Facultatea de Geografie Cluj | Pagina studentilor

Cazari

 

 

Dragi colegi,

��Regăsiți mai jos LISTA FINALĂ, după soluționarea contestațiilor, a studenților care vor beneficia de locuri în căminele UBB, Facultatea de Geografie ��, pentru anul universitar 2023-2024.

Locurile de cazare neconfirmate în urma postării listei inițiale, vor fi redistribuite. Studenții care se regăsesc pe lista finală și nu erau pe lista inițială, trebuie să își confirme locul, studenții care au confirmat în urma afișării listei inițiale nu mai trebuie să confirme acum.

Dacă nu mai doriți să beneficiați de un loc din diverse motive, sunteți obligați, conform regulamentului, să ne anunțați cu privire la acest lucru la adresa de mail csfgeografie@gmail.com

Verificați cu atenție listele. Studenții cărora nu le-a fost alocat un loc în cămin pot completa formularul de REDISTRIBUIRI până în 2 octombrie, ora 14:00, lista beneficiarilor va fi publicată la începutul primei săptămâni a anului universitar:

Zilele de 29, 30 septembrie și 1 octombrie sunt rezervate pentru cazarea în căminele studențești în funcție de anul de studiu, după cum urmează:

I. Ziua întâi de cazări - se cazează studenţii din anul I de studiu;

II. Ziua a doua de cazări - se cazează studenţii din anul II şi III;

III. Ziua a treia de cazări - se cazează studenţii din anul IV, de la master şi cei din anii I-III care nu au reuşit să se prezinte în zilele stabilite. Doctoranzii se pot caza în toate cele 3 zile de cazare.

Împărțirea anilor pe date este cu titlu de recomandare, nu obligatorie.

Cazarea studenţilor în cămine presupune:

a) Prezentarea următoarelor documente:

- buletin/carte de identitate sau paşaport;

- copie după buletin/carte de identitate sau paşaport;

- documente justificative în vederea acordării gratuităţii sau reducerii, după caz;

- poză 3/4.

b) Încheierea contractului de închiriere între Universitatea Babeş-Bolyai şi student;

c) Plata taxei de cazare pentru luna respectivă;

d) Primirea legitimaţiei de cămin;

e) Preluarea inventarului camerei pe baza procesului verbal de predare-primire individual şi respectiv colectiv.

❗Accesul autoturismelor în campusurile studențești se realizează după ce studenta/studentul se cazează în cămin și prezintă legitimația de cămin la intrarea în campus.

 

Cu deosebită considerație,
Victor Malairău 

Regulament - cadru privind cazare

https://senat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2023/02/Anexa-la-HS-nr.-13-referitoare-la-modificarea-Regulamentului-cadru-privind-cazarea-in-caminele-studentesti.pdf

 

 

 

 


INFORMATII INSCRIERE

Pentru: Licenta | Master | Doctoranzi

REZULTATE CAZARI

Pentru: Licenta | Master | Doctoranzi