MSc

Felvételi a mesterképzésre (MSc)

Beiratkozási időszak: 2017. július 12-18. (vasárnap kivételével)

Interjú: 2017. július 19. 

>> Az interjú tematikája <<

A felvételire történő beiratkozáshoz a következő iratokra van szükség:

 • A jelentkező adataival kitöltött jelentkezési lap (letölthető innen, vagy megkapható a beiratkozásnál)
 • Az alapképzésen szerzett diploma fénymásolata (Licenc diploma)
 • Az alapképzésen kapott jegyeket tartalmazó diploma kiegészítő irat (foaie matricolă, supliment de diplomă) fénymásolata
 • Nyelvvizsga bizonyítvány fénymásolata – a Babes-Bolyai Tudományegyetem Alpha és Lingua központjai által, vagy az egyetemi konzorcium tagjai (Bukarest, Iasi, Temesvár) által kibocsájtott nyelvvizsgák.
 • A felvételi díj befizetését igazoló nyugta
 • Eredeti igazolás arról, hogy a felvételiző mentesül a beiratkozási díj befizetése alól (az Egyetem szabályzatának megfelelően – „A felvételi vizsgadíj összegét a beiratkozási és az iratkezelési díj együttese képezi. Az alábbi csoportok tagjai mentesülnek az iratkozási díjak befizetése alól: a Babeş-Bolyai Tudományegyetem, a Központi Egyetemi Könyvtár, a Botanikus Kert, az Egyetem éttermeinek és kávézóinak alkalmazottai és gyermekei, az aktív  oktatószemélyzet és adminisztratív személyzet gyermekei, valamint a felsőoktatási és a közoktatási intézményektől nyugdíjazott személyek. A szervezési és tájékoztatási, illetve az esetleges előiratkozási tevékenységekért a karok adatfeldolgozási/ iratkezelési díjat állapítanak meg. Ez alól senki nem részesülhet felmentésben, és az összeg nem visszafizethető. Kivételt képeznek a mindkét szülőre árvák; az állami gondozásból kikerült jelentkezők.”

A felvételi vizsgadíj – melynek értéke 150 lej – két részből áll: iratkezelési díj (30 lej) és beiratkozási díj (120 lej).

Elsődleges eredményhirdetés: 2017. július 20.

Köztes eredményhirdetés: 2017. július 26.

Végleges eredményhirdetés: 2017. július 28.

Szakok: A román nyelven működő szakok listája.

Magyar nyelven a Turizmus és területfejlesztés szakon hirdetünk felvételit.

Felvételi követelmények:

            50% a licenc vizsga átlaga

            50 % interjú

A jelentkezők a beiratkozási lapon több szakot is megjelölhetnek. A jelentkezők elosztása a kiválasztott szakok szerint történik az átlagjegyek csökkenő sorrendjében, a rendelkezésre álló helyek betöltéséig.

 • A beiskolázási számok nem léphetők túl. Amennyiben az utolsó bejutási átlagot több jelölt is teljesíti, a sorrend a következő kritériumok alapján dől el:
  • Az alapképzés elvégzésekor elért tanulmányi átlag
  • Az alapképzés első évének tanulmányi átlaga

A hely elfoglalása

Mindazok a jelöltek, akik sikeresen felvételiztek, írásban kell nyilatkozzanak arról („visszaigazolás”), hogy elfoglalják-e azt a helyet, amelyre felvették, a következő időszakban:

A helyek elfoglalása: 2017. július 21-25. (vasárnap kivételével)

Akik a megjelölt határidőig nem foglalják el helyüket, elveszítik azt!

A hely elfoglalásakor a felvételt nyert jelölt a következő iratokat köteles benyújtani egy boritékos irattartóban („dosar plic”):

 • A licenc diploma eredetiben.
 • Születési igazolvány eredetiben és egy másolat, amit helyben hitelesítenek
 • Eredeti orvosi igazolás
 • Két személyazonossági (3*4 cm) igazolványhoz való fénykép
 • A személyi igazolvány fénymásolata
 • A tandíjas helyekre bekerült jelentkezők kötelesek kifizetni az éves tandíj 25%-át. Visszalépés esetében ez a díj nem téríthető vissza! A 2017-2018-as tanévre a tandíj összege 2400 lej.
 • Azok a hallgatók akik túljelentkezés miatt nem kerültek be egyik meghirdetett helyre sem várólistára kerülnek.
 • Amennyiben a visszaigazolás után (július 26. után) még maradnak el nem foglalt helyek, ezeket a várólistán lévő jelentkezők foglalhatják el a bejelölt szak és a jegy sorrendjében.
 • Az így megvalósult újraelosztás eredményeképpen bejutott jelentkezők július 27-én foglalhatják el helyüket, az előbb ismertetett iratok benyújtásával.
 • Amennyiben egy szakon nem jutott be a csoport létrehozásához szükséges létszámú jelölt, a bejutott jelölteket más szakra fogják csoportosítani egy kérvény alapján.
 • A nyári vizsgaidőszak végleges eredményeit 2017. július 28-án teszik közzé.
 • Az esetleges óvásokat 48 órával az eredmények kifüggesztése után lehet beadni a felvételit szervező karon. Az óvásokat a felvételi bizottság értékeli, eredményeit kifüggeszti. Amennyiben a jelölt nincs megelégedve az óvás megoldásával, az egyetemi felvételi bizottsághoz fordulhat.