ChJFT

A Földrajz karon magyarul oktató tanárok 2005-ben érezték elérkezettnek azt a pillanatot, amikor egyesületbe tömörülhetnek. Februárban megalakult a Cholnoky Jenő Földrajzi Társaság, non-profit jogi személyiségként. Rögtön csatakozott a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézethez, amely ernyőszervezete kívánt lenni a létrejövő, karok háttérintézményeként működő egyesületeknek. A ChJFT alapvető feladata a földrajz karon folyó magyar nyelvű oktatás támogatása. Egyesületként lehetőségünk volt pályázatokon támogatást nyerni különböző tevékenységekhez, mint szakkollégium, diák-tanár közös kutatás, terepgyakorlatok, kutatási eszközök beszerzése stb.

Egyesületünk név-választása nem véletlen. Névadónk tanára volt az egyetemünk elődjének tekinthető Ferenc József Tudományegyetemnek. Tevékenységének konkrét nyomait is felleltük karunkon, jelentős térkép és fénykép gyűjtemény formájában. Ennek a kincsnek a bemutatására hoztuk létre a Hagyatékot bemutató honlapot, ahol a gyűjtemény bemutatásán túl kutatási eredményeink is megtalálhatók.

Az évek során tevékenységünk kibővült, bekapcsolódtunk a természetvédelembe is. 2008-ban a Cholnoky Jenő Földrajzi Társaság kezdeményezésére indult el a KORPA projekt. Korond és Parajd települések rövidítéséből született meg ez az érdekes projektnév. Célja a térségben megforduló átutazókból éjszakázó vendéget faragni, kész programcsomagok (gyalogos túraútvonalak, kerékpárutak, tanösvények, tematikus zöld utak) létrehozása révén, ismertté tenni a térséget valós értékeinek bemutatása által továbbá a természetbarát turizmus példaértékű előtérbe helyezése, a hagyományos életmód fenntartása és tartós fejlesztése. A KORPA projekt ugyanakkor partnerségről is szól, helyi önkormányzatok, civil szervezetek, iskolák és magánszemélyek hatékony együttműködése révén valósul meg.

A projekt célterülete a Kalonda-tető és a parajdi Sóhegy által közrezárt medence illetve a Firtos-hegy  Siklód-kő vonulat és a tőle nyugatra meghúzódó Küsmöd-patak vízgyűjtője. A megcélzott települések a következők: Korond, Parajd, Alsósófalva, Felsősófalva, Atyha, Pálpataka (Békás-tanya is), Fenyőkút (Kalonda is), Kőrispatak, Pálfalva, Firtosváralja, Énlaka, Etéd, Küsmöd, Siklód.

Az első másfél év egy ENSZ alapú támogatással indult (GEF Small Grants Programme), így sikerült kiépíteni az ország első biciklis tanösvényét Korond környékén (a biciklis utak honlapja).A GEF Program további feladatai: a Fenyőkúti Tőzegláp felmérése, védelme; megújuló energiaforrások (nap-, szélenergia) hasznosítása Pálpatakán; a térség ásványvizeinek felvétele a Székelyföldi Ásványvízkataszterbe valamint erdei gyümölcsök és gyógynövények szárítása, csomagolása és hasznosítása. A biciklis utat egy borvizes tanösvény kijelölése követte.

2010-ben megalakult a Korond – Parajd Természetvédelmi Gondnokság, amely elnyerte a parajdi Sószoros Természetvédelmi Terület, korondi Csiga-domb Geológiai Rezervátum és Fenyőkúti-tőzegláp Natura2000 terület kezelését. A következő évben megépült a Korondi Természetvédelmi Kiállítás a Polgártárs Alapítvány és a Mol által meghirdetett „Zöldövezet program” keretén belül. Ugyancsak 2011-ben épült ki 1-1 tanösvény a Csiga-dombon és a Só-szorosban.

 

 

Az első megvalósítás: a korondi Természetvédelmi Kiállítás

 

 

 

 

A parajdi só-szorosban szakavatott idegenvezetők, valójában diákjaink vezetik végig a kedves látogatót

 

 

 

 

A Csigadomb geológiai rezerváció, az egykori aragonit feldolgozó műhely nyersanyagát szolgáltatta.

 

 

A 2012-es év is bővelkedett tevékenységekben, ekkor nyílt meg az országban egyedülálló Aragonit Múzeum, valamint indult be a Korondi séta elnevezésű Korond értékeit felölelő ökoturisztikai program, amely a falu természeti és kulturális látványosságait, illetve a kézművesek műhelyeit köti össze.

 

 

A Knop Vencel Aragonit Múzeum egyedülálló az országban.

 

 

 

A korondi séta egyik állomása Pál Árpád műhelye, aki egyedi kályhacsempét gyárt.

 

 

 

 

 

 

A korondi séta bemutatja a kihalóban lévő taplófeldolgozás mestereit is

 

 

Jelenleg is több szálon, több típusú projekt zajlik, új ötletek születnek és kiviteleződnek. További információkért kérjük, látogassa meg a KORPA honlapot.