Informatii diverse

INFORMATII

Stimați studenți,  
Implicarea voastră în evaluarea calității activității didactice desfășurată în Universitatea Babeș-Bolyai este foarte importantă. Centrul Qualitas vă invită să participați activ. Puteți face acest lucru rapid și eficient, completând online, semestrial, chestionarele de evaluare a cursurilor, a seminariilor sau lucrărilor practice, respectiv a disciplinelor.  

Chestionarele sunt disponibile în limbile română, maghiară, germană și engleză.

Rezultatele evaluării vor fi folosite de cadrele didactice pentru îmbunătățirea procesului didactic. Răspunsurile sunt anonime și nu vor influența notarea la disciplinele evaluate, deoarece vor deveni vizibile profesorilor doar la începutul semestrului universitar viitor, după sesiunea de examene.

Perioadele de evaluare pentru semestrul I al anului universitar 2022-2023 sunt următoarele:  
Învățământ cu frecvență         12 decembrie 2022 – 15 ianuarie 2023  
Învățământ la distanță și învățământ cu frecvență redusă      09 ianuarie – 22 ianuarie 2023

Chestionarele pot fi accesate la adresa <https://academicinfo.ubbcluj.ro/Info/> inclusiv utilizând pe telefonul mobil aplicația UBBApp, disponibilă pentru platformele iOS și Android. 

La finalul acestor perioade, aplicația de evaluare va fi inactivă.  

Numai studenții care completează chestionare de evaluare au acces la rezultatele acesteia

Lista exmatricularilor sept 2022.

LISTA AICI ::

Exmatriculati 22-23 Licenta - buget

Exm 22-23 Licenta - taxa

Exm 22-23 Licenta ID taxa

Exm 22-23 Master -buget

Exm 22-23 Master - taxa

Cautarea in liste se face dupa numarul matricol.

Lista reimatricularilor sept 2022

Reinmatr 22-23 - licenta

Reinmatr 22-23_ID licenta

Cautarea in liste se face dupa numarul matricol.

Lista glisarilor sept 2022.

Glisari licenta 22-23

Site Glisari master 22-23

Cautarea in liste se face dupa numarul matricol.

ANUNT IMPORTANT ::

Perioada de depunere a cererilor de întrerupere de studii, mobilitate (transfer), prelungire de studii, reluări de studii sau reînmatriculare (formularul atasat....) pentru anul universitar 2022-2023 este 5-9 septembrie 2022.  Studenții care au fost în an terminal 2021-2022 și au 30 credite pe anul univ 2021-2022 pot cere prelungirea studiilor 2022-2023, altfel vor fi exmatriculați. Reinmatricularea se poate cere numai în termen de 5 ani de la prima exmatriculare!
Cererile se vor depune la Secretariat între 5-9 septembrie 2022, intre orele 9-12 sau se vor transmite prin e-mail secretarei specializării. Solicitanții pot obține informații suplimentare și consiliere de la secretarele programelor de studii. Adresele de e-mail de regăsesc la linkul: https://geografie.ubbcluj.ro/secretariat 
(1)  Persoanele care au avut calitatea de student in anul universitar 2021-2022 vor depune (după caz)

  1. Cerere de întrerupere de studii 
  2. Cerere de mobilitate (transfer) de la o forma de invatamant la alta sau de la un program de studii la altul, insotita de dovada platii taxei de mobilitate (200 lei);- în prealabil se va solicita acest formular de la secretara specializării 
  3. Cerere de prelungire a studiilor, insotita de dovada platii eventualului debit 
  4. Cerere de reînmatriculare, insotita de dovada platii eventualului debit, dovada plății taxei de reinmatriculare (300 lei) și dovada plății tuturor examenelor nepromovate din anii anteriori de studiu. Cererea își va urma cursul în vederea aprobării numai după rezolvarea situației plăților.

(2)  Persoanele care nu au avut calitatea de student in anul universitar 2021-2022 și nu au dosarul de student depus la Secretariat vor depune la secretara programului de studii cererile prin care solicita reluarea de studii sau reinmatricularea in anul universitar 2022-2023 (după caz), insotite de urmatoarele documente: 

  1. Diploma de bacalaureat și Foaia matricola de liceu 
  2. Diploma de licenta și Suplimentul la diploma, in cazul cererilor de reinmatriculare la  programe de master 
  3. Certificatul de nastere 
  4. Certificatul de casatorie, daca este cazul 
  5. Cartea de identitate 
  6. Dovada platii eventualului debit, dovada plății taxei de reinmatriculare (300 lei) și dovada plății tuturor examenelor nepromovate din anii anteriori de studiu, in cazul cererilor de reinmatriculare. 

 (3)  Taxele se vor achita prin VIRAMENT BANCAR SAU MANDAT POȘTAL ÎN CONTUL DESCHIS LA TREZORERIA CLUJ RO35TREZ21620F330500XXXX, COD FISCAL 4305849, cu precizarea urmatoarele detalii in descrierea platii: Fac. Geografie, Nume Prenume, anul de studiu, programul de studiu si tipul taxei (taxa de reinmatriculare, taxa de scolarizare, taxa de mobilitate, etc.) 
  Contracte studii anuale  
Se completează online, pe platforma academicInfo, se salvează, se semnează și se depun la secretara specializării în intervalul 26.09-7.10.2022 , între orele 9-12 . Opționalele vor fi cele alese în luna mai.  
Acte doveditoare pentru cazurile sociale/medicale (cazări în căminele studențești)  
Se depun fizic la administratorul-șef al Facultății, Iulia Enuță, în perioada 5-9 septembrie 2022, intre orele 9-12   (anii 2-3 de studiu licență, anul 2 master și studenții admiși în iulie). Studenții admiși în septembrie vor depune acte doveditoare imediat după confirmările din septembrie.    

CERERE MODEL 2022 intr_reluari_reinm_prelungiri_1 si2_transf int

 

-Programul EURO 200 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizitionării de calculatoare 

http://euro200.edu.ro/ 

 - Legea nr. 269/2004 cu modificările și completările ulterioare,  
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/52988 

- H.G. nr. 1294/2004 cu modificările și completările ulterioare, 
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/54800 

adresa ME nr. 35/E/DGIU/02.02.2022 (anexată),  
- adresa 3268/29.03.2022  (anexată). 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

PRACTICA LA PARTENERI

1 Doc practica centralizate

2 Ghid - practica la parteneri

3 Exemplif completare doc

 

ACORDURI STAGII DE PRACTICA

***

Incepând cu anul universitar 2020-2021 Biblioteca Centrală Universitară
„Lucian Blaga” din Cluj-Napoca (BCU) pune la dispoziţia tuturor
studenţilor săi continutul cursurilor indicate la bibliografie în
syllabusurile aferente programelor de studiu de licenţă şi masterat,
precum şi materialele necesare pregătirii examenului de licenţă, în format
digital (cu asigurarea respectarii drepturilor de autor), la adresa
https://www.bcucluj.ro/ro/resursele-bibliotecii/bibliografie-cursuri
Accesul se face pe baza permisului, a unui ID si a unei parole proprii
fiecarui utilizator:
https://public-view.bcucluj.ro/login.php
Platforma este în permanentă actualizare şi dezvoltare şi ea poate fi
accesată pe baza datelor unice înscrise în permisul de bibliotecă. Pentru
a avea acces la resursele digitale, precum şi la serviciile clasice
oferite de BCU, studentul trebuie să obţină permisul electronic de
bibliotecă, conform instrucţiunilor prezentate la adresa:
https://www.bcucluj.ro/ro/informatii/%C3%AEnscrierea-%C3%AEn-bibliotec%C4%83
In cazul studenţilor deţinători de permis de bibliotecă, acesta trebuie
vizat pentru anul universitar 2020-2021, conform instrucţiunilor de la
adresa de internet de mai sus.
In baza unui permis de biblioteca vizat, cadrele didactice din UBB pot
utiliza in aceleasi conditii baza de date de mai sus. Mai mult, prin grija
BCU au fost digitizate recent toate volumele Studia UBB anterioare anului
2000. In plus, BCU ofera acces de la distanta la bazele de date abonate de
UBB si BCU prin proiectul ANELIS PLUS, a se vedea
https://www.bcucluj.ro/ro/servicii/acces-la-literatura-%C5%9Ftiin%C5%A3ific%C4%83
Mentionam de asemenea ca sectiile de imprumut ale bibliotecii functioneaza
dupa un program anuntat la
https://www.bcucluj.ro/ro/servicii/%C3%AEmprumut-la-domiciliu
Alte detalii si informatii suplimentare pot fi obtinute direct de la BCU.

***

Taxele se pot achita și prin mandat poștal,online.

CF 4305849,

CONT IBAN RO35TREZ21620F330500XXXX TREZORERIA FILIALA CLUJ

Pe mandate sau O.P.la destinatar se trece “UBB CLUJ FACULTATEA DE GEOGRAFIE”,numele și prenumele studentului,specializarea.

***

Medicul Facultatii: dr. Gabudean Dana


Adresa : str. Pandurilor nr 7, în incinta căminului XXI Sport, cabinet P05
TELEFON 0264591048 
ORAR CONSULTATII LA CABINET  
LUNI    8-14 
MARTI  13-18 
MIERCURI 8-15 
JOI  13-18 
VINERI ALTERNATIV 
08-13/13-18 (sapt1,3)/(sapt 2,4) 


In vederea programarii pentru consultatie, studentii Facultatii de Geografie pot suna la nr. telefon 0264-591048. Pentru urgente in afara orelor de program, studentii sunt rugati sa se adreseze clinicilor de specialitate/serviciilor de urgenta. 

 

 


Examen Disertatie

INFO MASTER:


Regulamentul actualizat cu modificările aprobate pentru examenele de finalizare a studiilor. Aceste modificări se vor aplica începând cu sesiunea iulie 2018. Programarea examenului de disertatie iulie 2020 COMPONENȚA COMISIILOR DE EXAMINARE PT. FINALIZAREA STUDIILOR SESIUNEA IULIE 2020 Amenajare și dezvoltare turistică (învățământ cu frecvență, linia română)
+-

PROGRAME POSTUNIVERSITARE

+-

PROIECTE FONDURI EUROPENE

-+

CERCETARE

+-

PROIECTE DE CERCETARE LA FACULTATEA DE GEOGRAFIE

+-

CENTRE DE CERCETARE SI REVISTE STIINTIFICE

+-