GIS&MODELHIDROCLIM

Sigla_GIS_MOD

Modelarea și Analiza Datelor Hidrologice și Climatice

Folosind Tehnici Statistice, Satelitare și G.I.S.

 

(GIS&MODELHIDROCLIM)

 

este un program postuniversitar acreditat de Ministerul Educației Naționale (Nr.44032 din 27.12.2018).

 

Condiţiile şi criteriile de admitere:

 • candidatul trebuie să fie absolvent cu diplomă de licenţă a unui program de studii universitare acreditat;

Perioada de înscriere

 •  Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Facultății de Geografie, str. Clinicilor, nr. 5-7, Cluj-Napoca – sala 39, parter,
  la Doamna Inginer Elena RUS – secretara programului, în perioada  08.01.2019-26.01.2019 (fără duminici), orele 9 – 14.


 • TAXA ANUALĂ DE ŞCOLARIZARE ESTE DE 2800 RON / CURSANT

Documentele necesare pentru inscrierea la concursul de admitere

Toate documentele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere se vor prezenta în original şi copie xerox, acestea fiind autentificate “conform cu originalul” în momentul înscrierii (depunerii dosarului la secretariatul admiterii)

 • Cerere tip (disponibilă pe site);
 • Formular de înscriere tip (disponibil pe site);
 • Declaraţie pe proprie răspundere (disponibilă pe site);
 • Diplomă de bacalaureat și foaia matricolă însoțitoare;
 • Diploma de licenţă sau echivalentă şi foaia matricolă însoţitoare;
 • Certificatul de naştere;
 • Copie după B.I. sau C.I.;
 • Adeverinţa de la medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru studii;
 • Două fotografii tip buletin de identitate;
 • Copie după certificatul de căsătorie, pentru candidatele căsătorite. Înscrierea se face după numele din certificatul de naştere;
 • Două fotografii mărime 3/4 (cu numele candidatului scris pe verso);
 • Chitanţă taxă de procesare şi încriere. Achitarea taxei (în cuantum de 30 RON procesare si 100 RON înscriere) se poate face în momentul depunerii dosarului la Casieria Facultăţii de Geografie;
 • Chitanţă cu plata primei rate a taxei de şcolarizare în valoare de 700 RON. Achitarea taxei se poate face în momentul depunerii dosarului de înscriere la Casieria Facultăţii de Geografie;
 • În momentul deschiderii contului UBB aferent programului veti fi anuntati prin pagina de Facebook şi prin site-ul programului, pentru a putea face şi plăti altfel decât prin casieria facultăţii.
 • Pentru ca programul să poată funcţiona în cadrul instituţiei este necesar înscrierea a minimum 10 cursanţi. În cazul în care nu se va realiza acest deziderat cei înscrişi vor primi banii înapoi.
 • Dosar plic.

  logo2

 • Pentru mai multe informații vă rugăm să ne contactați direct: csaba.horvath@ubbcluj.rogheorghe.serban@ubbcluj.ro

 • Facebook