Benedek

Név: Benedek József

Végzettség:  földrajz-német nyelv és irodalom, 1993

Tudományos fokozat: PhD

Nyelvismeret: német, angol, spanyol

Munkakör: egyetemi tanár

Munkahelyi telefonszám: 0264 – 592214 / 218

E-mail cím: jozsef.benedek@ubbcluj.ro

Weblap: http://benedek.adatbank.transindex.ro

Önéletrajz letöltése

Oktatási tevékenység: Bevezetés területfejlesztésbe, Területfejlesztési stratégiák

Kutatási terület: Területfejlesztés, regionális fejlődés

Tisztségek: BBTE Népességkutatási Központ aligazgatója

Szakmai és egyéb elismerések: Magyar Tudományos Akadémia IX. osztályának külső tagja

Külföldi hivatalos tanulmányutak: Humboldt ösztöndíjas a Würzburg-i Egyetemen, DAAD-ösztöndíj: Institut für Landerkunde Leipzig, Tübingen-i Egyetem

Legfontosabb publikációk:

  1. BENEDEK J. (2006) Területfejlesztés és regionális fejlődés. Egyetemi Kiadó, Kolozsvár.
  2. BENEDEK, J., BAKK, M. (ed.) (2010) Politicile regionale în România. Editura Polirom, Iaşi.
  3. BENEDEK J. (2006) Raumplanung und Regionalentwicklung, in Kahl T., Metzeltin M., Ungureanu M.-R. (Eds) Rumänien. Raum und Bevölkerung. Geschichte und Geschichtsbilder. Kultur. Gesellschaft und Politik heute. Wirtschaft. Recht und Verfassung. Historische Regionen, pp. 105 – 130. Lit Verlag, Wien, Berlin.
  4. BENEDEK J. (2008) The emergence of new regions in transition Romania, in: SCOTT, J. (Ed) De-coding New Regionalism. Shifting Socio-political Contexts in Central Europe and Latin America, pp. 233 – 246. Ashgate. Urban and Regional Planning Series, Aldershot.
  5. BENEDEK J., HORVÁTH R. (2008) Chapter 12, Romania, in: BAUN M, MAREK D., (Eds) EU regional policy after enlargment, 226 – 247. Palgrave Macmillan, Basingstoke.
  6. BENEDEK J. (2006) European Integration and regionalisation in transition Romania, in Henkel, R. (Ed.) South Eastern European countries on their way to Europe – geographical aspects, pp. 101-109. Forum IfL, Heft 5, Leipzig.
  7. SCHULZ E., BENEDEK J., DRESCHER A., FĂRCAŞ S., KLEMD R., PROTS B., SCHLEICHERT U., SCHREIBER W., TITTIZER T. (2005) Threat of mining and damage floods on River Tisza: Between catastrophes and management, Archiv für Hydrobiologie [Fundamental and Applied Limnology] 1-2, 129 – 170. IF: 1,324.
  8. BENEDEK J., JORDAN P. (2007) Administrative Dezentralisierung, Regionalisierung und Regionalismus in den Transformationsländern am Beispiel Rumäniens, Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft 149 Jg., 81 – 108. IF: 0,839.
  9. MÁTÉ, G., NÉDA, Z., BENEDEK, J. (2011) Spring-block model reveals region-like structures. PLoS ONE 6 (2): e16518. doi: 10.1371/journal.pone.0016518. IF: 4,3.
  1. BENEDEK, J., NAGY, E. (2008) Grundlagen grenzüberschreitender Kooperation in der Sathmarer Grenzregion, in: FÖRSTER, H. (Hrs.) Regionalisierung, Regionalismus und Regionalpolitik in Südosteuropa, 47-62, Südosteuropa Jahrbuch 35, Verlag Otto Sagner, München.

Tudománymetriai adatok:

Saját közlemények száma: 116
Idézetek száma: 101
Összegzett impakt faktor: 6,827

Publikációk letöltése

Javasolt államvizsga témák