NOU !!!


Pentru a vă scuti de un drum în plus la Cluj, dacă locuiți la distanță, ÎNSCRIERILE SE POT FACE ȘI ON-LINE, conform următoarei proceduri:


– candidații urmează toți pașii prevăzuți pe pagina facultății, mai puțin deplasarea la CLuj-Napoca; aceasta înseamă trimiterea de copii scanate aferente tuturor documentelor necesare, la adresa de e-mail elena.rus@ubbcluj.ro ;


– plata taxelor de înscriere, conform acelorași instrucțiuni, și a primei rate de 700 de lei din taxa de școlarizare folosind datele oficiale ale instituției CF 4305849, Cont nr. RO35TREZ21620F330500XXXX ; cele două taxe pot fi achitate la orice oficiu poștal sau prin transfer bancar, obligatoriu cu precizarea <>;


– trimiterea de copie scanată după dovada plății la aceeași adresă de e-mail elena.rus@ubbcluj.ro ;


– documentele în original se aduc de către cursant la prima întâlnire (curs).
Condiţiile şi criteriile de admitere:


 • candidatul trebuie să fie absolvent cu diplomă de licenţă a unui program de studii universitare acreditat;


Perioada de înscriere


 •  Dosarele de înscriere se pot depune PERMANENT  la sediul Facultății de Geografie, str. Clinicilor, nr. 5-7, Cluj-Napoca – sala 39 parter,
  la Doamna Inginer Elena RUS, secretara programului,
  ZILNIC ÎNTRE ORELE 9.00-14.00 (exceptând Sâmbăta și Duminica).
 • TAXA ANUALĂ DE ŞCOLARIZARE ESTE DE 2800 RON / CURSANT


Documentele necesare pentru inscrierea la concursul de admitere


Toate documentele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere se vor prezenta în original şi copie xerox, acestea fiind autentificate “conform cu originalul” în momentul înscrierii (depunerii dosarului la secretariatul admiterii)


 • Cerere tip (disponibilă pe site);
 • Formular de înscriere tip (disponibil pe site);
 • Declaraţie pe proprie răspundere (disponibilă pe site);
 • Diplomă de bacalaureat și foaia matricolă însoțitoare;
 • Diploma de licenţă sau echivalentă şi foaia matricolă însoţitoare;
 • Certificatul de naştere;
 • Copie după B.I. sau C.I.;
 • Adeverinţa de la medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru studii;
 • Două fotografii tip buletin de identitate;
 • Copie după certificatul de căsătorie, pentru candidatele căsătorite. Înscrierea se face după numele din certificatul de naştere;
 • Două fotografii mărime 3/4 (cu numele candidatului scris pe verso);
 • În momentul deschiderii contului UBB aferent programului veti fi anuntati prin pagina de Facebook şi prin site-ul programului, pentru a putea face şi plăti altfel decât prin casieria facultăţii.
 • Pentru ca programul să poată funcţiona în cadrul instituţiei este necesar înscrierea a minimum 10 cursanţi. În cazul în care nu se va realiza acest deziderat cei înscrişi vor primi banii înapoi.
 • Dosar plic.

  logo2

 • Pentru mai multe informații vă rugăm să ne contactați direct: csaba.horvath@ubbcluj.rogheorghe.serban@ubbcluj.ro

 • Întrucât acest tip de program permite o oarecare flexibilitate în <>, ele pot fi organizate independent de structura unui an universitar obișnuit.Pornind de la acest raționament și de la feed-back-ul primit de la colegii specialiști din teritoriu, propunem un mod de lucru flexibil, în așa fel încât să ajutăm cât mai mult potențialii cursanți în a se deplasa și participa la modulele de învățare applicată.În acest sens, după cumularea unui număr minimal de cursanți înscriși (ex. 10), vom demara activitatea cu prima serie, urmând ca în momentul cumulării unei noi serii de 10 cursanți să începem activitatea și cu a doua serie. Practic, anul universitar poate demara oricând și să se încheie după 11 luni, din care 10 de activitate propriu-zisă și 1 de examen de absolvire.

  Pentru ca frecventarea cursurilor să fie cât mai accesibilă, propunem ca o disciplină să fie abordată într-un week-end complet (Vineri-Duminică), ca de altfel și examenul de absolvire, la sfârșitul fiecărei luni calendaristice. Practic, cursanții înscriși vor efectua deplasare la Cluj doar o dată pe lună, lucru care se întâmplă și în cazul altor programe postuniversitare – ex. Programul de Conversie Profesională Geografie, unde suntem onorați de cursanți din toată țara, din Caraș-Severin, Gorj și Buzău, până în Satu Mare, Botoșani și Neamț, taxa fiind aceeași, minimală pe UBB. După finalizarea tuturor celor 10 discipline, urmează examenul de absolvire, iar după finalizarea procedurilor birocratice, acordarea suplimentului de diplomă.

 • Facebook


Etichete: