Mester képzés

A Turizmus és területi fejlődés magiszteri képzésünk (MSc – Master) az alapképzési szint szerves folytatása, annak elsősorban gyakorlatorientált elemét jeleníti meg. A munkaerőpiacon a turisztikai vállalkozások, valamint a terület- és területfejlesztésben tevékenykedő állami- és önkormányzati-, valamint magánszervezetek a jellegzetes alkalmazói végzettjeinknek. Ugyanakkor a magiszteri képzés ideje alatt felvehető úgynevezett „kettes pedagógiai modul” lehetőséget ad arra, hogy végzettjeink a középiskola felső tagozatain, valamint a felsőoktatásban is taníthassanak.
A tanterv kiegyensúlyozott módon lehetővé teszi az új elméleti szintézis és a gyakorlati ismeretek átszármaztatását. A közös alapozó és módszertani tárgyak mellett a hallgató szaktárgyai az általa választott szakirányhoz kötődnek, a két lehetőség: turizmus, illetve környezetföldrajz–területfejlesztés.
Az oktatás négy féléves, ebből azonban az utolsó félévet egy újabb, nagyobb szabású, metodológiailag cizelláltabb szakdolgozat elkészítésére fordítják, amivel tanúbizonyságát kell tenniük annak, hogy elmélyültebb ismeretekkel rendelkeznek az alkalmazott és elméleti geográfia területén.
A magiszteri hallgatóknak ugyanakkor lehetősége nyílik arra, hogy bármely olyan terepgyakorlaton részt vehessenek, amelyet a graduális képzésen nem volt módjuk igénybe venni.
Természetesen a mesterjelöltek is kihasználhatják az alapképzésnél bemutatott nemzetközi és szakkollégiumi lehetőségeket.