Csaba

Név: Kovács Csaba Miklós

Végzettség: BBTE Földrajz Kar, földrajz-francia szak, 1988

Corvinus Egyetem, Master in Management Sciences (okleveles közgazda, mesteri), 1995

Tudományos fokozat: PhD, 2001

Nyelvismeret: angol, francia (haladó szinten), spanyol (középszinten)

Munkakör: egyetemi adjunktus

Munkahelyi telefonszám: 0264-592214 / 218

E-mail cím: csaba.kovacs@ubbcluj.ro

Önéletrajz letöltése

Oktatási tevékenység: népesség-és településföldrajz, gazdaságföldrajz, szociálgeográfia, politikai földrajz, turizmus marketing, humán erőforrások menedzsmentje

Kutatási terület: gazdaságföldrajz, népesség- és település, politikai földrajz

Külföldi hivatalos tanulmányutak: University of Chichester, UK, 1998; Plymouth State University, New Hampshire, 2006; Université d’Antananarivo, Madagascar, 2008

Legfontosabb publikációk:

 Könyvek (egyéni szerző):

1.            Kovács Csaba Miklós (2005), Geografia agriculturii din Câmpia Someşului (doktori disszertáció), Edit. Napoca Star, Cluj-Napoca
2.            Kovács Csaba Miklós (2006), Általános népességföldrajz, Edit. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.
3.            Kovács Csaba Miklós (2009), A világ mezőgazdaságának földrajza (Geografia agriculturii mondiale), Edit. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.

Társszerző:

Kovács Csaba Miklós (2011), Geopolitikai helyzet és közigazgatási földrajz, in: Benedek J. (szerk.), Románia – Tér, gazdaság, társadalom, pp. 57-78, Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kriterion, Kolozsvár.

Nem­zet­kö­zi­leg el­is­mert szak­fo­lyó­iratokban közölt szaktanulmányok, szakcikkek

1.            Kovács Cs. (1997), A Szatmári-síkság mezőgazdasága a kilencvenes években. Földrajzi közlemények, nr. 4, pp. 183-200, Budapest.
2.            Kovács, Cs. (2003), The Market Potential and the Patterns of Contemporary Agriculture in Romania’s Northwestern Plain, in: Subsistence Agriculture in Central and Eastern Europe: How to Break the Vicious Circle ?, Institut für Agrarentwicklung in Mittel- und Osteuropa, Halle, Germany
3.            Kovács Cs. M. (2002), Motivational Backgrounds and Patterns of Migration for Romania’s Ethnic Hungarian Intellectual Elites. 3rd International Conference of Critical Geography, pp. 154-157, Centre for Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences, Békéscsaba, Hungary.
4.            Kovács Cs. (2003), Migration Behaviour of Ethnic Hungarian Intellectual Elite of Transylvania, Würzburger Geographische Manuskripte, Heft 63, pp.37-41.
5.            Kovács Cs. M. (2009), The Upper Tisza Region: Changing Borders and Territorial Structures, in: Historical Regions Divided by the Borders, Regions and Regionalism, University of Łodz, Silesian Institue of Opole, Poland.
6.            Kovács Cs. M. (2011), Dimensiunile şi accepţiunile integrării în ştiinţele socio-umane, Geographia Napocensis, Anul V. nr. 2, pp.5-20, Cluj-Napoca

Tudománymetriai adatok:

Saját közlemények száma: 42

Publikációk letöltése