MSc

Felvételi a mesterképzésre (MSc)

Beiratkozási időszak: 2019. szeptember 11-12. 

Interjú: 2019. szeptember 13. 

>> Az interjú tematikája <<

A felvételire történő beiratkozáshoz a következő iratokra van szükség:

 • A jelentkező adataival kitöltött jelentkezési lap (hamarosan letölthető innen, vagy megkapható a beiratkozásnál);
 • Az alapképzésen szerzett diploma fénymásolata (Licenc diploma);
 • Az alapképzésen kapott jegyeket tartalmazó diploma kiegészítő irat (foaie matricolă, supliment de diplomă) fénymásolata;
 • Nyelvvizsga bizonyítvány fénymásolata – a Babes-Bolyai Tudományegyetem Alpha és Lingua központjai által, vagy az egyetemi konzorcium tagjai (Bukarest, Iasi, Temesvár) által kibocsájtott nyelvvizsgák;
 • A felvételi díj befizetését igazoló nyugta;
 • Eredeti igazolás arról, hogy a felvételiző mentesül a beiratkozási díj befizetése alól (az Egyetem szabályzatának megfelelően, III. fejezet, 5. alpont) – “A felvételi vizsgadíj összegét a beiratkozásiés az iratkezelési díj együttese képezi. Az alábbi csoportok tagjai mentesülnek az iratkozási díjak befizetése alól: a Babeş–Bolyai Tudományegyetem, a Központi Egyetemi Könyvtár, a Botanikus Kert, az Egyetem éttermeinek és kávézóinak alkalmazottai és azok gyermekei, az aktív oktatószemélyzet és adminisztratív személyzet gyermekei, valamint a felsőoktatási és a közoktatási intézményektől nyugdíjazott személyek. A szervezési és tájékoztatási, illetve az esetleges előiratkozási tevékenységekért a karok adatfeldolgozási/ iratkezelési díjat állapítanak meg. Ez alól senki nem részesülhet felmentésben, és az összeg nem visszafizethető. Kivételt képeznek a mindkét szülőre árvák, illetve az állami gondozásból kikerült fiatalok, akiknek nem kell fizetniük felvételi díjat (amely beiratkozási és iratkezelési díjat jelentene). A Babeş–Bolyai Tudományegyetem Szenátusa a gyermekotthonból érkező jelentkezők számára tandíjmentes helyeket utalhat ki, az államilag támogatott beiskolázási szám felett.”

A felvételi vizsgadíj – melynek értéke 170 lej – két részből áll: iratkezelési díj (50 lej) és beiratkozási díj (120 lej).

Elsődleges eredményhirdetés: 2019. szeptember 14.

Köztes eredményhirdetés: 2019. szeptember 18.

Végleges eredményhirdetés: 2019. szeptember 20.

Szakok: A román nyelven működő szakok listája.

Magyar nyelven a Turizmus és területfejlesztés szakon hirdetünk felvételit.

Felvételi követelmények:

            50% a licenc vizsga átlaga

            50 % interjú

A jelentkezők a beiratkozási lapon több szakot is megjelölhetnek. A jelentkezők elosztása a kiválasztott szakok szerint történik az átlagjegyek csökkenő sorrendjében, a rendelkezésre álló helyek betöltéséig.

 • A beiskolázási számok nem léphetők túl. Amennyiben az utolsó bejutási átlagot több jelölt is teljesíti, a sorrend a következő kritériumok alapján dől el:
  • Az alapképzés elvégzésekor elért tanulmányi átlag;
  • Az alapképzés első évének tanulmányi átlaga;
 • A mesteri helyekre való bejutás minimális jegye 6-os!

A hely elfoglalása

Mindazok a jelöltek, akik sikeresen felvételiztek, írásban kell nyilatkozzanak arról („visszaigazolás”), hogy elfoglalják-e azt a helyet, amelyre felvették, a következő időszakban:

A helyek elfoglalása: 2019. szeptember 16-18.

Akik a megjelölt határidőig nem foglalják el helyüket, elveszítik azt!

A hely elfoglalásakor a felvételt nyert jelölt a következő iratokat köteles benyújtani egy boritékos irattartóban („dosar plic”):

 • A licenc diploma eredetiben valamint a törzskönyvi kivonat eredetiben;
 • Születési igazolvány eredetiben és egy másolat, amit helyben hitelesítenek;
 • A más karon alapképzést végzettek számára az érettségi diploma és a törzskönyvi kivonat eredetiben;
 • Eredeti orvosi igazolás;
 • Két személyazonossági (3*4 cm) igazolványhoz való fénykép;
 • A személyi igazolvány fénymásolata;
 • A tandíjas helyekre bekerült jelentkezők kötelesek kifizetni az éves tandíj 25%-át. A 2019-2020-as tanévre a tandíj összege 2800 lej.
 • Azok a hallgatók akik túljelentkezés miatt nem kerültek be egyik meghirdetett helyre sem várólistára kerülnek;
 • Azok a hallgatók akik bejutottak és elfoglalták tandíjas helyüket, automatikusan részt vesznek a megmaradt támogatott helyek elosztásában, de csak azon a szakon ahol már elfoglalták helyüket és csak amennyiben a jelentkezési lapon bejelölték a támogatott hely igényét.
 • Amennyiben a visszaigazolás után még maradnak el nem foglalt helyek, ezeket a várólistán lévő jelentkezők foglalhatják el a bejelölt szak és a jegy sorrendjében.
 • Az így megvalósult újraelosztás eredményeképpen bejutott jelentkezők szeptember 19.-én foglalhatják el helyüket, az előbb ismertetett iratok benyújtásával.
 • Amennyiben egy szakon nem jutott be a csoport létrehozásához szükséges létszámú jelölt, a bejutott jelölteket más szakra fogják csoportosítani egy kérvény alapján.
 • A szeptemberi vizsgaidőszak végleges eredményeit 2019. szeptember 20.-án teszik közzé.
 • Az esetleges óvásokat 48 órával az eredmények kifüggesztése után lehet beadni a felvételit szervező karon. Az óvásokat a felvételi bizottság értékeli, eredményeit kifüggeszti. Amennyiben a jelölt nincs megelégedve az óvás megoldásával, az egyetemi felvételi bizottsághoz fordulhat.