Egon

Név: Nagy Egon

Beosztás: intézetigazgató

Végzettség: geográfus, 1993-1998

Tudományos fokozat: PhD

Nyelvismeret: angol, német

Munkakör: egyetemi adjunktus

Munkahelyi telefonszám: 0264-592214 / 207

Telefonszám: 0040-742-896101

E-mail cím: negon1@yahoo.com; egon.nagy@ubbcluj.ro

Önéletrajz letöltése

Oktatási tevékenység: Románia regionális földrajza, Kontinensek földrajza, Nemzetközi turizmus, Turisztikai rendszerek, Kulturális turizmus

Kutatási terület: határmentiség, regionális földrajz

Szakmai és egyéb elismerések: Pro Geográfia díj – Magyar Földrajzi Társaság

Külföldi hivatalos tanulmányutak: Humboldt ösztöndíj, 2005, Institut für Länderkunde, Leipzig, Nömetország

Legfontosabb publikációk:

Benedek J., Nagy E. (2000), Planningul rural şi teoria locurilor centrale, Studia Universitatis „Babeş – Bolyai“, Series Geographia, Cluj-Napoca (pp. 81-86).

Nagy E. (2001), Câteva aspecte privind structura confesională a populaţiei oraşului Cluj-Napoca, Studia Universitatis „Babeş – Bolyai“, Series Geographia, Cluj-Napoca (pp. 83-95).

Nagy E. (2005), The Obstacles of Social-Economic Change in Post-Communist Romania, Romanian Review of Regional Studies, Journal of the Centre for Regional Geography, vol. I, nr. 1, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca (pp. 69-75).

Nagy E. (2006), Demographic Tendencies in the Cross-Border Region of Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg Counties, Romanian Review of Regional Studies, Journal of the Centre for Regional Geography, vol. II, nr. 1, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca (pp. 85-95).

Benedek J., Nagy E. (2008), Grundlagen grenzüberschreitender Kooperation in der Sathmarer Grenzregion, in: Förster H. (szerk.), Regionalisierung, Regionalismus und Regionalpolitik in Südosteuropa, Südosteuropa-Jahrbuch, Band 35, München (pp. 47-62).

Nagy E. (2010), A román-magyar határ menti együttműködések megítélése a román oldali településvezetők szemszögéből, Tér és társadalom, 24 évfolyam/4, MTA-RKK, Győr (pp. 221-235).

Nagy E. (2011), A határ menti régiók, a határ menti együttműködések és az Európai Unió, in: Benedek J. (szerk.), Románia. Tér, gazdaság, társadalom, Kriterion könyvkiadó – Nemzeti Kiseggbségkutató Intézet, Kolozsvár , (pp. 455-473).

Nagy E. (2012), A bevásárlóturizmus aktuális tendenciái a román-magyar határ mentén, in: Mika J., Pajtókné tari I., Dávid Á., Fodor R. (szerk.), HUNGEO – Magyar Földtudományi Szakemberek Világtalálkozója, Eszterházy Károly Főiskola, Eger (pp. 15-24).

Nagy E. (2012), The Situation of the Workforce Market in the Southern Part of the Romanian-Hungarian Border, Studia Universitatis „Babeş – Bolyai“, Series Geographia, Cluj-Napoca (pp. 153-160).

Nagy E. (2012), Demographic Processes in the Southern Part of the Hungarian-Romanian Border, Romanian Review of Regional Studies, Journal of the Centre for Regional Geography, nr. 2/2012, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca (pp. 41-50).

Tudománymetriai adatok:

Saját közlemények száma: 27
Idézetek száma:
Összegzett impakt faktor:

Publikációk letöltése

Javasolt államvizsga témák