Cercetarea la Geografie

În Facultatea de Geografie se efectuează cercetări interdisciplinare de talie mondială, se abordează problemele axate pe societale și mediu și se dezvoltă cunoștințe avansate într-un mediu de cercetare interdisciplinar, vibrant din punct de vedere intelectual, care combină științele naturale și sociale având ca element central cunoașterea geografică.

Relația cu societatea este de asemenea o prioritate a facultății fiind cadrul în care dezvoltăm politici publice mai bune, sprijinim inovarea și transferul tehnologic și facilităm schimbul de cunoștințe printr-un angajament public mai larg.