update 

Cererile (Anexa4) însoțite de declarația de consimțământ, anexa 7.1 se vor depune la secretariatul facultății în perioada 27.05. - 05.06.2024, în intervalul 9-12. Atașat cererilor se va regăsi o copie a cărții de identitate, dar și alte documente doveditoare (diplome, adeverințe voluntariat etc.).


Listele și informațiile ulterioare se vor regăsi prin accesarea următorului link:


Tabere studențești organizate de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse - 2024

      

Criterii generale de eligibilitate:  

Studenții care pot beneficia de locurile gratuite în taberele studențești alocate Universității Babeș-Bolyai în perioada vacanțelor de iarnă și de vară sunt studenții care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii (vezi art. 4 și art. 5 din Metodologie):           

  • sunt înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență,  la un program de studii nivel licență, master sau  doctorat;        
  • sunt  integraliști, respectiv au promovat examenele la toate disciplinele de studiu  din anul anterior de școlarizarte și au promovat examenele la toate  disciplinele în sesiunea de iarnă, în cazul studenților din anul I;         
  • sunt studenți  în vârstă de până la 35 de ani (în conformitate cu prevederile art. 2, alin. 2, lit. a)  din Legea nr. 350/2006, Legea Tinerilor);        

Criterii speciale de eligibilitate și ierarhizare:    

Categoriile de beneficiari:      

  • cazuri sociale (vezi  art.5, alin. (1), lit. a) din Metodologie - în aceste cazuri nu se aplică criteriul de student integralist;      
  • studenți integraliști, cu  rezultate deosebite la învățătură în anul de  studii precedent (pentru studenții din anul II și mai mari) sau în sem. I al  anului de studii actual (pentru studenții din anul I)      
  • studenți care au avut  activități în cadru organizat, al universității, la diverse manifestări  culturale, artistice, științifice, sportive și de voluntariat            

Depunerea cererilor pentru vacanța de vară 2024    

Legislație și alte resurse    

   

    

Powered by Froala Editor

Etichete: