Informatii diverse

INFORMATII

8.11.2021

Din motive obiective ce tin de gestiunea licentelor Microsoft Office 365 pentru studenti, Centrul de Sisteme Informatice, la inceputul fiecarui an universitar, actualizeaza baza de date cu studentii carora li se vor creea / mentine adresele de email institutionale (evident conturi de Teams).
Acest proces presupune, introducerea studentilor proveniti din admitere (cei de anul 1), dar si stergerea studentilor absolventi (cei din anii superiori 3,4 nivel licenta/2 nivel master). Anul acesta, studentilor din anii terminali le-a fost oferita o perioada de gratie (de 1 luna) de la inceperea anului universitar, pentru a putea fi operate de catre secretariat orice modificari legate de statutul acestora, in principal pentru cei care raman in continuare in prelungire de studii.
In data de 1 noiembrie ac., s-a efectuat stergerea conturilor si implicit a adreselor de email institutionale pentru studentii care nu mai apar pe sectii de studiu active.
Totusi, anumiti studenti ne scriu mailuri in care solicita acces in continuare la aceste adrese institutionale.
Din acest motiv, va rugam sa ne sprijiniti in aducerea la cunostinta studentilor din facultatile dvs despre starea coturilor de email pentru studentii din ani terminali, astfel incat sa preintampinam situatiile neplacute generate de ambele parti implicate in procesul actualizarii anuale a licentelor pentru mailurile institutionale.

 

Desfășurarea activităților didactice în anul universitar 2021-2022, semestrul I.

Consiliul Facultății de Geografie întrunit în data de 15.09.2021 a hotărât ca, in funcție de specificul programelor de studiu, luând  în considerare prioritatea absolută a comunității academice de a asigura  sănătatea studenților și a personalului facultății, activitățile didactice de la forma de învățământ cu frecvență prevăzute în planurile de învățământ, precum și activitățile de tutorat/mentorat și consultațiile periodice cu studenții  din semestrul I al anului universitar 2021-2022 să se desfășoare online și cu prezență fizică, după cum urmează:

Facultatea de Geografie, Cluj-Napoca, toate specializările (licență și master) – online
Facultatea de Geografie, Extensia Bistrița (licență și master) – participare fizică
Facultatea de Geografie, Extensia Gheorgheni, toate specializările (licență și master) – participare fizică
Facultatea de Geografie, Extensia Sighetu Marmației (licență și master) – participare fizică
Facultatea de Geografie, Extensia Zalău (licență) – online

 

Lista exmatricularilor sept 2021.

LISTA AICI ::

https://geografie.ubbcluj.ro/docs/studenti/diverse/Exm2122.xlsx


Listele cu glisarile la buget 2021-2022.


LISTA AICI ::

https://geografie.ubbcluj.ro/docs/studenti/Glisari 21-22.xlsx


Cautarea in liste se face dupa numarul matricol.

 

24.04.2021

Programul EURO 200 în anul 2021

Depunerea dosarelor EURO 200

Adresa ME 27963 din 16.04.2021

 

Programul „Euro 200” pentru acordarea unui ajutor financiar elevilor şi studenţilor în vederea achiziţionării de calculatoare se desfășoară şi în anul în curs. Termenul-limită pentru depunerea cererilor este 17 mai 2021, ora 12:00 în format electronic la adresa de e-mail mihaela.ilisiu@ubbcluj.ro.
Vor fi luate în considerare doar dosarele care conţin toate documentele menţionate mai jos:
🔹actul de identitate al studentului care aplică (original şi copie);
🔹certificate de naştere şi/sau actele de identitate ale membrilor familiei (original şi copie);
🔹adeverinţe de elev/student ale fraţilor;
🔹actele doveditoare, în original, privind veniturile brute cu caracter permanent realizate de către membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii (în original);
🔹declaraţie pe proprie răspundere cum că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în baremul prevăzut prin lege (mai mic sau egal cu 250 lei) şi că familia dispune de diferenţa de bani pentru achiziţionarea calculatorului (se va semna la depunere);
adeverinţă eliberată de către facultate din care să rezulte faptul că studentul a promovat cu minim 45 de credite în anul universitar anterior depunerii cererii (cu excepţia studenţilor din anul I), respectiv adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii din anul I);
🔹declaraţii privind bunurile mobile sau imobile ale familiei (formular tip la nivel de universitate: https://socasis.ubbcluj.ro/.../Declaratie-de-bunuri...);
🔹declaraţie pe proprie răspundere că studentul deţine documentele cerute la dosar în original şi le va depune în format fizic dacă acestea vor fi solicitate de către universitate: https://drive.google.com/.../1xH3YvBR7mCBSfivbiki.../view...
Mai multe informații pentru studenți legate de desfășurarea Programului Euro 200 se găsesc pe platforma euro200.edu.ro şi pe site-ul UBB la secţiunea studenţi Programul Euro 200.

 

 

PRACTICA LA PARTENERI 2021

Arhiva documente pentru practica - 2021

***

Incepând cu anul universitar 2020-2021 Biblioteca Centrală Universitară
„Lucian Blaga” din Cluj-Napoca (BCU) pune la dispoziţia tuturor
studenţilor săi continutul cursurilor indicate la bibliografie în
syllabusurile aferente programelor de studiu de licenţă şi masterat,
precum şi materialele necesare pregătirii examenului de licenţă, în format
digital (cu asigurarea respectarii drepturilor de autor), la adresa
https://www.bcucluj.ro/ro/resursele-bibliotecii/bibliografie-cursuri
Accesul se face pe baza permisului, a unui ID si a unei parole proprii
fiecarui utilizator:
https://public-view.bcucluj.ro/login.php
Platforma este în permanentă actualizare şi dezvoltare şi ea poate fi
accesată pe baza datelor unice înscrise în permisul de bibliotecă. Pentru
a avea acces la resursele digitale, precum şi la serviciile clasice
oferite de BCU, studentul trebuie să obţină permisul electronic de
bibliotecă, conform instrucţiunilor prezentate la adresa:
https://www.bcucluj.ro/ro/informatii/%C3%AEnscrierea-%C3%AEn-bibliotec%C4%83
In cazul studenţilor deţinători de permis de bibliotecă, acesta trebuie
vizat pentru anul universitar 2020-2021, conform instrucţiunilor de la
adresa de internet de mai sus.
In baza unui permis de biblioteca vizat, cadrele didactice din UBB pot
utiliza in aceleasi conditii baza de date de mai sus. Mai mult, prin grija
BCU au fost digitizate recent toate volumele Studia UBB anterioare anului
2000. In plus, BCU ofera acces de la distanta la bazele de date abonate de
UBB si BCU prin proiectul ANELIS PLUS, a se vedea
https://www.bcucluj.ro/ro/servicii/acces-la-literatura-%C5%9Ftiin%C5%A3ific%C4%83
Mentionam de asemenea ca sectiile de imprumut ale bibliotecii functioneaza
dupa un program anuntat la
https://www.bcucluj.ro/ro/servicii/%C3%AEmprumut-la-domiciliu
Alte detalii si informatii suplimentare pot fi obtinute direct de la BCU.

***

Taxele se pot achita și prin mandat poștal,online.

CF 4305849,

CONT IBAN RO35TREZ21620F330500XXXX TREZORERIA FILIALA CLUJ

Pe mandate sau O.P.la destinatar se trece “UBB CLUJ FACULTATEA DE GEOGRAFIE”,numele și prenumele studentului,specializarea.

***

Medicul Facultatii: dr. Gabudean Dana


Adresa : str. Pandurilor nr 7, în incinta căminului XXI Sport, cabinet P05
TELEFON 0264591048 
ORAR CONSULTATII LA CABINET  
LUNI    8-14 
MARTI  13-18 
MIERCURI 8-15 
JOI  13-18 
VINERI ALTERNATIV 
08-13/13-18 (sapt1,3)/(sapt 2,4) 


In vederea programarii pentru consultatie, studentii Facultatii de Geografie pot suna la nr. telefon 0264-591048. Pentru urgente in afara orelor de program, studentii sunt rugati sa se adreseze clinicilor de specialitate/serviciilor de urgenta. 

 

 


Examen Disertatie

INFO MASTER:


Regulamentul actualizat cu modificările aprobate pentru examenele de finalizare a studiilor. Aceste modificări se vor aplica începând cu sesiunea iulie 2018. Programarea examenului de disertatie iulie 2020 COMPONENȚA COMISIILOR DE EXAMINARE PT. FINALIZAREA STUDIILOR SESIUNEA IULIE 2020 Amenajare și dezvoltare turistică (învățământ cu frecvență, linia română)
+-

PROGRAME POSTUNIVERSITARE

+-

PROIECTE FONDURI EUROPENE

-+

CERCETARE

+-

PROIECTE DE CERCETARE LA FACULTATEA DE GEOGRAFIE

+-

CENTRE DE CERCETARE SI REVISTE STIINTIFICE

+-