Licenta si Disertatie 2023

INFORMATII ::

In atentia studentilor din anii terminali 

Sesiune de lichidare anii terminali 17-19.06.2024

Participarea la ses. lichidare se face pe baza cererii-tip atasata. Se pot sustine examene restante din oricare semestru din toti anii de studiu, in limita a douazeci de credite nepromovate si cu conditia achitarii taxei de examen.
Cererile completate/semnate de catre student se pot trimite prin email, catre secretara specializarii, in perioada 13.06-14.06, pana la ora 12 sau se pot depune la Secretariat, in aceeasi perioada, intre orele 9-12.
Dupa verificarea si aprobarea cererii, taxa se poate achita numai online pe academicinfo si numai in ziua examenului, inainte ca examenul sa aiba loc. 
Pentru participarea la sesiunea de lichidare se percepe ½ din taxa aferentă contractării disciplinei respective, fiind o singura prezentare la examen.

Probleme legate de plata - iulia.enuta@ubbcluj.ro
Probleme legate de situatia scolara/aprobarea cererii- informatii la secretara specializării

 

CALENDAR DE DESFĂȘURARE A EXAMENULUI DE LICENȚĂ/DISERTAȚIE
Sesiunea iulie 2024
Examenele de finalizare a studiilor se vor desfășura cu prezență fizică.
•10 iunie 2024- ora 8.00-21 iunie 2024, ora 14.00 – Înscrierea candidaţilor (online, pe platforma dedicată)
•1-2 iulie 2024 – Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate și susţinerea lucrării de licenţă (nivel licenţă)
•3 iulie 2024 – Susţinerea lucrării de disertație (nivel masterat)
•4 iulie 2024 – Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate și susţinerea lucrării de licenţă (Geografia Turismului-ID)
•6 iulie 2024 – Afişarea rezultatelor finale
PRECIZĂRI ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ABSOLVENȚILOR LA EXAMENUL DE LICENȚĂ/DISERTAȚIE
Aplicația de înscriere la examenul de finalizare a studiilor nivel licență/master se găsește la adresa:
https://inscrieri.ubbcluj.ro/ifs/
Platforma online de înscriere va funcționa numai în perioada
10 iunie 2024- ora 8.00-21 iunie 2024, ora 14.00

Absolvenții se vor autentifica cu contul instituțional (MsTeams). Dacă acest cont nu există, va fi creat automat. Absolvenții vor încărca documentele cerute pentru înscriere. Pentru nelămuriri ulterioare, vă rugăm să luați legătura cu secretara specializării.
Vă rugăm să urmăriți permanent mesajele legate de validarea documentelor care vor fi trimise pe aceste conturi. De asemenea, vă rugăm să urmăriți permanent informațiile actualizate pe site despre licență/disertație.
„Declarația pe propria raspundere” (completată și semnată de către absolvent) va fi încărcată pe platformă. Înscrierea absolventului nu va fi posibilă fără acest document.
„Declarația de acord a susținerii lucrării” (completată și semnată de către cadrul didactic coordonator științific) va fi încărcată pe platformă. Înscrierea absolventului nu va fi posibilă fără acest document.
Actele pentru înscriere și etapele necesare înscrierii în aplicație vor fi afișate în timp util.
Înscrierea se consideră validată după primirea e-mailului de confirmare de la Secretariat.

 

REGULAMENTUL FACULTĂȚII DE GEOGRAFIE de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor

nivel licență și master

Anexe ale regulamentului( se regasesc si la sfarsitul regulamentului):

ANEXA 1 CERERE ACCEPT TITLU LUCRARE DE LICENȚĂ/DISERTAȚIE,

ANEXA 2 FIȘA DE PARCURS PENTRU ELABORAREA LUCRĂRII DE LICENȚĂ/DISERTAȚIE

ANEXA 3 DECLARAŢIE PE PROPRIE RASPUNDERE

ANEXA 4 DECLARAȚIE DE ACORD A SUSŢINERII LUCRĂRII DE LICENȚĂ/DISERTAȚIE

ANEXA 5 FIŞĂ DE EVALUARE A LUCRĂRII DE LICENŢĂ / DISERTAŢIE

ANEXA 6 CERTIFICATE ȘI ATESTATE LINGVISTICE ACCEPTATE

GHID LICENTA DISERTATIE

01 Ghid de scriere a lucrărilor de licență/disertație

02 Template Licenta Disertatie

03 Identificator tip referinta

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TEMATICA

Tematica EXAMENULUI DE LICENȚĂ – Facultatea de Geografie SESIUNEA 2024 - linia romană

Tematica EXAMENULUI DE LICENȚĂ Facultatea de Geografie SESIUNEA 2024 - Linia maghiară

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TUTORIAL : APLICAȚIE ÎNSCRIERE EXAMEN FINALIZARE STUDII LICENȚĂ/MASTER

ÎNSCRIEREA STUDENȚILOR LA EXAMENELE DE FINALIZARE DE STUDII (LICENȚĂ/ DISERTAȚIE)


******************************************************************************

 https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/invatamant/regulamente

Examen Disertatie

INFO MASTER:


INFORMATII

In atentia studentilor din anii terminali 

Sesiune de lichidare anii terminali 17-19.06.2024

Participarea la ses. lichidare se face pe baza cererii-tip atasata. Se pot sustine examene restante din oricare semestru din toti anii de studiu, in limita a douazeci de credite nepromovate si cu conditia achitarii taxei de examen.
Cererile completate/semnate de catre student se pot trimite prin email, catre secretara specializarii, in perioada 13.06-14.06, pana la ora 12 sau se pot depune la Secretariat, in aceeasi perioada, intre orele 9-12.
Dupa verificarea si aprobarea cererii, taxa se poate achita numai online pe academicinfo si numai in ziua examenului, inainte ca examenul sa aiba loc. 
Pentru participarea la sesiunea de lichidare se percepe ½ din taxa aferentă contractării disciplinei respective, fiind o singura prezentare la examen.

Probleme legate de plata - iulia.enuta@ubbcluj.ro
Probleme legate de situatia scolara/aprobarea cererii- informatii la secretara specializării

 

CALENDAR DE DESFĂȘURARE A EXAMENULUI DE LICENȚĂ/DISERTAȚIE
Sesiunea iulie 2024
Examenele de finalizare a studiilor se vor desfășura cu prezență fizică.
•10 iunie 2024- ora 8.00-21 iunie 2024, ora 14.00 – Înscrierea candidaţilor (online, pe platforma dedicată)
•1-2 iulie 2024 – Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate și susţinerea lucrării de licenţă (nivel licenţă)
•3 iulie 2024 – Susţinerea lucrării de disertație (nivel masterat)
•4 iulie 2024 – Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate și susţinerea lucrării de licenţă (Geografia Turismului-ID)
•6 iulie 2024 – Afişarea rezultatelor finale
PRECIZĂRI ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ABSOLVENȚILOR LA EXAMENUL DE LICENȚĂ/DISERTAȚIE
Aplicația de înscriere la examenul de finalizare a studiilor nivel licență/master se găsește la adresa:
https://inscrieri.ubbcluj.ro/ifs/
Platforma online de înscriere va funcționa numai în perioada
10 iunie 2024- ora 8.00-21 iunie 2024, ora 14.00

Absolvenții se vor autentifica cu contul instituțional (MsTeams). Dacă acest cont nu există, va fi creat automat. Absolvenții vor încărca documentele cerute pentru înscriere. Pentru nelămuriri ulterioare, vă rugăm să luați legătura cu secretara specializării.
Vă rugăm să urmăriți permanent mesajele legate de validarea documentelor care vor fi trimise pe aceste conturi. De asemenea, vă rugăm să urmăriți permanent informațiile actualizate pe site despre licență/disertație.
„Declarația pe propria raspundere” (completată și semnată de către absolvent) va fi încărcată pe platformă. Înscrierea absolventului nu va fi posibilă fără acest document.
„Declarația de acord a susținerii lucrării” (completată și semnată de către cadrul didactic coordonator științific) va fi încărcată pe platformă. Înscrierea absolventului nu va fi posibilă fără acest document.
Actele pentru înscriere și etapele necesare înscrierii în aplicație vor fi afișate în timp util.
Înscrierea se consideră validată după primirea e-mailului de confirmare de la Secretariat.

 

REGULAMENTUL FACULTĂȚII DE GEOGRAFIE de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor

nivel licență și master

 

Anexe ale regulamentului( se regasesc si la sfarsitul regulamentului):

ANEXA 1 CERERE ACCEPT TITLU LUCRARE DE LICENȚĂ/DISERTAȚIE,

ANEXA 2 FIȘA DE PARCURS PENTRU ELABORAREA LUCRĂRII DE LICENȚĂ/DISERTAȚIE

ANEXA 3 DECLARAŢIE PE PROPRIE RASPUNDERE

ANEXA 4 DECLARAȚIE DE ACORD A SUSŢINERII LUCRĂRII DE LICENȚĂ/DISERTAȚIE

ANEXA 5 FIŞĂ DE EVALUARE A LUCRĂRII DE LICENŢĂ / DISERTAŢIE

ANEXA 6 CERTIFICATE ȘI ATESTATE LINGVISTICE ACCEPTATE

GHID LICENTA DISERTATIE

01 Ghid de scriere a lucrărilor de licență/disertație

02 Template Licenta Disertatie

03 Identificator tip referinta

--------------------------------------------------

TUTORIAL : APLICAȚIE ÎNSCRIERE EXAMEN FINALIZARE STUDII LICENȚĂ/MASTER

https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/invatamant/regulamente

 

 

PROGRAME POSTUNIVERSITARE

+-

PROIECTE FONDURI EUROPENE

-+

CERCETARE

+-

PROIECTE DE CERCETARE LA FACULTATEA DE GEOGRAFIE

+-

CENTRE DE CERCETARE SI REVISTE STIINTIFICE

+-