Informatii diverse

INFORMATII

PRACTICA LA PARTENERI 2021

Arhiva documente pentru practica - 2021

***

Incepând cu anul universitar 2020-2021 Biblioteca Centrală Universitară
„Lucian Blaga” din Cluj-Napoca (BCU) pune la dispoziţia tuturor
studenţilor săi continutul cursurilor indicate la bibliografie în
syllabusurile aferente programelor de studiu de licenţă şi masterat,
precum şi materialele necesare pregătirii examenului de licenţă, în format
digital (cu asigurarea respectarii drepturilor de autor), la adresa
https://www.bcucluj.ro/ro/resursele-bibliotecii/bibliografie-cursuri
Accesul se face pe baza permisului, a unui ID si a unei parole proprii
fiecarui utilizator:
https://public-view.bcucluj.ro/login.php
Platforma este în permanentă actualizare şi dezvoltare şi ea poate fi
accesată pe baza datelor unice înscrise în permisul de bibliotecă. Pentru
a avea acces la resursele digitale, precum şi la serviciile clasice
oferite de BCU, studentul trebuie să obţină permisul electronic de
bibliotecă, conform instrucţiunilor prezentate la adresa:
https://www.bcucluj.ro/ro/informatii/%C3%AEnscrierea-%C3%AEn-bibliotec%C4%83
In cazul studenţilor deţinători de permis de bibliotecă, acesta trebuie
vizat pentru anul universitar 2020-2021, conform instrucţiunilor de la
adresa de internet de mai sus.
In baza unui permis de biblioteca vizat, cadrele didactice din UBB pot
utiliza in aceleasi conditii baza de date de mai sus. Mai mult, prin grija
BCU au fost digitizate recent toate volumele Studia UBB anterioare anului
2000. In plus, BCU ofera acces de la distanta la bazele de date abonate de
UBB si BCU prin proiectul ANELIS PLUS, a se vedea
https://www.bcucluj.ro/ro/servicii/acces-la-literatura-%C5%9Ftiin%C5%A3ific%C4%83
Mentionam de asemenea ca sectiile de imprumut ale bibliotecii functioneaza
dupa un program anuntat la
https://www.bcucluj.ro/ro/servicii/%C3%AEmprumut-la-domiciliu
Alte detalii si informatii suplimentare pot fi obtinute direct de la BCU.

***

Taxele se pot achita și prin mandat poștal,online.

CF 4305849,

CONT IBAN RO35TREZ21620F330500XXXX TREZORERIA FILIALA CLUJ

Pe mandate sau O.P.la destinatar se trece “UBB CLUJ FACULTATEA DE GEOGRAFIE”,numele și prenumele studentului,specializarea.

***

Medicul Facultăţii – Dr. GĂBUDEAN DANA 
(As. pr. Banyai Kristinna) 

orar: luni, miercuri 7.30-14.30
marţi, joi 13-19 (1h teren)
vineri alternativ (prima şi a treia săptămână din lună 7.30-13.30 iar a doua şi a patra săptămână din lună 13-19)
Adresa : str. Pandurilor nr 7, în incinta căminului XXI Sport, camera 5 

Cabinetul Medical Studentesc nr . II-A 
In vederea programarii pentru consultatie, studentii Facultatii de Geografie pot suna la nr. telefon 0264-591048. Pentru urgente in afara orelor de program, studentii sunt rugati sa se adreseze clinicilor de specialitate/serviciilor de urgenta. 

 

 


Examen Disertatie

INFO MASTER:


Regulamentul actualizat cu modificările aprobate pentru examenele de finalizare a studiilor. Aceste modificări se vor aplica începând cu sesiunea iulie 2018. Programarea examenului de disertatie iulie 2020 COMPONENȚA COMISIILOR DE EXAMINARE PT. FINALIZAREA STUDIILOR SESIUNEA IULIE 2020 Amenajare și dezvoltare turistică (învățământ cu frecvență, linia română)
+-

PROGRAME POSTUNIVERSITARE

+-

PROIECTE FONDURI EUROPENE

-+

CERCETARE

+-

PROIECTE DE CERCETARE LA FACULTATEA DE GEOGRAFIE

+-

CENTRE DE CERCETARE SI REVISTE STIINTIFICE

+-