Facultatea de Geografie
Fișele disciplinelor specializării Geografie
Anul universitar 2021-2022
Semestrul 1
Disciplina Cod Credite Limba Titular disciplina
Discipline obligatorii
         
Geografie generală / General Geography GLR1101 4 Romānă Prof. univ. dr. Dănuț Petrea
Introducere īn Geografie Umană / Introduction to Human Geography GLR1102 4 Romānă Conf. univ. dr. Vasile Zotic
Geologie generală / General Geology GLR1103 3 Romānă Conf. univ. dr. Ioan Rus
Meteorologie-Climatologie / Meteorology - Climatology GLR1104 4 Romānă Conf. univ. dr. Iulian-Horia Holobācă
Hidrologie / Hydrology GLR1105 4 Romānă Conf. univ. dr. Gheorghe Șerban
Geografia populației / Population Geography GLR1204 4 Romānă Conf. univ. dr. Voicu Bodocan
Inițiere īn informatică și GIS / Introduction to Information Technology and GIS GLR1403 4 Romānă Șef lucr. dr. Silviu-Florin Fonogea
Limba străină 1 / Foreign Language 1 3
Educație fizică 1 / Sports 1 YLU0011 2 Romānă
Discipline facultative
Fundamente de antreprenoriat / Fundamentals of Entrepreneurship FDAU0001 3 Romānă
Semestrul 2
Disciplina Cod Credite Limba Titular disciplina
Discipline obligatorii
Topografie-Cartografie (digitală) / Topography - Cartography (Digital) GLR1202 4 Romānă Conf. univ. dr. Ioan Rus
Geografie regională generală / General Regional Geography GLR1203 4 Romānă Conf. univ. dr. Oana-Ramona Ilovan
Geografia așezărilor / Geography of Settlements GLR1303 4 Romānă Conf. univ. dr. Voicu Bodocan
Geografia continentelor. Europa / Geography of Continents. Europe GLR1205 4 Romānă Conf. univ. dr. Cristian-Nicolae Boțan
Geomorfologie / Geomorphology GLR1201 5 Romānă
Stagiu de practică 1 / Internship 1 GLR1109 3 Romānă
Stagiu de practică 2 / Internship 2 GLR1212 3 Romānă
Limba străină 2 /  Foreign Language 2 3
Educație fizică 2 / Sports 2 YLU0012 2 Romānă
Discipline facultative
Fundamente de antreprenoriat / Fundamentals of Entrepreneurship FDAU0002 3 Romānă
Semestrul 3
Disciplina Cod Credite Limba Titular disciplina
Discipline obligatorii
Biogeografie / Biogeography GLR1301 4 Romānă C.S. III Sanda Roșca
Geografia continentelor. America / Geography of Continents: America GLR1302 4 Romānă Șef lucr. dr. Alina Mureșan
Geografia fizică a Romāniei / Physical Geography of Romania GLR1304 5 Romānă Prof. univ. dr. Ioan Aurel Irimuș
Geografie economică / Economic Geography GLR1305 5 Romānă Conf. univ. dr. Alexandru Păcurar
Metodologia cercetării īn Geografie / Methodology of Research in Geography GLR1315 4 Romānă Șef lucr. dr. Maria Hosu
Disciplina opțională 1 se alege din pachetul opțional:
Climatologie aplicată și meteorologie aplicată / Applied Climatology and Meteorology GLR1208 4 Romānă Conf. univ. dr. Iulian-Horia Holobācă
Geografia continentelor. Australia, Oceania, Antarctica / Geography of Continents. Australia, Oceania, Antarctica GLR1209 4 Romānă Șef lucr. dr. Alina Mureșan
Cartografiere geomorfologică / Geomorphological Mapping GLR1308 4 Romānă
Disciplina opțională 2 se alege din pachetul opțional:
Istoria Geografiei / History of Geography GLR1217 4 Romānă Conf. univ. dr. Vasile Zotic
Geografia Uniunii Europene / Geography of the European Union GLR1408 4 Romānă Șef lucr. dr. Havadi-Nagy Kinga Xénia
Schimbările climatice și resursele de apă / Climatic Changes and Water Resources GLR1511 4 Romānă Conf. univ. dr. Iulian-Horia Holobācă
Semestrul 4
Disciplina Cod Credite Limba Titular disciplina
Discipline obligatorii
Pedogeografie / Soil Science GLR1401 4 Romānă Șef lucr. dr. Liviu-Ioan Buzilă
Geografia umană a Romāniei / Human Geography of Romania GLR1402 4 Romānă Șef lucr. dr. Filip Ipatiov
Organizarea spațiului geografic / Geographical Space Organisation GLR1503 4 Romānă Conf. univ. dr. Raularian Rusu
Stagiu de practică 3 / Internship 3 GLR1315 3 Romānă
Stagiu de practică 4 / Internship 4 GLR1416 3 Romānă
Disciplina opţională 3 se alege din pachetul opțional:
Carstologie  / Carstology GLR1307 4 Romānă
Tehnici de prelucrare a datelor hidrometeorologice / Techniques of Processing Hydrological and Meteorological Data GLR1411 4 Romānă Conf. univ. dr. Gheorghe Șerban      Șef lucr. dr. Traian Tudose
Geografie culturală / Cultural Geography GLR1309 4 Romānă Șef lucr. dr. Simona Mălăescu
Geografia continentelor. Africa / Geography of Continents. Africa GLR1310 4 Romānă Șef lucr. dr. Alina Mureșan
Disciplina opţională 4 si Disciplina opţională 5 se aleg din pachetul opțional:
Oceanografie / Oceanography GLR1608 4 Romānă Șef lucr. dr. Horhath Csaba
Geomorfologie aplicată / Applied Geomorphology GLR1409 4 Romānă Șef lucr. dr. Maria Hosu
Designul şi rigorile studiului geografic / Design and rigours of geographical study GLR1421 4 Romānă Șef lucr. dr. Filip Ipatiov
Geografie urbană și rurală / Urban and Rural Geography GLR1410 4 Romānă Șef lucr. dr. Diana-Elena Alexandru
Semestrul 5
Disciplina Cod Credite Limba Titular disciplina
Discipline obligatorii
Geografia continentelor. Asia GLR1501 5 Romānă Șef lucr. dr. Alina Mureșan
Geografia mediului GLR1510 5 Romānă Conf. univ. dr. Iuliu Vescan
Geografie socială GLR1603 4 Romānă Șef lucr. dr. Filip Ipatiov
Planificare teritorială GLR1505 4 Romānă Conf. univ. dr. Raularian Rusu
Teledetecție și aerofotointerpretare GLR1506 4 Romānă Conf. univ. dr. Mircea Alexe
Disciplina opţională 6 și Disciplina opţională 7 se aleg din pachetul opțional:
Solurile Romāniei GLR1507 4 Romānă
Evaluarea impactului asupra mediului GLR1616 4 Romānă Șef lucr. dr. Ciprian Corpade
Scriere şi comunicare academică īn cercetarea geografică GLR1419 4 Romānă Şef lucr. dr. Lelia Papp
Etnografie și toponimie GLR1509 4 Romānă Şef lucr. dr. Nicolaie Hodor
Introducere īn etica şi integritatea academică GLR1513 4 Romānă Șef lucr. dr. Ciprian Corpade
Semestrul 6
Disciplina Cod Credite Limba Titular disciplina
Discipline obligatorii
Geografia regională a Romāniei GLR1601 4 Romānă Conf. univ. dr. Sorin Filip
Geografia turismului GLR1602 4 Romānă Prof. univ. dr. Ștefan Dezsi
Geografia peisajului GLR1504 3 Romānă Șef lucr. dr. Viorel Gligor
Geografie politică GLR1604 4 Romānă Conf. univ. dr. Voicu Bodocan
Fenomene și procese geografice de risc GLR1605 4 Romānă Șef lucr. dr. Liviu-Ioan Buzilă
Elaborarea lucrării de licență GLR1621 3 Romānă
Disciplina opţională 8 și Disciplina opţională 9 se aleg din  pachetul opțional:
Managementul proiectelor de dezvoltare GLR1610 4 Romānă Șef lucr. dr. Nicoleta David
Geografia turismului īn Romānia GLR1611 4 Romānă Șef lucr. dr. Marius Oprea
Biodiversitatea şi managementul ariilor naturale protejate GLR1512 4 Romānă Șef lucr. dr. Ciprian Corpade
Geografie teoretică GLR1606 4 Romānă Prof. univ. dr. Dănuț Petrea
Geografia transporturilor GLR1613 4 Romānă Conf. univ. dr. Voicu Bodocan
Discipline facultative
Dendrocronologie GLR1615 3 Romānă Șef lucr. dr. Olimpiu Pop