Zsombor

Név: Bartos-Elekes Zsombor

Munkakör: egyetemi docens 

Munkahelyi telefonszám: 0264-592214 / 242

E-mail cím: bezsombor@yahoo.com; zsombor.bartos@ubbcluj.ro;

Weblap: http://bartos-elekes.adatbank.transindex.ro

https://m2.mtmt.hu/api/author/10045046

Végzettség: térképész (ELTE, Budapest, 1999)

Tudományos fokozat: földtudomány PhD (ELTE, Budapest, 2006)

Nyelvismeret: angol, francia

Oktatási tevékenység:

 • Térképészet (földrajz I. év, területfejlesztés I. év)
 • Térképészet a turizmusban (turizmus II. év)
 • Általános térképek szerkesztése (MSc I. év)
 • Tematikus térképek szerkesztése (MSc II. év)
 • Helynévtan (földrajz III. év, turizmus II. év)

Kutatási terület:

 • Térképészet: térképtörténet (Erdély régi térképeken, Cholnoky Térképtár, Magyar László), vetülettan (régi térképek dátum- és vetületi paraméterei), tematikus kartográfia (etnikai és felekezeti térképek), térképek szerkesztése és rajzolása
 • Helynévtan: mesterséges névadások (hatósági település- és utcanév-rendezések), névegységesítés (helységnévtárak, tájbeosztások, exonimák), térképi névhasználat (többnyelvű területen)
 • Tudománytörténet: földrajzoktatás a kolozsvári egyetemen

Tisztségek: MTA köztestületi tagja, Cholnoky Földrajzi Társaság tagja

Szakmai és egyéb elismerések: Szép Magyar Térkép (3 I. díj, 1 II. díj, 1 dicséret, 1 közönségdíj)

Külföldi hivatalos tanulmányutak:

 • Erasmus-részképzés (Utrechti Egyetem – 1998)
 • Erasmus-vendégoktatás (ELTE – Budapest – 2008–2011)
 • CEEPUS-vendégoktatás (Jagelló Egyetem – Krakkó – 2011, NyME-Geoinformatika  – Székesfehérvár – 2012, Zágrábi Egyetem – 2013)

Önéletrajz letöltése 

Legfontosabb publikációk

Kutatási projektek

 • 2006–: A kolozsvári Cholnoky Jenő Térképtár. Szülőföld Alap – Bethlen Gábor Alap – Sapientia Alapítvány KPI – Magyar Tudományos Akadémia HTMTÖ. (kutatásvezető: Bartos-Elekes Zs.). hagyatek.cholnoky.ro/terkeptar
 • 2011–2014: Charta României Meridionale: digitizarea, georeferenţierea şi publicarea hărţii pe web. CNCSIS / UEFISCDI. (kutatásvezető: Bartos-Elekes Zs.) hagyatek.cholnoky.ro/charta

Könyvek

 • Bartos-Elekes Zs. (2007): Bevezetés a térképészetbe. Kolozsvári Egyetemi Kiadó. Kolozsvár. pp. 196.
 • Bartos-Elekes Zs. (2013): Nyelvhasználat a térképeken (Erdély, 19. és 20. század). Kolozsvári Egyetemi Kiadó. Kolozsvár. pp. 210.

Tanulmányok, könyvfejezetek

 • Bartos-Elekes Zs. (2002): A képpé varázsolt adat: a népességszerkezeti térképek ábrázolási módszereiről. In: Studia Cartologica XII. ELTE Térképtudományi Tanszék. Budapest. pp. 115–123.
 • Bartos-Elekes Zs. (2008): The Discussion on Terminology of the Terms Exonym and Endonym. In: Review of Historical Geography and Toponomastics. Vol . III., no. 5–6. Temesvár. pp. 53–62.
 • Bartos-Elekes Zs. (2009): Geográfusképzés a kolozsvári egyetemen (1874–1919). In: Földrajzi Múzeumi Tanulmányok 18. Magyar Földrajzi Múzeum. Érd. pp. 34–43.
 • Bartos-Elekes Zs. (2010): Digital analyses concerning Honter’s map. In: Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica 2010/1. Budapest. pp. 3–8.
 • Bartos-Elekes Zs. – Nemerkényi Zs. (2014): Petermann’s Map of László Magyar’s Travels in Angola: Its Sources, Compilation and Contents. In: Liebenberg, E. – Collier P. – Török Zs. Gy. ed. (2014): History of Cartography. International Symposium of the ICA, 2012. Springer, Heidelberg. pp. 195–209.

Könyvek térképmellékletei

 • Probáld F. ed. (2000): Európa regionális földrajza. ELTE Eötvös Kiadó. Budapest.
 • *** (2000–2009): Erdély hegyei 14–32. kötet. Pallas-Akadémia. Csíkszereda.

Atlaszok, térképek:

 • *** (2001, 2006, 2009): Románia. Autóatlasz. 1.–3. kiadás. Dimap. Budapest.
 • *** (2000–2011): Erdélyi turistatérképek. Dimap. Budapest. 12 hegység turistatérképe.
 • Bartos-Elekes Zs. ed. et. al. (2007): Az Erdélyi Fejedelemség. Történelmi térkép. Stiefel Eurocart. Budapest.

Publikációk letöltése

Javasolt államvizsga témák