Licenta si Disertatie 2023

INFORMATII ::

CALENDAR DE DESFĂȘURARE A EXAMENULUI DE LICENȚĂ/DISERTAȚIE
Sesiunea februarie 2024
Examenele de finalizare a studiilor se vor desfășura cu prezență fizică.
•5 februarie 2024- ora 8.00-9 februarie 2024, ora 14.00 – Înscrierea candidaţilor (online, pe platforma dedicată)
•19 februarie 2024 – Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate și susţinerea lucrării de licenţă (nivel licenţă) – ZI și ID
•20 februarie 2024 – Susţinerea lucrării de disertație (nivel masterat)
•22 februarie 2024 – Afişarea rezultatelor finale
PRECIZĂRI ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ABSOLVENȚILOR LA EXAMENUL DE LICENȚĂ/DISERTAȚIE
Aplicația de înscriere la examenul de finalizare a studiilor nivel licență/master se găsește la adresa:
https://inscrieri.ubbcluj.ro/ifs/
Platforma online de înscriere va funcționa numai în perioada
5 februarie 2024- ora 8.00-9 februarie 2024, ora 14.00

Absolvenții se vor autentifica cu contul instituțional (MsTeams). Dacă acest cont nu există, va fi creat automat. Absolvenții vor încărca documentele cerute pentru înscriere. Pentru nelămuriri ulterioare, vă rugăm să luați legătura cu secretara specializării.
Vă rugăm să urmăriți permanent mesajele legate de validarea documentelor care vor fi trimise pe aceste conturi. De asemenea, vă rugăm să urmăriți permanent informațiile actualizate pe site despre licență/disertație.
„Declarația pe propria raspundere” (completată și semnată de către absolvent) va fi încărcată pe platformă. Înscrierea absolventului nu va fi posibilă fără acest document.
„Declarația de acord a susținerii lucrării” (completată și semnată de către cadrul didactic coordonator științific) va fi încărcată pe platformă. Înscrierea absolventului nu va fi posibilă fără acest document.
Actele pentru înscriere și etapele necesare înscrierii în aplicație vor fi afișate în timp util.
Înscrierea se consideră validată după primirea e-mailului de confirmare de la Secretariat.

 

REGULAMENTUL FACULTĂȚII DE GEOGRAFIE de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor

nivel licență și master

Anexe ale regulamentului( se regasesc si la sfarsitul regulamentului):

ANEXA 1 CERERE ACCEPT TITLU LUCRARE DE LICENȚĂ/DISERTAȚIE,

ANEXA 2 FIȘA DE PARCURS PENTRU ELABORAREA LUCRĂRII DE LICENȚĂ/DISERTAȚIE

ANEXA 3 DECLARAŢIE PE PROPRIE RASPUNDERE

ANEXA 4 DECLARAȚIE DE ACORD A SUSŢINERII LUCRĂRII DE LICENȚĂ/DISERTAȚIE

ANEXA 5 FIŞĂ DE EVALUARE A LUCRĂRII DE LICENŢĂ / DISERTAŢIE

ANEXA 6 CERTIFICATE ȘI ATESTATE LINGVISTICE ACCEPTATE

GHID LICENTA DISERTATIE

01 Ghid de scriere a lucrărilor de licență/disertație

02 Template Licenta Disertatie

03 Identificator tip referinta

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tematica EXAMENULUI DE LICENȚĂ – Facultatea de Geografie în SESIUNEA feb 2024 linia romana

Tematica EXAMENULUI DE LICENȚĂ SESIUNEAfeb2024 DISCIPLINE FUNDAMENTALE –Linia maghiara

Tematica EXAMENULUI DE LICENȚĂ SESIUNEA feb 2024 DISCIPLINE FUNDAMENTALE –Linia maghiara

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TUTORIAL : APLICAȚIE ÎNSCRIERE EXAMEN FINALIZARE STUDII LICENȚĂ/MASTER

ÎNSCRIEREA STUDENȚILOR LA EXAMENELE DE FINALIZARE DE STUDII (LICENȚĂ/ DISERTAȚIE)


******************************************************************************

 REGULAMENTUL de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și master
-
completat și republicat în baza Hotărârii Senatului nr. 142 din 12.12.2022


Examen Disertatie

INFO MASTER:


INFORMATII

CALENDAR DE DESFĂȘURARE A EXAMENULUI DE LICENȚĂ/DISERTAȚIE
Sesiunea februarie 2024
Examenele de finalizare a studiilor se vor desfășura cu prezență fizică.
•5 februarie 2024- ora 8.00-9 februarie 2024, ora 14.00 – Înscrierea candidaţilor (online, pe platforma dedicată)
•19 februarie 2024 – Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate și susţinerea lucrării de licenţă (nivel licenţă) – ZI și ID
•20 februarie 2024 – Susţinerea lucrării de disertație (nivel masterat)
•22 februarie 2024 – Afişarea rezultatelor finale
PRECIZĂRI ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ABSOLVENȚILOR LA EXAMENUL DE LICENȚĂ/DISERTAȚIE
Aplicația de înscriere la examenul de finalizare a studiilor nivel licență/master se găsește la adresa:
https://inscrieri.ubbcluj.ro/ifs/
Platforma online de înscriere va funcționa numai în perioada
5 februarie 2024- ora 8.00-9 februarie 2024, ora 14.00

Absolvenții se vor autentifica cu contul instituțional (MsTeams). Dacă acest cont nu există, va fi creat automat. Absolvenții vor încărca documentele cerute pentru înscriere. Pentru nelămuriri ulterioare, vă rugăm să luați legătura cu secretara specializării.
Vă rugăm să urmăriți permanent mesajele legate de validarea documentelor care vor fi trimise pe aceste conturi. De asemenea, vă rugăm să urmăriți permanent informațiile actualizate pe site despre licență/disertație.
„Declarația pe propria raspundere” (completată și semnată de către absolvent) va fi încărcată pe platformă. Înscrierea absolventului nu va fi posibilă fără acest document.
„Declarația de acord a susținerii lucrării” (completată și semnată de către cadrul didactic coordonator științific) va fi încărcată pe platformă. Înscrierea absolventului nu va fi posibilă fără acest document.
Actele pentru înscriere și etapele necesare înscrierii în aplicație vor fi afișate în timp util.
Înscrierea se consideră validată după primirea e-mailului de confirmare de la Secretariat.

 

REGULAMENTUL FACULTĂȚII DE GEOGRAFIE de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor

nivel licență și master

 

Anexe ale regulamentului( se regasesc si la sfarsitul regulamentului):

ANEXA 1 CERERE ACCEPT TITLU LUCRARE DE LICENȚĂ/DISERTAȚIE,

ANEXA 2 FIȘA DE PARCURS PENTRU ELABORAREA LUCRĂRII DE LICENȚĂ/DISERTAȚIE

ANEXA 3 DECLARAŢIE PE PROPRIE RASPUNDERE

ANEXA 4 DECLARAȚIE DE ACORD A SUSŢINERII LUCRĂRII DE LICENȚĂ/DISERTAȚIE

ANEXA 5 FIŞĂ DE EVALUARE A LUCRĂRII DE LICENŢĂ / DISERTAŢIE

ANEXA 6 CERTIFICATE ȘI ATESTATE LINGVISTICE ACCEPTATE

GHID LICENTA DISERTATIE

01 Ghid de scriere a lucrărilor de licență/disertație

02 Template Licenta Disertatie

03 Identificator tip referinta

--------------------------------------------------

TUTORIAL : APLICAȚIE ÎNSCRIERE EXAMEN FINALIZARE STUDII LICENȚĂ/MASTER

REGULAMENTUL de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și master
-
completat și republicat în baza Hotărârii Senatului nr. 142 din 12.12.2022

 

 

PROGRAME POSTUNIVERSITARE

+-

PROIECTE FONDURI EUROPENE

-+

CERCETARE

+-

PROIECTE DE CERCETARE LA FACULTATEA DE GEOGRAFIE

+-

CENTRE DE CERCETARE SI REVISTE STIINTIFICE

+-