András

Név: Máthé András-Árpád

Végzettség: 2003 – BBTE Történelem-Nemzetközi kapcsolatok;

2006 – BBTE Közgazdaságtan

Tudományos fokozat: PhD

Nyelvismeret: angol, német

Munkakör: egyetemi adjunktus

Munkahelyi telefonszám: –

Telefonszám: 0742-350371

E-mail cím:  andras.mathe@ubbcluj.ro

Önéletrajz letöltése

Oktatási tevékenység: Építészet a turizmusban (előadás+szeminárium), Kultúra és civilizáció (előadás+szeminárium), Turizmus történet (előadás), Szolgáltatások a turizmusban (előadás), Turisztikai vállalatok gazdaságtana (előadás), Turisztikai régiók (előadás), Etnokulturális övezetek turisztikai értékesítése (előadás), Idegenvezetés (előadás + gyakorlat) – BBTE Földrajz kar. Gazdaságtörténet (előadás+szeminárium –BBT – Közgazdaság és gazdálkodástudományi Kar)

Kutatási terület: Turizmustörténet, Gazdaságtörténet, Építészet.

Tisztségek:

Szakmai és egyéb elismerések:

Külföldi hivatalos tanulmányutak:

Legfontosabb publikációk:

Az Erdély-i kisebbségi egyházak gazdasági helyzete a két világháború között,         Argonaut Kiadó, Kolozsvár, 2009.

A második világháború tükröződése a kolozsvári közvéleményben 1940-1944 között, Stúdium kiadó, Kolozsvár, 2009.

Románia turizmusa a XX-ik században. In. Románia. Tér, gazdaság, társadalom. Szerkesztő: Benedek József , Nemzeti Kisebbségkutató intézet, Kriterion kiadó, Kolozsvár, 2011.

Az erdélyi római katolikus egyház gazdasági átalakulása és fejlődése a két világháború között. In: Minden Kegyelem! A 65 éves Jakubinyi György érsek köszöntése, Verbum kiadó , Budapest-Kolozsvár, 2011

Az erdélyi római katolikus egyház birtokainak gazdasági újjászerveződése a két világháború közötti időszakban”, in: Relaţia Rural –Urban. Ipostaze ale tradiţiei şi modernizării, Presa Universitară Clujeană, 2010

A Konkordátum és a római egyezmény. Gazdasági szempontok” in:      Anuarul Şcolii Doctorale Istorie. Civilizaţie. Cultură, I, Presa Universitară Clujeană, 2005

“A Protestáns Egyházak gazdasági helyzete a két világháború között in: Anuarul Şcolii Doctorale Istorie. Civilizaţie. Cultură, II, Presa Universitară Clujeană,  2006.

Aspects modernisateurs dans le discours politiques de Elemér Gyárfás, Transylvanian Review, Vol. XIX, Supplement, No. 5, 2010.

Publikációk letöltése