HOTARARILE CONSILIULUI FACULTATII DE GEOGRAFIE


2024

IUNIE 2024

Hotărâre privind aprobarea  cifrei de școlarizare nivel licență și master pentru admiterea 2024

Hotărâre privind aprobarea  comisiilor de admitere licență și master 2024

Hotărâre privind aprobarea  comisiilor de finalizare a studiilor licență și master - iulie 2024 si febr.2025

Hotărâre privind aprobarea bursei de ajutor social pt. maternitate

MAI 2024

Hotărâre privind aprobarea organizării sesiunii de examene de lichidări în perioada 17.06.2024-19.06.2024

Hotărâre privind aprobarea sesiunii speciale de examene (27.05.2024-31.05.2024) pentru studenții care participă în programul Work&Travel

Hotărâre privind avizarea certificatelor si atestatelor lingvistice necesare inscrierii la licenta si admitere master 2024

Hotărâre privind modalitatea de desfășurare a examenelor de admitere la master 2024


APRILIE 2024

Hotarare privind avizarea prodecanilor pentru mandatul 2024-2029

Hotarare privind avizarea candidaturilor de decan

MARTIE 2024

Hotarare privind avizarea Comisiei de acordare a burselor pe facultate

Hotarare privind avizarea Comisiei de evaluare pentru concursul Geomondis

Hotarare privind avizarea Regulamentului de finalizare a studiilor - Fac. de Geografie

FEBRUARIE 2024

27 FEB

Hotărâre privind avizarea  solicitării de acordare a bursei de ajutor social ocazional de maternitate

Hotărâre privind avizarea propunerilor de taxe pe anul 2024

Hotărâre privind avizarea solicitarii de susținere a propunerii de proiect ERASMUS+

Hotarare privind Regulamentului de admitere 2024 - nivel licență și master

Hotărâre privind solicitărilor de sesiune deschisă pe criterii medicale

-----------------------------------------------------

Hotărâre privind aprobarea derogării pentru asist. dr. de a ține cursuri în regim plata cu ora, nivel licență

Hotărâre privind aprobarea solicitării de sesiune deschisă

Hotărâre privind avizarea componenței comisiilor pt. examenele de finalizare a studiilor (licență, disertație)_ febr. 2024

Hotărâre privind avizarea profesorilor asociați în sem. al II-lea al anului univ. 2023-2024

Hotărâre privind avizarea Rapoartelor asupra concurs. pt. ocuparea posturilor didactice

Hotărâre privind avizarea solicitării de desfășurare a activităților didactice în alte universități

Hotărâre privind avizarea solicitării de împrumut pt. proiect ERASMUS+

Hotarare privind validarea comisiilor Consiliului Facultății

Hotărâre privind validarea propunerii de derogare pt. a ține ore la plata cu ora ca specialisti în domeniu

IANUARIE 2024

Hotarare privind avizarea propunerilor de persoane responsabile pentru programele de masterat

Hotarare privind avizarea responsabilului-coordonator al domeniului de masterat GEOGRAFIE

Hotarare privind validarea alegerilor în Consiliul studenților pentru desemnarea studentului cancelar

Hotarare privind validarea alegerilor pentru desemnarea membrilor în Consiliile departamentelor

Hotarare privind validarea alegerilor pentru desemnarea membrilor în Consiliul Facultății de Geografie a studenților

Hotarare privind validarea alegerilor pentru desemnarea membrilor în Consiliul Facultății de Geografie

Hotarare privind validarea alegerilor pentru desemnarea membrilor în Senatul universitar

Hotarare privind validarea alegerilor pentru directori de departamente


2023


DECEMBRIE 2023

Hotărâre privind avizarea propunerilor de studenți beneficiari ai bursei de ajutor soc. ocazional pt. îmbrăcăminte

Hotărâre privind avizarea propunerilor de studenți beneficiari ai reducerii de taxă - anul universitar2324

Hotărâre privind validarea calendarului și a criteriilor de admitere 2024 - nivel licență

Hotărâre privind validarea calendarului și a criteriilor de admitere 2024 - nivel master

Hotărâre privind validarea propunerii de acordare cu titlu de împrumut din fondurile facultății

Hotărâre privind avizarea propunerilor privind componența nominală a comisiilor de concurs pt. posturile didactice pe sem. I

Hotărâre privind avizarea comisiei de evaluare a dosarelor de concurs pentru posturile didactice pe sem. I


NOIEMBRIE 2023

Hotarare privind avizarea Regulamentului de alegeri al Facultății de Geografie 2023-2024

Hotarare privind validarea propunerii ca medie minima pt. bursa de performanta I sa fie 9

Hotarare privind validarea propunerii de membru în Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii (CEAC)

Hotarare privind validarea propunerii DGFT pt acord. titlului de profesor emerit

Hotarare privind validarea propunerii privind validarea propunerii de acordare cu titlu de împrumut din fondurile facultății

Hotarare privind avizarea Programului postuniv. de formare și dezvoltare profesională continuă Expert dezvoltare durabilă

OCTOMBRIE 2023

Hotărâre privind aprobarea comisiilor pt. evaluarea proiectelor de cercetare

Hotărâre privind validarea comisiilor de burse

SEPTEMBRIE 2023

28 septembrie

Hotărâre privind aprobarea derogarii de a tine ore la Scoala Doctorala

Hotărâre privind aprobarea derogării pt. drd. de a ține ore de seminar la master in regim de plata cu ora

Hotărâre privind aprobarea derogării pt. specialisti de a desf.activit. de predare în regim plata cu ora

Hotărâre privind avizarea profesorilor asociați la Scoala Doctorala in anul univ. 2023-2024

Hotărâre privind validarea Statului de funcții al Scolii Doctorale pt.anul univ. 2023-2024

***

Hotărâre privind aprobarea derogării pentru asist. dr. de a ține cursuri în regim plata cu ora, nivel licență

Hotărâre privind aprobarea derogării pentru cerc. III dr. de a ține ore la master

Hotărâre privind avizarea profesorilor asociați în sem. I al anului univ. 2023-2024

Hotărâre privind avizarea Procedurii de alegeri a Institutului de Geografie

Hotărâre privind avizarea solicitărilor de exmatriculări, reînmatr., intrerupere studii,  prel.studii și transf.

Hotărâre privind avizarea tarifelor pt. remunerarea activit. desf. în regim de plata cu ora la SD în anul univ. 2023-2024

Hotărâre privind avizarea tarifului pt. plata cu ora în anul univ. 2023-2024

Hotărâre privind validarea posturilor didactice scoase la concurs în  anul univ. 2023-2024

Hotărâre privind validarea propunerii de derogare pt. a ține ore la plata cu ora ca specialist în domeniu

Hotărâre privind validarea Statelor de funcții Zi și ID pt.anul univ. 2023-2024

IUNIE 2023

Hotărâre privind Componența Biroului Electoral al Facultății de Geografie

Hotărâre privind avizarea cifrei de scolarizare pt.admiterea 2023, nivel licenta

Hotărâre privind avizarea cifrei de scolarizare pt.admiterea 2023, nivel master

Hotărâre privind modalitatea de desfășurare a examenelor de admitere la master 2023

MAI 2023

Hotărâre privind aprobarea implicării Fac.de Geografie pt.susținerea propunerii de proiect Eco-monografii

Hotărâre privind aprobarea organizării sesiunii de examene de lichidări în perioada 19.06.2023-21.06.2023

Hotărâre privind aprobarea sesiunii speciale de examene (15.05.2023-21.05.2023)

Hotărâre privind avizarea certificatelor si atestatelor lingvistice

Hotarare privind avizarea comisiilor pt. examenele de finalizare studii, iulie 2023, febr. 2024-licenta

Hotarare privind avizarea comisiilor pt. examenele de finalizare studii, iulie 2023, febr.2024-master

Hotărâre privind avizarea componenței comisiilor pt. admiterea 2023, nivel licență

Hotărâre privind avizarea componenței comisiilor pt. admiterea 2023, nivel master

Hotarare privind avizarea componentei comisiilor pt. examenele de finalizare studii, iulie 2023, febr. 2024-licenta

Hotarare privind avizarea componentei comisiilor pt. examenele de finalizare studii, iulie 2023, febr.2024-master

MARTIE 2023

Hotărâre privind alocarea sălii 28 pt.laborator PNRR

Hotărâre privind avizarea solicitării de împrumut pt. proiect ERASMUS+

Hotărâre privind validarea comisiilor pentru concursul Geomondis (etapa regionala)


IANUARIE 2023

Hotărâre privind avizarea derogărilor pt. specialisti în domeniu în sem. al II-lea 2022-2023

Hotărâre privind avizarea Planurilor de învățământ pt. anul univ. 2023-2024

Hotărâre privind avizarea profesorilor asociați în sem. al II-lea al anului univ. 2022-2023

Hotărâre privind avizarea Rapoartelor asupra concurs. pt. ocuparea postului did. prof. la DGFT

Hotărâre privind avizarea Regulamentului de admitere licenta 2023

Hotărâre privind avizarea Regulamentului de admitere master 2023

Hotărâre privind avizarea Regulamentului de finalizare studii 2023


2022

DECEMBRIE 2022

Hotărâre privind avizarea alegerilor noului membru in CF de la DGFT

Hotărâre privind avizarea Comisiei de concurs și Comisiei de contestații pt. posturile didactice

Hotărâre privind avizarea Comisiei de evaluare a dosarelor de concurs pt. posturi did.

NOIEMBRIE 2022

Hotătâre privind acordarea reducerii de 25% a taxei de școlarizare la nivel master

Hotărâre privind validarea alegerilor studenților în CF

Hotărâre privind avizarea solicitărilor de acordare a reducerilor de taxă pentru anul univ. 2022-2023

Hotărâre privind avizarea solicitării de împrumut pt. contr. de serv. 17540 din.2.08.2022

Hotărâre privind avizarea propunerii de modificare a taxei de școlarizare la 3200 lei pt. anul univ. 2023-2024

OCTOMBRIE 2022

Hotărâre privind validarea rezultatelor concursului pentru obținerea gradațiilor de merit

Hotărâre privind obținerea avizului pt. plata evaluării progr. Cartografie și G.turismului Sighet

Hotărâre privind avizarea propunerilor de scoatere la concurs a post. did. pe sem. I 2022-2023

 

SEPTEMBRIE 2022

Hotărâre privind aprobarea derogării pentru asist. dr. de a ține cursuri în regim plata cu ora, nivel licență

Hotărâre privind aprobarea derogării pentru cerc. III dr. de a ține ore la master

Hotărâre privind avizarea derogării pt. cursuri și seminarii la ȘD

Hotărâre privind avizarea Planului de înv. al SD  pentru anul universitar 2022-2023

Hotărâre privind avizarea profesorilor asociați în sem. I al anului univ. 2022-2023

Hotărâre privind avizarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Facultatii de Geografie

Hotărâre privind avizarea solicitării de schimbare a conducătorului de doctorat

Hotărâre privind avizarea solicitărilor de reînmatr., prel.studii, transf. și dec.de exmatriculare

Hotărâre privind avizarea Statului de funcții al Școlii Doctorale Geografie pentru anul universitar 2022-2023

Hotărâre privind avizarea tarifelor pt. plata cu ora la SD in anul univ. 2022-2023

Hotărâre privind avizarea tarifului pt. plata cu ora in anul univ. 2022-2023

Hotărâre privind radierea debitelor studenților exmatriculați

Hotărâre privind validarea propunerii de derogare pt. a susține ore ca specialist în domeniu

Hotărâre privind validarea Rezultatelor concursului de admitere la doctorat, în anul univ. 2022-2023

Hotărâre privind validarea Statelor de funcții Zi și ID pt.anul univ. 2022-2023

IULIE 2022

Hotărâre privind avizarea Rapoartelor asupra concursurilor pt. ocuparea postului did. șef lucr. 14, DGLM

IUNIE 2022

Hotărâre privind avizarea Planului de intervenții propus pentru grădina MIKÓ în vederea punerii în valoarea a acestui spațiu

MAI 2022

Hotărâre privind acordarea bursei de AJUTOR SOCIAL OCAZIONAL (de maternitate)

Hotărâre privind aprobarea organizării sesiunii de examene de lichidări în perioada 14.06.2022-16.06.2022

Hotărâre privind avizarea componenței comisiilor pt. admiterea 2022, nivel licență

Hotărâre privind avizarea componenței comisiilor pt. admiterea 2022, nivel master

Hotărâre privind avizarea componenței comisiilor pt. examenele de finalizare a studiilor -  disertație, sesiunile iulie 2022, febr. 2023

Hotărâre privind avizarea componenței comisiilor pt. examenele de finalizare a studiilor -  licență, sesiunile iulie 2022, febr. 2023

Hotărâre privind repartizarea cifrei de școlarizare pt. admiterea 2022, nivel licență

Hotărâre privind repartizarea cifrei de școlarizare pt. admiterea 2022, nivel master

Hotărâre privind aprobarea sesiunii speciale de examene (30.05.2022-5.06.2022) pentru studenții care participă în programul Work&Travel

Hotărâre privind aprobarea susținerii examenelor de finalizare a studiilor în format online pentru candidații care nu sunt în țară la data și ora desf. Exam

Hotărâre privind aprobarea susținerii examenului de admitere la masterat în format online pentru candidații care nu sunt în țară la data și ora desfășurării exam.

Hotărâre privind avizarea propunerii componenței comisiei de concurs a postului didactic de șef lucrari, poz.14, DGLM

Hotărâre privind validarea studenților reprezentanți în Consiliul Facultății de Geografie,

MARTIE 2022

Hotărâre privind avizarea Planului de învățământ al Școlii Doctorale de Geografie pentru anul univ. 2022-2023

Hotărâre privind avizarea propunerilor de scoatere la concurs a posturilor didactice  în sem. al II-lea al anului univ. 2021-2022

Hotărâre privind avizarea Regulamentului de org. și desf. a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și master, cf. Ord. 3106 din 9.02.2022

Hotărâre privind avizarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de admitere nivel licență și master, cf. Ord. 3102 din 8.02.2022

Hotărâre privind avizarea solicitării de acordare a unui împrumut  din veniturile extrabugetare ale facultății

Hotărâre privind avizarea solicitării de acordare a unui împrumut din veniturile extrabugetare ale facultății

FEBRUARIE 2022

Hotărâre privind avizarea componenței comisiei de analiză științifică a tezelor de doctorat susținute la UBB în perioada ianuarie 1990 - iunie 2016

IANUARIE 2022

Hotărâre privind avizarea comisiei  de evaluare a cadrelor didactice cu funcții de conducere în cadrul procedurii de evaluare a activit. Profesionale

Hotărâre privind avizarea desemnării în funcția de prodecan

Hotărâre privind avizarea PLANURILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ale specializărilor de la nivel licență și master din cadrul Facultății de Geografie

Hotărâre privind avizarea propunerii DGE – Extensia Zalău pentru programul de masterat  Resurse turistice și dezvoltare durabilă

Hotărâre privind avizarea propunerii DGFT pt.programul de licență Geoinformatică (lb.engleză)

Hotărâre privind avizarea Regulamentului de funcționare al Extensiei Sighetu Marmației

Hotărâre privind avizarea solicitării prof. de a susține activități didactice la Academia Forțelor Aeriene

Hotărâre privind avizarea solicitării studentei de întrerupere a studiilor pe criterii medicale

Hotărâre privind avizarea susținerii cursului și lucr. pract. la disciplina Metode statistico-matematice de la SD

Hotărâre privind desfășurarea activităților didactice în sem. al II-lea al anului univ. 2021-2022

Hotărâre privind privind avizarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de admitere nivel licență și master

Hotărâre privind privind avizarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și master

Hotărâre privind validarea propunerii de derogare pentru a susține cursuri la nivel master

 

 

2021

DECEMBRIE 2021

Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Extensiilor

Hotărâre privind avizarea propunerii DGFT pentru programul de masterat Schimbări climatice și dezvoltare durabilă

Hotărâre privind avizarea propunerii DGFT pentru înființarea programului de masterat Evaluarea și Gestiunea Hazardelor și Riscurilor Geografice

NOIEMBRIE 2021

Hotărâre privind aprobarea solicitării de derogare de la Regulamentul de finalizare a studiilor pentru student

Hotărâre privind avizarea componenței comisiilor Consiliului Facultății de Geografie

Hotărâre privind avizarea datelor pentru Admiterea 2022 la Facultatea de Geografie, nivel licență și master

Hotărâre privind reavizarea condițiilor specifice de acordare a bursei de performanță la Facultatea de Geografie

Hotărâre privind validarea rezultatelor alegerilor pentru functia de cancelar al studentilor

OCTOMBRIE 2021

Hotărâre privind acordarea avizului de principiu propunerii de înființare a unui nou program de licență

Hotărâre privind avizarea cadrelor didactice asociate la Școala Doctorală de Geografie

Hotărâre privind avizarea propunerii de acordare a ajutorului social pentru maternitate și îmbrăcăminte (1160 lei)

Hotărâre privind avizarea propunerii DGFT de înființare a unui nou masterat professional

Hotărâre privind avizarea propunerilor de acordare a reducerii de taxe de școlarizare (cu 25% - ultima rată)

Hotărâre privind validarea rezultatelor alegerilor pentru reprezentarea studenților în Consiliul Facultății de Geografie

Hotărâre privind avizarea tarifelor propuse pt.remunerarea activit.în regim de pl.cu ora la SDG (2021-2022)

Hotărâre privind validarea comisiei de concurs pt.bursele pt.activit.științifică 21-22

Hotărâre privind validarea rezultatelor concurs. pt.obținerea gr.de merit de către pers.did. auxiliar

Hotărâre privind validarea rezultatelor concursului pt.obținerea gr.de merit de către pers.didactic

 

SEPTEMBRIE 2021

Hotărâre privind aprobarea derogării pentru asistenți dr. de a ține cursuri în regim plata cu ora, nivel licență

Hotărâre privind aprobarea derogării pentru cerc. III dr. de a ține seminarii în regim plata cu ora, nivel master

Hotărâre privind validarea comisiilor de concurs pentru obținerea gradațiilor de merit destinate personalului didactic

Hotărâre privind avizarea propunerii de utilizarea a tarifului de 48 lei pe ora pt. remunerea activ.did. in regim de plata cu ora in 2021-2022

Hotărâre privind avizarea solicitării Centr. de Cercetare pentru Dezvoltare Durabilă de a deveni membru a Coaliției România Sustenabilă (CRS)

Hotărâre privind desf.activitatilor did. la inv. cu frecventa pe parcursul sem. I 2021-2022

Hotărâre privind validarea comisiilor de concurs pentru obținerea gradațiilor de merit destinate personalului didactic auxiliar

Hotărâre privind validarea propunerilor pentru desfășurarea activităților didactice, ca specialiști în domeniu

Hotărâre privind avizarea profesorilor asociați în anul univ. 2021-2022

Hotărâre privind radierea debitelor studenților exmatriculați

 

 

IULIE 2021

Hotărâre privind avizarea cererii de acreditare a Centrului de Cercetare pentru Identităţi Teritoriale şi Dezvoltare (ITD)

 

IUNIE 2021

Hotărâre privind avizarea statelor de functii pentru anul universitar 2021 2022

Hotărâre privind avizarea componenței comisiilor pt. examenele de finalizare a studiilor (licenţă şi disertaţie) sesiunile iulie 2021 și februarie 2022

Hotărâre privind avizarea comisiilor de admitere pentru nivel licență 2021 și  nivel master 2021

Hotărâre privind avizarea nivelului A1-C2 pentru certificatele și atestatele lingvistice necesare înscrierii la licență și admiterii la master

 

MAI 2021

Hotărâre privind avizarea propunerii de înființare a Institutului de Geografie

Hotărâre privind avizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Facultății de Geografie 2021-2024

Hotărâre privind avizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Institutului de Geografie.

Hotărâre privind avizarea Regulamentului pentru stimularea cercetării, competitivității, inovării și excelenței în Facultatea de Geografie

 

 

 

MARTIE 2021

Hotărâre privind Implicarea Facultății de Geografie pentru susținerea  propunerii de proiect Schimbările climatice – Plan de acțiuni pentru atenuare și măsuri

Hotărâre privind Semnarea acordului de colaborare intre Universitatea Babeș-Bolyai - Facultatea de Geografie și Consiliul Județean Sibiu

FEBRUARIE 2021

Hotărâre privind avizarea membrilor externi ai CENTRULUI DE CERCETARE A HAZARDELOR SI RISCURILOR GEOGRAFICE (în vederea acreditării)

Hotărâre privind avizarea programului postuniversitar Identificarea și evaluarea impactului teritorial al riscurilor naturale, sociale și tehnogene

Hotărâre privind avizarea rapoartelor asupra concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice

 

 

IANUARIE 2021

 

Hotărâre privind avizarea comisiei pt. contestații pentru ocuparea posturilor didactice la DGE_Sighet

Hotărâre privind avizarea membrilor externi ai Centrului de Cercetare pentru Dezvoltare Durabilă (în vederea acreditării)

Hotărâre privind avizarea PLANURILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ale specializărilor de la nivel licență și master din cadrul Facultății de Geografie

Hotărâre privind Scenariul de desfășurare a activităților didactice în semestrul al II-lea

 

 

2020

DECEMBRIE 2020

Hotărâre pentru avizarea propunerilor privind componența nominală a comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice pe sem. I 2020-2021

Hotărâre privind avizarea componenței comisiilor Consiliului Facultății de Geografie

Hotărâre privind avizarea datelor pentru Admiterea 2021 la Facultatea de Geografie, nivel licență și master

Hotărâre privind avizarea propunerilor de studenți  beneficiari de reducere de taxă în anul universitar 2020-2021

NOIEMBRIE 2020

Hotărâre privind avizarea cererii de reacreditare a Laboratorului de Dendrocronologie

Hotărâre privind validarea rezultatelor alegerilor pentru reprezentarea studenților în Consiliul Facultății de Geografie

OCTOMBRIE 2020

Hotărâre privind aprobarea derogării pentru cerc. III dr. de a ține seminarii în regim plata cu ora, nivel master

Hotărâre privind avizarea solicitarilor extensiilor Bistrița și Gheorgheni de a trece din scenariul hibrid în scenariul online

Hotărâre privind avizarea statelor de functii pentru anul universitar 2020 2021

Hotărâre privind avizarea tarifelor propuse pentru remunerarea actvităților în regim plată cu ora la Școala Doctorală de Geografie în anul univ. 2020 2021

 

 Powered by Froala Editor

Etichete: