Facultatea de Geografie
Fișele disciplinelor specializării Cartografie
Anul universitar 2021-2022
Semestrul 1
Disciplina Cod Credite Limba Titular disciplina
Discipline obligatorii
Cartografie generală I / General Cartography I GLR4101 6 Romānă Conf. univ. dr. Ioan Fodorean
Topografie generală I / General Topography I GLR4102 6 Romānă Conf. univ. dr. Mircea Alexe
Geodezie / Geodesy GLR4103 5 Romānă Șef lucr. dr. ing. Dan Vele
Metodologia și istoria cartografiei / Methodology and History of Cartography GLR4104 5 Romānă Conf. univ. dr. ing. Ioan Rus
Geoinformatică / Information Technology for Geographers GLR4204 5 Romānă Conf. univ. dr. Ștefan Bilașco
Limba străină 1 / Foreign Language 1 3
Educație fizică 1 / Sports 1 YLU0011 2 Romānă
Discipline facultative
Fundamente de antreprenoriat / Fundamentals of Entrepreneurship FDAU0001 3 Romānă
Semestrul 2
Disciplina Cod Credite Limba Titular disciplina
Discipline obligatorii
Cartografie generală II / General Cartography II GLR4201 6 Romānă Conf. univ. dr. Ioan Fodorean
Topografie generală II / General Topography II GLR4202 5 Romānă Conf. univ. dr. Mircea Alexe
Cartografie matematică / Mathematical Cartography GLR4203 5 Romānă Conf. univ. dr. Ioan Fodorean
Geografie generală / General Geography GLR1101 5 Romānă Prof. univ. dr. Dănuț Petrea
Stagiu de practică 1 / Internship 1 GLR1109 3 Romānă
Stagiu de practică 2 / Internship 2 GLR1212 3 Romānă
Limba străină 2 / Foreign Language 2 3
Educație fizică 2 / Sports 2 YLU0012 2 Romānă
Discipline facultative
Fundamente de antreprenoriat / Fundamentals of Entrepreneurship FDAU0002 3 Romānă
Geografie regională generală / General Regional Geography GLR1203 4 Romānă Conf. univ dr. Oana-Ramona Ilovan
Semestrul 3
Disciplina Cod Credite Limba Titular disciplina
Discipline obligatorii
Cartografie digitală / Digital Cartography  GLR4309 4 Romānă Conf. univ. dr. Ioan Fodorean
Teledetecție / Remote Sensing GLR4302 4 Romānă Conf. univ. dr. Mircea Alexe
Cartografie tematică / Specialized Cartography GLR4403 4 Romānă Sef lucr. dr. Nicolaie Hodor
Sisteme de poziționare globală / Global Positioning Systems GLR4303 4 Romānă Șef lucr. dr. ing. Dan Vele
Cadastru I / Survey 1 GLR4404 4 Romānă Șef lucr. dr. Vasile Dohotar
Disciplina opțională 1 se alege din pachetul opțional:
Relieful terestru / Terrestrial Landforms GLR4207 5 Romānă Şef lucr. dr. Maria Hosu
Semiotică grafică / Graphic Semiotics GLR4106 5 Romānă Șef lucr. dr. Vasile Dohotar
Disciplina opțională 2 se alege din pachetul opțional:
Geomorfologie şi cartografierea reliefului / Geomorphology and Landforms Cartography GLR4208 5 Romānă Șef lucr. dr. Liviu Buzilă
Noțiuni de climatologie și cartare climatică / Notions of Climatology and Climatic Mapping GLR4305 5 Romānă Conf. univ. dr. Iulian-Horia Holobācă
Semestrul 4
Disciplina Cod Credite Limba Titular disciplina
Discipline obligatorii
Fotogrammetrie și fotointerpretare / Photogrammetry and Photointerpretation GLR4402 5 Romānă Conf. univ. dr. Mircea Alexe
Organizarea spațiului geografic / Geographical Space Organisation GLR1503 5 Romānă Conf. univ. dr. Raularian Rusu
Stagiu de practică 3 / Internship 3 GLR1315 3 Romānă
Stagiu de practică 4 / Internship 4 GLR1416 3 Romānă
Disciplina opţională 3 se alege din pachetul opțional:
Noțiuni de hidrologie și cartografierea riscurilor hidrice / Notions of Hidrology and Mapping of Water-Related Risks GLR4206 5 Romānă Şef lucr. dr. Horvath Csaba
Geografia solurilor și cartografiere pedologică / Geography of Soils and Soil Mapping GLR4308 5 Romānă Șef lucr. dr. Liviu Buzilă
Disciplina opţională 4 se alege din pachetul opțional:
Geografia turismului şi cartografiere turistică / Geography of Tourism and Mapping in Tourism GLR4407 5 Romānă Sef lucr. dr. Nicolaie Hodor
Geografia şi cartografierea habitatului / Geography and Mapping of Build-Up Areas GLR4408 5 Romānă Sef lucr. dr. Nicolaie Hodor
Disciplina opţională 5 se alege din pachetul opțional:
Cartografie computerizată avansată / Advanced Computer-Based Cartography GLR4409 4 Romānă Conf. univ. dr. Ioan Fodorean
Tehnici cartografice statistice / Statistical Cartographic Techniques GLR44101 4 Romānă Conf. univ. dr. Ioan Fodorean
Semestrul 5
Disciplina Cod Credite Limba Titular disciplina
Discipline obligatorii
Cadastru II GLR4501 4 Romānă Șef lucr. dr. Vasile Dohotar
Proiectarea și designul hărților și planurilor GLR4502 4 Romānă Sef lucr. dr. Nicolaie Hodor
Automatizarea lucrărilor cartografice GLR4503 4 Romānă Șef lucr. dr. Vasile Dohotar
Baze de date cartografice GLR4504 3 Romānă Conf. univ. dr. Ștefan Bilașco
Geografia regională a Romāniei GLR1601 4 Romānă Şef lucr. dr. Nicoleta David
Geografia mediului GLR1510 4 Romānă Șef lucr. dr. Ciprian Corpade
Inventarierea şi managementul apelor GLR4507 3 Romānă Şef lucr. dr. Răzvan Bătinaș
Disciplina opţională 6 se alege din pachetul opțional:
Standardizarea denumirilor geografice GLR4505 4 Romānă Sef lucr. dr. Nicolaie Hodor
Geografia Uniunii Europene GLR1408 4 Romānă Conf. univ. dr. Cristian-Nicolae Boțan 
Īmbunătățiri funciare GLR4506 4 Romānă Șef lucr. dr. Vasile Dohotar
Introducere īn etica şi integritatea academică GLR1513 4 Romānă Șef lucr. dr. Ciprian Corpade
Semestrul 6
Disciplina Cod Credite Limba Titular disciplina
Discipline obligatorii
Topografie inginerească GLR4601 5 Romānă Șef lucr. dr. ing. Dan Vele
Amenajarea teritoriului GLR4602 5 Romānă Șef lucr. dr. Viorel Gligor
GIS aplicat GLR4604 5 Romānă Şef lucr.dr. Gheorghe Hognogi 
Cartografierea siturilor arheologice GLR4605 4 Romānă Conf. univ. dr. Habil. Florin-Gheorghe Fodorean
Elaborarea lucrării de licență GLR1621 3 Romānă
Disciplina opţională 7 și Disciplina opţională 8 se aleg din pachetul opțional:
Legislație și standarde cartografice GLR4606 4 Romānă Sef lucr. dr. Nicolaie Hodor
Cartografie aplicată īn sectorul terțiar GLR4603 4 Romānă Sef lucr. dr. Nicolaie Hodor
Cartografierea sistemelor industriale și agricole GLR4607 4 Romānă Sef lucr. dr. Nicolaie Hodor