Terepgyakorlatok

Oktatási tevékenységünk nagyon fontos kiegészítője a terepgyakorlat. A tavaszi félév tantervében jelenik meg  két önálló tantárgyként. Az első tantárgy 5 napos gyakorlatot ír elő, ez többnyire tanulmányút formájában valósul meg. A második tantárgy 10 napos szakmai gyakorlat, erre általában júliusban kerül sor. Ennek során az adott évben elsajátított tantárgyak gyakorlati részének elmélyítése, alkalmazása történik.

AKTUÁLIS KÍNÁLAT

A 2019-2020 tanév terepgyakorlat kínálata később kerül bemutatásra. Előreláthatóan decemberben, a téli vakáció előtt fogjuk bemutatni. Az általános információk továbbra is érvényesek.

Terepgyakorlataink költségeit – az előző évekhez hasonlóan – a Communitas Alapítvány támogatta. Köszönjük!

A továbbiakban az elmúlt – 2018-2019 – tanév gyakorlati tantárgyaink ismertetése következik, ezekre 2019 tavaszán és nyarán került sor.

A terepgyakorlatokkal kapcsolatos információk összefoglalása letölthető itt (terep2019.ppt).

 Gyakorlati tantárgyaink:

Tanulmányi kirándulás = Stagiu de practică I (5 zile) = Stagiu de practică 1 = Stagiu de practică 3 = „tavaszi terepgyakorlat”

Kötelező: BSc1, BSc2.

Kreditszám: 3 kredit

A teljesítés feltétele: a hallgató részt vesz a kínálatban szereplő, általa választott tanulmányi kiránduláson és a hozzá kapcsolódó tananyagból vizsgát teljesít.

Jelentkezés: a hallgató legkésőbb 2019. február 25-ig (II. félév első oktatási napjáig) jelentkezik a szervezőnek írt levélben. A jelentkezéseket a szervezők egyeztetik, a végleges névsorok 2019. március 8-ig (második tanítási hét vége) alakulnak ki.

Jegy: a tanulmányi kirándulás szervezője ajánlja a jegyet a hallgató vizsgajegye alapján az évfolyamvezetőnek. 

Szakmai gyakorlat = Stagiu de practică II (10 zile) = Stagiu de practică 2 = Stagiu de practică 4 = „nyári terepgyakorlat”

Kötelező: BSc1, Bsc2.

Kreditszám: 3 kredit

A teljesítés feltétele: a hallgató részt vesz az egész évfolyam számára előírt, minimális költségvetésű, stacionárius jellegű szakmai gyakorlaton, teljesíti a feladatokat.

Jelentkezés: a hallgató nem kell külön jelentkezzen.

Jegy: a szakmai gyakorlat szervezői ajánlják a jegyet a hallgató munkája/vizsgája alapján az évfolyamvezetőnek.

Az utóbbi tanévekben:

  • az egyetem fejenként összesen 100 lejjel támogatta a terepgyakorlatokat (amit a tanulmányi kirándulásra fordítottunk), illetve
  • a Communitas Alapítvány fejenként összesen kb. 100–200 lejjel támogatta a terepgyakorlatokat (a hallgatók visszakaptak kb. 100–200 lejt a befizetett összegeikből, pl. a szakmai gyakorlatokat támogattuk ezzel).

Mivel nem tudni, hogy a következő félévben a fenti támogatásoknak mi az esélye, így az alábbiakban a teljes, önköltségi árakat tüntettük fel – ha lesz támogatás, akkor a befizetendő összeg kisebb lesz, vagy a hallgatók visszakapnak egy adott összeget.

Az előző években lezajlott külföldi terepgyakorlatok összefoglalója megtekinthető ide kattintva.

A korábbi (2008-2014) terepgyakorlatok bemutatása a Cholnoky Jenő Földrajzi Társaság honlapján található. Az Oktatás oldalhoz tartozó Terepgyakorlat menüben találjuk meg a keresett információkat. A 2014-2015 tanévtől kezdve ezen az oldalon találhatók a terepgyakorlatok.

2014-2015 tanévre érvényes terepgyakorlatokkal kapcsolatos információk összefoglalása letölthető itt (terep2015.ppt). A  továbbiakban található a tavalyi tanulmányutak kínálata és a szakmai gyakorlat kínálata!

A 2015-2016 tanév terepgyakorlatainak részletei, az előző tanévhez hasonlóan, a megfelelő szóra kattintva érhetők el (bemutató, tanulmányutak kínálata, szakmai gyakorlat kínálata).

A 2016-2017 tanév terepgyakorlatainak részletei a megfelelő szóra kattintva a továbbiakban elérhetők (bemutatótanulmányutak kínálataszakmai gyakorlat kínálata)

A 2017-2018 tanév terepgyakorlatainak részletei az előzőekhez hasonlóan megtekinthetők az alábbi szavakra kattintva (bemutató, tanulmányutak kínálata, szakmai gyakorlatok kínálata).