Zoli_b

Név: Imecs Zoltán

Végzettség: BBTE, földrajz-angol, 1984

Tudományos fokozat: PhD

Nyelvismeret: román, angol

Munkakör: egyetemi docens

Munkahelyi telefonszám: 0264 – 592214 / 242

Telefonszám: 0744-493678

E-mail cím: zoltan.imecs@ubbcluj.ro; zimecs@yahoo.com

Önéletrajz letöltése:

Oktatási tevékenység: Térinformatika, Távérzékelés, Kataszter, Területfejlesztésben alkalmazott térinformatika, Karsztológia,

Kutatási terület: karsztkutatás, digitális domborztamodellek
Tisztségek: Cholnoky Jenő Földrajzi Társaság – elnök, MTA – köztestületi tag

Legfontosabb publikációk:

• Rimóczi-Paál, J. Kerényi, J. Mika, R. Randriamampianina, I. Dobi, Z. Imecs, T. Szentimrey (1999) – Mapping daily and monthly radiation components using meteosat data – în revista: Advanced Space Research, Vol.24, No.7, pp.967-970, 1999. COSPAR. Elsevier Science Ltd.
• Imecs, Z. (2004) – Cholnoky Jenő fényképi hagyatéka a kolozsvári egyetemen – in revista: Földtani Kutatás, anul XLI. Nr. 3-4/2004, p. 18-24, Budapesta.
• Makkai, G., Imecs, Z. (2006) – Meteorológia – Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 96 pagini (ISBN: 973-610-437-0)
• Bartók Blanka, Imecs Z. (2007) – A felszínre érkező napenergia területi és időbeni eloszlásának vizsgálata műholdas mérések alapján, în: Kedvező széllel Kunhegyestől Debrecenig – tiszteletkötet Dr. Tar Károly 60. születésnapjára, Debrecen 2007, ISBN 978-963-06-3342-0, pag. 57-66.
• Timár, G., Bizsak S., Molnár, G., Székely B., Imecs Z., Jankó A. (2007) Transilvania pe hartile primei si a celei de-a doua ridicari topografice militare Habsburgice, DVD, editura Arcanum Budapesta, 2007.
• Kaffai, Orsolya; Imecs, Z. (2008) – Mikroklimatológiai mérések a körösrévi Zichy-barlangban, IV. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia, vol. I., pag. 347-352, Debrecen, 2008 (ISBN 978-963-06-4625-3)
• Mátyás, Annamária; Imecs, Z. (2008) – A Körösfői karsztfennsík, Karsztfejlődés, vol. XIII. pag. 167-186, Szombathely. (ISBN 978-963-9871-15-1)
• Kaffai, Orsolya; Imecs, Z. (2008) – Mikroklimatológiai mérések a körösrévi Zichy-barlang-ban, Karsztfejlődés, vol. XIII. pag. 269-277, Szombathely. (ISBN 978-963-9871-15-1)
• Telbisz, T., Mari, L., Imecs, Z. (2012): Torockói-hegység völgyhálózat-fejlődése / Valley network evolution of the Trascău Mountains (Transylvania, Romania). In: Földrajzi Közlemények – 2012, 136. évf. 1. szám, p. 22-37.
• Bartok Blanka, Mika János , Imecs Zoltan-Ferenc, Tar Károly, Spatial distribution of cloudiness averages and tendencies over Europe, comparing visual and satellite observations, 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2012, Proceedings SGEM 2012, SGEM, 1314-2704, DOI: 10.5593/SGEM2012/S17.V4024, , 2012, P. 419-426

Publikációk letöltése: