Desfășurarea activităților didactice în anul universitar 2021-2022, semestrul I.

Consiliul Facultății de Geografie întrunit în data de 15.09.2021 a hotărât ca, in funcție de specificul programelor de studiu, luând  în considerare prioritatea absolută a comunității academice de a asigura  sănătatea studenților și a personalului facultății, activitățile didactice de la forma de învățământ cu frecvență prevăzute în planurile de învățământ, precum și activitățile de tutorat/mentorat și consultațiile periodice cu studenții  din semestrul I al anului universitar 2021-2022 să se desfășoare online și cu prezență fizică, după cum urmează:

Facultatea de Geografie, Cluj-Napoca, toate specializările (licență și master) – online
Facultatea de Geografie, Extensia Bistrița (licență și master) – participare fizică
Facultatea de Geografie, Extensia Gheorgheni, toate specializările (licență și master) – participare fizică
Facultatea de Geografie, Extensia Sighetu Marmației (licență și master) – participare fizică
Facultatea de Geografie, Extensia Zalău (licență) – online

Consiliul Facultății de Geografie

 

 

 

 

24230

Absolvenți în prezent

485

Experiențe studențești

15

Programe internaționale

81

Cadre profesionale