MSc

Felvételi a mesterképzésre (MSc)

A beiratkozás on-line felületen történik 2020. szeptember 7-9 között, utolsó nap 15 óráig. 

Felvételi tájékoztató

Interjú: 2020. szeptember 10. 

>> Az interjú tematikája <<

A felvételire történő beiratkozáshoz a következő iratokat kell feltölteni digitális formában egy később megjelölt on-line felületre:

 • A jelentkező adataival kitöltött jelentkezési lap (letölthető innen);
 • Az érettségi diploma a jegyek mellékletével együtt (Foaie Matricola)
 • Az alapképzésen szerzett diploma (Licenc diploma);
 • Az alapképzésen kapott jegyeket tartalmazó diploma kiegészítő irat (foaie matricolă, supliment de diplomă);
 • Születési igazolvány;
 • Személyi igazolvány;
 • Nyelvvizsga bizonyítvány;
 • Orvosi igazolás;
 • Adatok feldolgozására vonatkozó nyilatkozat – az on-line felület része lesz;
 • A felvételi díj befizetését igazoló nyugta;
 • Eredeti igazolás arról, hogy a felvételiző mentesül a beiratkozási díj befizetése alól (az Egyetem szabályzatának megfelelően, III. fejezet, 5. alpont) – “A felvételi vizsgadíj összegét a beiratkozásiés az iratkezelési díj együttese képezi. Az alábbi csoportok tagjai mentesülnek az iratkozási díjak befizetése alól: a Babeş–Bolyai Tudományegyetem, a Központi Egyetemi Könyvtár, a Botanikus Kert, az Egyetem éttermeinek és kávézóinak alkalmazottai és azok gyermekei, az aktív oktatószemélyzet és adminisztratív személyzet gyermekei, valamint a felsőoktatási és a közoktatási intézményektől nyugdíjazott személyek. A szervezési és tájékoztatási, illetve az esetleges előiratkozási tevékenységekért a karok adatfeldolgozási/ iratkezelési díjat állapítanak meg. Ez alól senki nem részesülhet felmentésben, és az összeg nem visszafizethető. Kivételt képeznek a mindkét szülőre árvák, illetve az állami gondozásból kikerült fiatalok, akiknek nem kell fizetniük felvételi díjat (amely beiratkozási és iratkezelési díjat jelentene). A Babeş–Bolyai Tudományegyetem Szenátusa a gyermekotthonból érkező jelentkezők számára tandíjmentes helyeket utalhat ki, az államilag támogatott beiskolázási szám felett.”

A felvételi vizsgadíj – melynek értéke 170 lej – két részből áll: iratkezelési díj (50 lej) és beiratkozási díj (120 lej).

Elsődleges eredményhirdetés: 2020. szeptember 11.

Szakok: A román nyelven működő szakok listája.

Magyar nyelven a Turizmus és területfejlesztés szakon hirdetünk felvételit.

Felvételi követelmények:

            50% a licenc vizsga átlaga

            50 % interjú

A jelentkezők a beiratkozási lapon több szakot is megjelölhetnek. Amennyiben több szakot vagy oktatási vonalat is megjelölnek, minden egyes szakhoz ki kell fizessék az 50 lejes iratkezelési díjat és részt kell venniük minden egyes szak interjúján. A jelentkezők elosztása a kiválasztott szakok szerint történik az átlagjegyek csökkenő sorrendjében, a rendelkezésre álló helyek betöltéséig.

 • A beiskolázási számok nem léphetők túl. Amennyiben az utolsó bejutási átlagot több jelölt is teljesíti, a sorrend a következő kritériumok alapján dől el:
  • Az alapképzés elvégzésekor elért tanulmányi átlag;
  • Az alapképzés első évének tanulmányi átlaga;
 • A mesteri helyekre való bejutás minimális jegye 6-os!
 • Az interjú on-line felületeken fog zajlani;

A hely elfoglalása

Mindazok a jelöltek, akik sikeresen felvételiztek, írásban kell nyilatkozzanak arról („visszaigazolás”), hogy elfoglalják-e azt a helyet, amelyre felvették. A visszaigazolás a kitöltött és aláírt tanulmányi szerződés on-line feltöltését jelenti. A fizetéses helyre bejutott jelöltek ki kell fizessék a 2800 lejes tandíj 25%-át, a kifizetést igazolniuk kell.

A helyek elfoglalása: 2020. szeptember 11-14, utolsó nap 15 óráig.

Akik a megjelölt határidőig nem foglalják el helyüket, elveszítik azt!

 • Azok a hallgatók akik túljelentkezés miatt nem kerültek be egyik meghirdetett helyre sem várólistára kerülnek;
 • Azok a hallgatók akik bejutottak és elfoglalták tandíjas helyüket, automatikusan részt vesznek a megmaradt támogatott helyek elosztásában, de csak azon a szakon ahol már elfoglalták helyüket és csak amennyiben a jelentkezési lapon bejelölték a támogatott hely igényét.
 • Amennyiben a visszaigazolás után még maradnak el nem foglalt helyek, ezeket a várólistán lévő jelentkezők foglalhatják el a bejelölt szak és a jegy sorrendjében.
 • Az így megvalósult újraelosztás eredményét szeptember 15.-én teszik közzé;
 • Az újraelosztás eredményeképpen bejutott jelentkezők szeptember 15.-én foglalhatják el helyüket, a tanulmányi szerződés felöltésével;
 • Amennyiben egy szakon nem jutott be a csoport létrehozásához szükséges létszámú jelölt, a bejutott jelölteket más szakra fogják csoportosítani egy kérvény alapján.
 • A júliusi vizsgaidőszak végleges eredményeit 2020. szeptember 16.-án teszik közzé.
 • A felvételt nyert és visszaigazolt jelentkezők az on-line jelentkezéskor felöltött iratok eredetijét és két darab 3*4 cm-es fényképet kell személyesen benyújtsanak a Földrajz kar székhelyén 2020 szeptember 21-25 között, 9-15 óra között.
 • Akik szeretnének lemondani az elfoglalt helyükről, szándékukat 2020 szeptember 25-én 15 óráig on-line jelezniük kell.