Facultatea de Geografie Cluj | Pagina studentilor

Burse

update 19 martie 2021

BURSE SEMESTRUL 2 toate

Cautarea in liste se face dupa nr. matricol. Asteptam in perioada 22-24.03, ora 14 eventualele dvs contestatii pe adresele de e-mail ale secretarelor specializarii. Dupa aceasta  perioada, listele vor ramane definitive.  Vom reveni cu precizari despre extrasele de cont care vor trebui trimise catre Serviciul Social.

In atentia studentilor beneficiari de burse care nu au depus/trimis niciodata contul IBAN la Serviciul Social

Va rugam sa trimiteti extrasul de cont scanat pe adresa social@ubbcluj.ro, dar să menționati facultatea la care studiati, tipul bursei, în ce an de studiu sunteti și să verificati să fie menționat și CNP-ul.
Băncile cu care UBB-ul are convenție sunt: BT, BRD, BCR, ING, Raiffeisen, CEC si OTP.
Cei care au mai trimis extrasul de cont in alte semestre sunt rugati sa nu il mai trimita.

**************************************************************************************************

BURSE SEMESTRUL II 2020 - 2021

  update :: 2021_02_15_Dispozitie privind desfasurarea procesului de acordare a burselor_sem II_2020_2021

BURSE  SOCIALE  STUDENȚI – SEMESTRUL II

PERIOADA DE DEPUNERE A DOSARELOR DE BURSĂ SOCIALĂ PENTRU SEMESTRUL II 2020-2021 ESTE 22.02-12.03.2021, ora 13.
DOSARELE DE BURSĂ SOCIALĂ  SE  POT DEPUNE  ÎN FORMAT FIZIC (LA CASIERIA FACULTĂȚII –CAM.36, ÎNTRE ORELE 9-13 DE LUNI PÂNĂ VINERI) SAU ELECTRONIC PE PLATFORMA     https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro/

ÎNTREBĂRILE LEGATE DE ÎNTOCMIREA DOSARELOR LE PUTEȚI TRIMITE PE ADRESA DE e-mail  iulia.enuta@ubbcluj.ro

  

LINKURI SPRE DOCUMENTELE SOLICITATE (MODEL) :

Cerere bursa sociala - Anexa nr. 7

Declaratie Anexa nr. 8

Anexa nr. 11

Anexa nr. 12.documente pentru bursa medicala

Declaratie Bursa_documente electronic

***

Venitul mediu lunar net este de 1354,17 lei/membru familie. Vârsta maximă a studentului, acceptată pentru depunerea dosarului de bursă este 35 ani.
2. Dosarul va cuprinde documentele puse în ordinea prezentată de formularul; verificare conformitate...(Anexa 11 sau 12), care va fi pus la începutul dosarului, toate documentele se scanează !
 3. Fiecare pagină din dosar se numerotează și se semnează, jos, în partea dreaptă.  Numerotarea începe cu Anexa 7. Anexele 11 sau 12 nu se numerotează
4. Declarația pe propria răspundere (Anexa 8) se scrie de mână, se semnează și se scanează.
ATENȚIE!! NU ESTE POSIBILĂ COMPLETAREA DOSARELOR ULTERIOR DEPUNERII!
ADEVERINȚELE DE LA ADMINISTRATIA FINANCIARĂ TREBUIE SĂ FIE ATÂT PE 2020 CÂT ȘI PE 2021!
Art. 17. (1) Documentaţia necesară obţinerii unei burse de ajutor social diferă în
funcţie de situaţia în care se află studentul.
(2) STUDENȚI ORFANI DE UNUL SAU AMBII PARINȚI vor depune următoarele documente:
Anexa 11
1. cerere tip, conform Anexei 7
2. copie a buletinului/ cărţii de identitate;
3. copie a certificatului de naștere a aplicantului
4. copii ale certificatelor de deces ale părinţilor sau părintelui;
5. documente justificative privind veniturile proprii, după caz:
a. cupoane sau adeverinţa de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmaş pentru lunile care se iau în considerare; noiembrie,decembrie 2020,ianuarie 2021
b. adeverința de șomaj; noiembrie,decembrie 2020,ianuarie 2021
c. adeverinţa de venit net( noiembrie,decembrie 2020,ianuarie 2021);
6. documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale, activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului: terenuri agricole, păduri etc., conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal) Atenție !!!(adeverințe ptr  2020 și 2021)
7. declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu mai are şi alte venituri decât cele declarate ( a se vedea Anexa nr. 8).
Studenții orfani de un părinte vor prezenta și documentele de venit pentru ceilalți membri ai familiei.
(3)STUDENȚII PROVENIȚI DIN CASELE DE COPII (CENTRE DE PLASAMENT SAU PLASAMENT FAMILIAL) vor depune următoarele documente:
1. cerere tip, conform Anexei 7, vizată de către secretariatul facultăţii;
2. copie a buletinului/ cărţii de identitate;
3. copie a certificatului de naștere a aplicantului;
4. documente justificative privind situaţia în care se află:
a. adeverinţă din care să rezulte faptul că solicitantul se află în plasament;
b. copie a hotărârii judecătoreşti din care rezultă că solicitantul se află în plasament familial;
5. documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale, după caz:
a. copii ale cupoanelor sau adeverinţă pentru alocaţia de plasament; noiembrie,decembrie 2020,ianuarie 2021
b. adeverinţă de şomaj; noiembrie,decembrie 2020,ianuarie 2021
c. adeverinţă de venit net noiembrie,decembrie 2020,ianuarie 2021 etc.;
6. documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale, activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului: terenuri agricole, păduri etc., conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal Atenție !!!(adeverințe ptr  2020 și 2021)
7. declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu are şi alte venituri decât cele declarate (a se vedea Anexa nr. 8).
(4)BURSE PE MOTIVE MEDICALE vor depune următoarele documente:
Anexa 12

  1. cerere tip, conform Anexei 7;
  2. copie a certificatului de naștere a aplicantului ;

       3. copie a buletinului/ cărţii de identitate;
4. document medical eliberat de un medic specialist (care a promovat examenul de specialitate în domeniul diagnosticului sau medic primar cu competenţe în domeniul diagnosticului), respectiv Certificat de încadrare în grad de handicap permanent grav sau accentuat. În documentul medical prezentat de student se va menţiona in mod obligatoriu încadrarea diagnosticului in categoriile de boli specificate la art. 16, alineatul (3), punctul 3).
Documentul medical va fi vizat de către medicul de familie sau de către medicul arondat facultății.
(5) STUDENȚII CARE PROVIN DIN FAMILII ALE CĂROR VENITURI SUNT MAI MICI DECÂT CUANTUMUL VENITULUI MINIM PE ECONOMIE vor depune următoarele documente:
Anexa 11
1. cerere tip, conform Anexei 7;
2. copie a buletinului/ cărţii de identitate;
3.copie a certificatului de naștere a aplicantului;
4. copii ale buletinelor/ cărţilor de identitate ale părinţilor;
5. copii ale certificatelor de naştere şi ale buletinelor/ cărţilor de identitate (dacă este cazul), ale celorlalţi membri ai familiei, aflaţi în întreţinerea părinţilor;
6. adeverinţe de elev sau de student pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ;
7. declaraţie pe propria răspundere a unuia dintre membrii majori ai familiei, dată la notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul, pentru membrii majori ai familiei fără discernământ sau copii minori aflaţi în întreţinerea familiei, care nu urmează o formă de învăţământ şi nici nu obţin venituri proprii;
8. adeverinţe privind cuantumul alocaţiei primite pentru copiii minori cu probleme medicale;
9. documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale şi ale celorlalţi membri ai familiei , după caz:
a. copii ale cupoanelor sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei (indiferent de natura acesteia) pentru lunile care se iau în considerare;
b. adeverinţă de şomaj; noiembrie,decembrie 2020,ianuarie 2021
c. adeverinţă de venit net, noiembrie,decembrie 2020,ianuarie 2021
10. declaraţie pe propria răspundere dată de fiecare membru al familiei care nu obţine nici un fel de venit în faţa unui notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul;
11. copie după certificatul de deces, în cazul în care studentul este orfan de un părinte; se completează cu adeverinţă/ copii ale cupoanelor privind cuantumul pensiei de urmaş pentru student şi fraţii acestuia; 12. copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinții sunt divorțați; se completează cu adeverinţă/ copii ale cupoanelor privind cuantumul pensiei alimentare pentru student și fraţii acestuia;
13. documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate pentru toți membrii majori ai familiei (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale , activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului: terenuri agricole, păduri etc., conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal); Atenție !!!(adeverințe ptr  2020 și 2021)
14. declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că el şi familia sa nu mai are şi alte venituri (a se vedea Anexa nr. 8).

 
 
Studenții beneficiari de burse- care se regasesc pe liste!- (performanta/merit/ajutor social) trebuie să trimita la Serviciul Social un extras de cont pe numele lor, chiar daca au mai trimis si in semestrul trecut.

Băncile cu care UBB-ul are convenție sunt: BT, BRD, BCR, ING, Raiffeisen, CEC si OTP.

Studenții care nu se pot deplasa la sediul Serviciului Social au posibilitatea să-și trimită extrasul de cont scanat pe adresa de e-mail: social@ubbcluj.ro , dar să menționeze facultatea la care studiază, tipul bursei, în ce an de studiu sunt și să verifice să fie menționat și CNP-ul.
Perioada depunere - Acte necesare

Pentru: Semestrul I | Semestrul II

Rezultate burse sociale

Pentru: Semestrul I | Semestrul II

Rezultate burse de merit

Pentru: Semestrul I | Semestrul II

Rezultate burse de performanta

Pentru: Semestrul I | Semestrul II

Beneficiari burse extrabugetar -BUGET

Pentru: Semestrul I | Semestrul II

Beneficiari burse extrabugetar - TAXA

Pentru: Semestrul I | Semestrul II

Beneficiari burse extrabugetar SOCIAL

Pentru: Semestrul I | Semestrul II

Vezi rezultate