ANUNT CU PRIVIRE LA REDUCERI DE TAXE PENTRU ANUL  UNIVERSITAR 2022-2023

Cererile pentru reducere a taxei de scolarizare, pentru anul universitar 2022/2023, pentru studenții care urmeaza cursurile facultății noastre , se depun in perioada 3-14 octombrie,   pe adresa de mail iulia.enuta@ubbcluj.ro  

Actele necesare sunt următoarele:  

- copie dupa diploma de absolvire a facultății din cadrul UBB  

-adeverință de la facultatea din cadrul UBB student la un alt program de studii cu taxă.  

- declarația studentului, pe propria răspundere,  ca nu a mai fost beneficiarul unei alte reduceri similare, concomitent, în cadrul unui alt program de studii, în cadrul UBB. 

 - obligatoriu achitarea a două rate din taxa de școlarizare 

  Documentul doveditor al calității de student la un alt program de studii trebuie să fie emis în perioada 3-14 octombrie și să conțină inclusiv mențiunea inexistenței unor debite restante în raport cu UBB.  

 Facultățile au libertatea de a aplica, la cerere, următoarele reduceri speciale ale taxelor (tarifelor) de școlarizare cu aprobarea prealabilă, de principiu, a Consiliului facultății: La ciclul licență – învățământ cu frecvență 

 a. reducerea de 25% din cuantumul taxei de școlarizare pentru membri ai aceleiași familii (soţi, părinţi, copii sau fraţi/surori) având calitatea de studenţi în cadrul facultăţii, în programe de studii de nivel licență şi/sau masterat şi/sau doctorat, cu condiţia ca fiecare să aibă achitate primele doua rate aferente taxei de școlarizare;  

 b. scutire de taxă (reducere de 100%) pentru orfanii de ambii părinţi care nu au împlinit vârsta de 35 de ani şi cu venit net mai mic decât salariul minim net pe economie;  

 c. scutire de taxă (reducere de 100%) pentru studenţii care beneficiază de măsura de protecție specială a plasamentuluiîn oricare dintre formele prevăzute de Legea nr. 272/2004 și care nu au împlinit vârsta de 35 de ani; 

  d. reducere de 50% pentru studenţii cu handicap grav şi accentuat, în baza documentelor medicale prezentate. 

Hotărâri privitoare la taxe, Universitatea Babeș-Bolyai (ubbcluj.ro)

Powered by Froala Editor

Etichete: