MSc

Felvételi a mesterképzésre (MSc)

Masterat – Masteratul de Turism și Dezvoltare Teritorială în limba maghiară – prezentare în limba română

A beiratkozás on-line felületen történik 2023. szeptember 4-5 között folyamatosan, utolsó napon 15 óráig. 

Útmutató a felvételi alkalmazás használatáról

A Földrajz kar román nyelvű útmutatója

Interjú: 2023. szeptember 6. Személyes jelenléttel zajlik.

>> Az interjú tematikája <<

A felvételire történő beiratkozáshoz a következő iratokat kell feltölteni digitális formában egy később megjelölt on-line felületre:

 • A jelentkező adataival kitöltött jelentkezési lap (letölthető innen);
 • Az érettségi diploma a jegyek mellékletével együtt (Foaie Matricola)
 • Az alapképzésen szerzett diploma (Licenc diploma);
 • Az alapképzésen kapott jegyeket tartalmazó diploma kiegészítő irat (foaie matricolă, supliment de diplomă);
 • Születési igazolvány;
 • Személyi igazolvány;
 • Nyelvvizsga bizonyítvány;
 • Orvosi igazolás;
 • Adatok feldolgozására vonatkozó nyilatkozat – az on-line felület része lesz;
 • A felvételi díj befizetését igazoló nyugta;
 • Eredeti igazolás arról, hogy a felvételiző mentesül a beiratkozási díj befizetése alól (az Egyetem szabályzatának megfelelően, III. fejezet, 4. alpont) – “A felvételi vizsgadíj összegét a beiratkozásiés az iratkezelési díj együttese képezi. Az alábbi csoportok tagjai mentesülnek az iratkozási díjak befizetése alól: a Babeş–Bolyai Tudományegyetem, a Központi Egyetemi Könyvtár, a Botanikus Kert, az Egyetem éttermeinek és kávézóinak alkalmazottai és azok gyermekei, az aktív oktatószemélyzet és adminisztratív személyzet gyermekei, valamint a felsőoktatási és a közoktatási intézményektől nyugdíjazott személyek. A szervezési és tájékoztatási, illetve az esetleges előiratkozási tevékenységekért a karok adatfeldolgozási/ iratkezelési díjat állapítanak meg. Ez alól senki nem részesülhet felmentésben, és az összeg nem visszafizethető. Kivételt képeznek a mindkét szülőre árvák, illetve az állami gondozásból kikerült fiatalok, akiknek nem kell fizetniük felvételi díjat (amely beiratkozási és iratkezelési díjat jelentene). A Babeş–Bolyai Tudományegyetem Szenátusa a gyermekotthonból érkező jelentkezők számára tandíjmentes helyeket utalhat ki, az államilag támogatott beiskolázási szám felett.”

A felvételi vizsgadíj – melynek értéke 170 lej – két részből áll: iratkezelési díj (50 lej) és beiratkozási díj (120 lej).

Elsődleges eredményhirdetés: 2023. szeptember 7.

Szakok: A karon működő mesteri szakok listája

Magyar nyelven a Turizmus és területfejlesztés szakon hirdetünk felvételit.

Felvételi követelmények:

            50% a licenc vizsga átlaga

            50 % interjú

A jelentkezők a beiratkozási lapon több szakot is megjelölhetnek. Amennyiben több szakot vagy oktatási vonalat is megjelölnek, minden egyes szakhoz ki kell fizessék az 50 lejes iratkezelési díjat és részt kell venniük minden egyes szak interjúján. A jelentkezők elosztása a kiválasztott szakok szerint történik az átlagjegyek csökkenő sorrendjében, a rendelkezésre álló helyek betöltéséig.

 • A beiskolázási számok nem léphetők túl. Amennyiben az utolsó bejutási átlagot több jelölt is teljesíti, a sorrend a következő kritériumok alapján dől el:
  • Az alapképzés elvégzésekor elért tanulmányi átlag;
  • Az alapképzés első évének tanulmányi átlaga;
 • A mesteri helyekre való bejutás minimális jegye 6-os!
 • Az interjú személyes jelenléttel zajlik. Az erre vonatkozó részletek a beiratkozás befejezése után, július 18-án délután lesznek meghirdetve a kar felvételi oldalán.

A hely elfoglalása

Mindazok a jelöltek, akik sikeresen felvételiztek, írásban kell nyilatkozzanak arról („visszaigazolás”), hogy elfoglalják-e azt a helyet, amelyre felvették. A visszaigazolás a kitöltött és aláírt tanulmányi szerződés on-line feltöltését jelenti. A fizetéses helyre bejutott jelöltek ki kell fizessék a 3200 lejes tandíj 25%-át, a kifizetést igazolniuk kell. A szerződés feltöltése után az aláírt eredeti példányt személyesen fel kell hozni – esetleg felhatalmazott személy által – a Földrajz kar székhelyére a következő időszakban:

Péntek, 2023 szeptember 8 ~ 9-16 óra között
Szombat, 2023 szeptember 9 ~ 9-13 óra között

A bejutott jelöltek le kell tegyék az eredeti iratokat tartalmazó iratcsomót (mindazokat a dokumentumokat amiket az előzőekben feltöltött) kiegészítve az eredeti Tanulmányi szerződéssel (2 példányban!) és két darab 3/4 cm-es fényképpel.

A Tanulmányi szerződést ugyancsak a beiratkozási platformon lehet kitölteni.

Akik a megjelölt határidőig nem foglalják el helyüket, elveszítik azt!

 • Azok a hallgatók akik túljelentkezés miatt nem kerültek be egyik meghirdetett helyre sem várólistára kerülnek;
 • Azok a hallgatók akik bejutottak és elfoglalták tandíjas helyüket, automatikusan részt vesznek a megmaradt támogatott helyek elosztásában, de csak azon a szakon ahol már elfoglalták helyüket és csak amennyiben a jelentkezési lapon bejelölték a támogatott hely igényét.
 • Amennyiben a visszaigazolás után még maradnak el nem foglalt helyek, ezeket a várólistán lévő jelentkezők foglalhatják el a bejelölt szak és a jegy sorrendjében.
 • Az így megvalósult újraelosztás eredményét szeptember 11.-én teszik közzé;
 • Az újraelosztás eredményeképpen bejutott jelentkezők szeptember  12.-én foglalhatják el helyüket, a tanulmányi szerződés felöltésével illetve személyes beadásával;
 • Amennyiben egy szakon nem jutott be a csoport létrehozásához szükséges létszámú jelölt, a bejutott jelölteket más szakra fogják csoportosítani egy kérvény alapján.
 • A szeptemberi vizsgaidőszak végleges eredményeit 2023. szeptember 13.-án teszik közzé.
 • A felvételt nyert és visszaigazolt jelentkezők az on-line jelentkezéskor felöltött iratok eredetijét és két darab 3*4 cm-es fényképet kell személyesen benyújtsanak a Földrajz kar székhelyén a fentebb megadott időpontokban.