Ibolya

Név: Török Ibolya

Beosztás: dékánhelyettes

Végzettség:  Földrajz szak, 2004

Tudományos fokozat: PhD

Nyelvismeret: román, angol

Munkakör: egyetemi docens

Munkahelyi telefonszám: 0264-592214 / 244

E-mail cím: ibolya.torok@ubbcluj.ro

Önéletrajz letöltése

Oktatási tevékenység: Kvantitatív elemzési módszerek, Társadalmi ankét, Társadalomföldrajz kutatásmódszertana, Földrajzi térszervezés, Általános regionális földrajz

Kutatási terület: területi egyenlőtlenségek

Tisztségek, tagságok:

2011:   Magyar Tudományos Akadémia, köztestületi tag, Magyarország

2010:   Kolozsvári Akadémiai Bizottság, Kolozsvár

2010:   Romániai Regionális Tudományi Társaság, Kolozsvár

2006:   Cholnoky Jenő Földrajzi Társaság, Kolozsvár

2005:   Magyar Regionális Tudományi Társaság, Magyarország

Szakmai és egyéb elismerések: Comenius díj, 2011

Külföldi hivatalos tanulmányutak:

2012: Leipzig Institute für Länderkunde, Lipcse, Németország

2012: ELTE TTK, Földrajztudományi Központ

2008: ELTE TTK, Földrajztudományi Központ

2007: ELTE TTK, Földrajztudományi Központ

Legfontosabb publikációk: 

BENEDEK J., KURKÓ I. (2012), Convergence or divergence? The Position of Romania in the Spatial Structure of the European Union, Transylvanian Review, 21,3, 2012, P.116

KURKÓ I. (2011): Régiók, regionális diszparitások (Regions, Regional disparities). In: Benedek J. (ed.): Románia. Tér, gazdaság, társadalom (Romania. Space, economy, society). Nemzeti Kisebbségkutató Intézet – Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, pp. 429-455.

BENEDEK J., KURKÓ I. (2011): Evolution and Characteristics of Territorial Economic Disparities in Romania, Theory, Methodology, Practice, 2011, P.5-17

KURKÓ I. (2010): Disparităţi geodemografice şi economice din România în perioada de tranziţie (Geodemographical and Economical Disparities in Romania during the Period of Transition). Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, p. 442.

KURKÓ I. (2010): The Influence of Demographic Aging on the Potential Labour Market Supply, Journal of Settlements and Spatial Planning, Cluj-Napoca, 2010, P.117-125
BENEDEK J., KURKÓ I. (2010): Evoluţia şi caracteristicile disparităţilor teritoriale din România(Evolution and Characteristics of Territorial Disparities in Romania). In: Bakk M.-Benedek J. (eds): Politicile regionale în România (Regional Policies in Romania),EdituraPolirom, Iaşi, p. 77-120.

BENEDEK J., KURKÓ I. (2010): The Evolution of Regional Disparities in Romania. In: Transylvanian Review, 4, Cluj-Napoca, pp. 25-41.

KURKÓ I. (2009): Kommunális szolgáltatások (Management Utilities). In: Horváth Gy. (ed.): A Kárpát-medence régiói, Dél-Erdély és Bánság, Dialóg Campus Kiadó, Pécs- Budapest, pp. 379-392.

KURKÓ I. (2009): Regional Disparities in The Transition Period, In: Romanian Review of Regional Studies, vol 5, no. 2, Cluj-Napoca, pp. 23-31.

KURKÓ I. (2008):  Regionális fejlettségi különbségek a posztszocialista Romániában (Regional Economic Disparities in the Post-socialist Romania). In: Területi Statisztika, vol. 48, no. 5, Central Statistics Office, Budapest, p. 592-611.

Tudománymetriai adatok:

Saját közlemények száma: 26
Idézetek száma:
Összegzett impakt faktor:

Publikációk letöltése

Javasolt államvizsga témák