Licenta si Disertatie 2023

INFORMATII ::

CALENDAR DE DESFĂȘURARE A EXAMENULUI DE LICENȚĂ/DISERTAȚIE Sesiunea iulie 2023

REGULAMENTUL FACULTĂȚII DE GEOGRAFIE de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor

nivel licență și master (sesiunea iulie 2023). 

Anexe ale regulamentului( se regasesc si la sfarsitul regulamentului):

ANEXA 1 CERERE ACCEPT TITLU LUCRARE DE LICENȚĂ/DISERTAȚIE,

ANEXA 2 FIȘA DE PARCURS PENTRU ELABORAREA LUCRĂRII DE LICENȚĂ/DISERTAȚIE

ANEXA 3 DECLARAŢIE PE PROPRIE RASPUNDERE

ANEXA 4 DECLARAȚIE DE ACORD A SUSŢINERII LUCRĂRII DE LICENȚĂ/DISERTAȚIE

ANEXA 5 FIŞĂ DE EVALUARE A LUCRĂRII DE LICENŢĂ / DISERTAŢIE

ANEXA 6 CERTIFICATE ȘI ATESTATE LINGVISTICE ACCEPTATE

GHID LICENTA DISERTATIE

01 Ghid de scriere a lucrărilor de licență/disertație

02 Template Licenta Disertatie

03 Identificator tip referinta

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tematica EXAMENULUI DE LICENȚĂ – Facultatea de Geografie în SESIUNEA iulie 2023 linia romana

Tematica EXAMENULUI DE LICENȚĂ SESIUNEA iulie2023 DISCIPLINE FUNDAMENTALE –Linia maghiara

Tematica EXAMENULUI DE LICENȚĂ SESIUNEA iulie 2023 DISCIPLINE FUNDAMENTALE –Linia maghiara

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TUTORIAL : APLICAȚIE ÎNSCRIERE EXAMEN FINALIZARE STUDII LICENȚĂ/MASTER

ÎNSCRIEREA STUDENȚILOR LA EXAMENELE DE FINALIZARE DE STUDII (LICENȚĂ/ DISERTAȚIE)


******************************************************************************

 REGULAMENTUL de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și master
-
completat și republicat în baza Hotărârii Senatului nr. 142 din 12.12.2022


Examen Disertatie

INFO MASTER:


INFORMATII

CALENDAR DE DESFĂȘURARE A EXAMENULUI DE LICENȚĂ/DISERTAȚIE Sesiunea iulie 2023

REGULAMENTUL FACULTĂȚII DE GEOGRAFIE de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor

nivel licență și master (sesiunea iulie 2023). Aplicația de înscriere la examenul de finalizare a studiilor nivel licență/master se găsește la adresa:
https://inscrieri.ubbcluj.ro/ifs/

 

REGULAMENTUL FACULTĂȚII DE GEOGRAFIE de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor

nivel licență și master (sesiunea iulie 2023). 

 

Anexe ale regulamentului( se regasesc si la sfarsitul regulamentului):

ANEXA 1 CERERE ACCEPT TITLU LUCRARE DE LICENȚĂ/DISERTAȚIE,

ANEXA 2 FIȘA DE PARCURS PENTRU ELABORAREA LUCRĂRII DE LICENȚĂ/DISERTAȚIE

ANEXA 3 DECLARAŢIE PE PROPRIE RASPUNDERE

ANEXA 4 DECLARAȚIE DE ACORD A SUSŢINERII LUCRĂRII DE LICENȚĂ/DISERTAȚIE

ANEXA 5 FIŞĂ DE EVALUARE A LUCRĂRII DE LICENŢĂ / DISERTAŢIE

ANEXA 6 CERTIFICATE ȘI ATESTATE LINGVISTICE ACCEPTATE

GHID LICENTA DISERTATIE

01 Ghid de scriere a lucrărilor de licență/disertație

02 Template Licenta Disertatie

03 Identificator tip referinta

--------------------------------------------------

TUTORIAL : APLICAȚIE ÎNSCRIERE EXAMEN FINALIZARE STUDII LICENȚĂ/MASTER

REGULAMENTUL de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și master
-
completat și republicat în baza Hotărârii Senatului nr. 142 din 12.12.2022

 

 

PROGRAME POSTUNIVERSITARE

+-

PROIECTE FONDURI EUROPENE

-+

CERCETARE

+-

PROIECTE DE CERCETARE LA FACULTATEA DE GEOGRAFIE

+-

CENTRE DE CERCETARE SI REVISTE STIINTIFICE

+-