare pentru noul program Erasmus+ 2022-2027.

Rezultatele selecţiei

Rezultatele vor fi afişate în 48 de ore de la interviu. Contestaţii ale procesului de selecţie se pot depune în 24 de ore de la afişarea rezultatelor. Rezultatele finale vor fi afişate pe această pagină, în 24 de ore după depunerea eventualelor contestaţii.

Responsabili selecţie

Conf. dr. Voicu Bodocan
Şef lucrări dr. Lelia Papp
Şef lucrări dr. András Máthé