Confirmarea locului nivel Master

Confirmarea locului presupune – completarea contractelor on line și
depunerea dosarului cu actele in original la sediul Facultății de Geografie în zilele:

Vineri   21 iulie 2023 – orele 9-16
Sâmbătă 22 iulie 2023 – orele 9-13
Luni  24 iulie 2023 – orele 9-16

 

Confirmarea locului presupune următorii pași:

 

PASUL 1.

 

Completarea și depunerea online, de ACASĂ, pe Platforma admiterii a Contractului de studii completat și semnat, iar pentru cei admiși la taxă și achitarea primei rate (25% din 3200 lei) din taxa de școlarizare, respectiv 800 lei (online pe platformă).

IMPORTANTSEMNAȚI DIGITAL în platforma online

Dați click pe opțiunea

Folosesc această semnătură pentru cerere

CONTRACTUL SE VA GENERA AUTOMAT

Descărcați și printați contractul și DECLARAŢIA DE CONSIMŢĂMÂNT în două exemplare.


PASUL 2.

Depunerea dosarului cu actele în original la sediul Facultății de Geografie. Depunerea dosarului se face personal sau cu împuternicire.

Fiecare candidat are nevoie de un dosar plic pe care se trece:
la mijlocul dosarului numele și prenumele candidatului,
iar în stânga sus specializarea la care a fost admis.


Candidații admiși vor depune un dosar plic cu următoarele acte:

  1. contractul de studii universitare în 2 exemplare (PASUL 1);
  2. diploma de bacalaureat  și foaia matricolă (în original);
  3. atestat / diploma de licență și suplimentul la diploma de licență (în original);
  4. atestat/certificat de competență lingvistică (copie simplă);
  5. carte de identitate, în copie simplă;
  6. certificatul de naştere în original și copie simplă;
  7. adeverinţă medicală tip (în original);
  8. două fotografii tip 3 cm/4 cm;
  9. adeverință în original pentru candidații scutiți de taxa de înscriere;
  10. documente care să ateste că un candidat este scutit de taxa de admitere;

Nedepunerea documentelor originale sau constatarea unor neconcordanţe între actele originale şi cele încărcate online duce la pierderea locului dobândit prin concurs.


Candidații declaraţi reuşiţi la specializările unde nu s-a completat numărul de locuri pentru alcătuirea unei formațiuni de studiu, vor fi redistribuiţi, pe baza completării cererii de redistribuire, la altă specializare.

Afișarea listei finale sesiunea iulie va fi în 27 iulie 2023.

Contestaţiile vor fi depuse online la adresa de e-mail: admit.geografie@ubbcluj.ro în termen de 48 de ore de la data afişării rezultatelor, urmând a fi soluţionate de comisia de contestație pe facultate.

Comunicarea rezultatelor la contestații se va afişa pe site-ul facultății în termen de 24 de ore.