Facultatea de Geografie
Fișele disciplinelor specializării Hidrologie și meteorologie
Anul universitar 2022-2023
Semestrul 1
Disciplina Cod Credite Limba Titular disciplina
Discipline obligatorii
Geografie generală / General Geography GLR1101 4 Romānă Șef lucr. dr. Liviu-Ioan Buzilă
Fizica fluidelor / Fluid Physics GLR5102 4 Romānă Şef lucr. dr. Claudiu Lung
Cartografie și Topografie /Cartography and Topography GLR5109 5 Romānă Conf. univ. dr. Ioan Fodorean             Șef lucr. dr. ing. Dan Vele
Meteorologie generală / General Meteorology GLR5202 5 Romānă Şef lucr. dr. Traian Tudose
Matematică aplicată īn Hidrologie și Meteorologie /Applied Mathematics in Hydrology and Meteorology GLR5111 4 Romānă

Prof. dr. Mureșan Marian

Iniţiere īn informatică şi GIS / Introduction to Information Technology and GIS GLR1403 5 Romānă Şef lucr. dr. Horvath Csaba
Limba străină 1 / Foreign Language 1 3
Educație fizică 1 / Sports 1 YLU0011 2 Romānă
Discipline facultative
Fundamente de antreprenoriat / Fundamentals of Entrepreneurship FAU000X 3 Romānă
Fundamente de educație umanistă (Teoria argumentării) / Fundamentals of humanities (Argumentation theory)  FEU000X 3 Romānă
Semestrul 2
Disciplina Cod Credite Limba Titular disciplina
Discipline obligatorii
Hidrometrie şi prelucrarea primară a datelor / Hydrological Measurements and Primary Data Processing GLR5501 4 Romānă Conf. univ. dr. Gheorghe Șerban
Chimia mediului hidroatmosferic / Chemistry of Water and Air Environment GLR5203 4 Romānă Șef lucr. dr. Răzvan-Horațiu Bătinaș
Observaţii şi măsurători meteorologice / Meteorological Observations and Measurements GLR5502 4 Romānă Şef lucr. dr. Traian Tudose
Hidrogeologie / Hydrogeology GLR5201 5 Romānă Șef lucr. dr. Răzvan-Horațiu Bătinaș
Geografia  fizică a Romaniei / Physical Geography of Romania GLR1304 4 Romānă Prof. univ. dr. Ioan-Aurel Irimuș 
Stagiu de practică 1 / Internship 1 GLR1109 3 Romānă
Stagiu de practică 2 / Internship 2 GLR1212 3 Romānă
Limba străină 2 / Foreign Language 2 3
Educație fizică 2 / Sports 2 YLU0012 2 Romānă
Discipline facultative
Fundamente de antreprenoriat / Fundamentals of Entrepreneurship FAU000X 3 Romānă
Fundamente de educație umanistă (Teoria argumentării) / Fundamentals of humanities (Argumentation theory)  FEU000X 3 Romānă
Semestrul 3
Disciplina Cod Credite Limba Titular disciplina
Discipline obligatorii
Climatologie generală / General Climatology GLR5302 4 Romānă Prof. univ. dr. Adina-Eliza Croitoru
Limnologia bazinelor de acumulare / Lymnology of Reservoirs GLR5310 4 Romānă Conf. univ. dr. Gheorghe Șerban
Geomorfologie cu elemente de geologie / Geomorphology and Elements of Geology GLR5103 3 Romānă Șef lucr. dr. Liviu-Ioan Buzilă
Microclimatologie şi topoclimatologie / Microclimatology and Topoclimatology GLR5404 4 Romānă Conf. univ. dr. Iulian-Horia Holobācă
Potamologie / Potamology GLR5301 4 Romānă Şef lucr. dr. Horvath Csaba
Disciplina opțională 1 se alege din pachetul opțional:
Geomorfologie fluviatilă și climatică / Fluviatile and Climatic Geomorphology GLR52061 3 Romānă Șef lucr. dr. Liviu-Ioan Buzilă             Şef lucr. dr. Maria Hosu
Relieful terestru / Terrestrial Landforms GLR4207 3 Romānă Şef lucr. dr. Maria Hosu
Disciplina opțională 2 și Disciplina opțională 3 se aleg din pachetul opțional:
Evaluarea impactului asupra mediului / Environmental Impact Assessment GLR1616 4 Romānă Șef lucr. dr. Ciprian Corpade
Politici și strategii de mediu / Policies and Strategies of the Environment GLR5309 4 Romānă Șef lucr. dr. Ciprian Corpade
Īnvelişul bio-pedosferic / Biological and Pedological Earth Cover GLR5204 4 Romānă Șef lucr. dr. Liviu-Ioan Buzilă             Șef lucr. dr. Ciprian Corpade
Discipline facultative
Fundamente de antreprenoriat/ Fundamentals of Entrepreneurship FDAU0003 3 Romānă
Bazele ştiinţei mediului / The Fundamentals of Environmental Sciences GLR1213 5 Romānă
Semestrul 4
Disciplina Cod Credite Limba Titular disciplina
Discipline obligatorii
Metode și tehnici de analiză īn hidrometeorologie / Methods and Techniques of Analysis in Hydrometeorology GLR5409 3 Romānă Şef lucr. dr. Horvath Csaba
Geografia  fizică a Romaniei / Physical Geography of Romania GLR1304 4 Romānă Prof. univ. dr. Ioan-Aurel Irimuș 
Regimul scurgerii naturale a rāurilor / Types of Natural Flow of Rivers GLR5403 4 Romānă Şef lucr. dr. Horvath Csaba
Meteorologie sinoptică / Synoptic Meteorology GLR5303 4 Romānă Prof. univ. dr. Adina-Eliza Croitoru
Stagiu de practică 3 / Internship 3 GLR1315 3 Romānă
Stagiu de practică 4 / Internship 4 GLR1416 3 Romānă
Romānă
Disciplina opţională 4 se alege din pachetul opțional:
Valorificarea energiei eoliene şi solare / Capitalization of Wind and Sun Energy GLR5305 3 Romānă Şef lucr. dr. Traian Tudose
Agrometeorologie / Agricultural Meteorology GLR5306 3 Romānă Şef lucr. dr. Traian Tudose
Coduri meteorologice / Meteorological Codes GLR5311 3 Romānă Prof. univ. dr. Adina-Eliza Croitoru    Şef lucr. dr. Traian Tudose
Disciplina opţională 5 se alege din pachetul opțional:
Managementul proiectelor de dezvoltare teritorială /Management of territorial development projects GLR5411 3 Romānă
Geografia Uniunii Europene / Geography of the European Union GLR1408 3 Romānă
Disciplina opţională 6 se alege din pachetul opțional:
Amenajarea hidrotehnică a bazinelor hidrografice / Hydrotechnical Planning of Catchment Areas GLR5601 3 Romānă Dr. ing. Florin Stoica
Hidroamelioraţii / Water Improvements GLR5406 3 Romānă Conf. univ. dr. Gheorghe Șerban
Principiile gospodăririi apelor īn UE / Principles of water management in the EU GLR5105 3 Romānă Dr. ing. Florin Stoica
Discipline facultative
Fundamente de antreprenoriat / Fundamentals of Entrepreneurship FDAU0004 3 Romānă
Chimie analitică instrumentală / Instrumental Analytic Chemistry GLR5308 9 Romānă
Semestrul 5
Disciplina Cod Credite Limba Titular disciplina
Discipline obligatorii
Teledetecţie şi aerofotointerpretare / Remote Sensing and Aerial Photo Interpretation GLR5402 4 Romānă Conf. univ. dr. Mircea Alexe
Hazarde şi riscuri climatice / Hazards and Climatic Risks GLR5513 4 Romānă Prof. univ. dr. Adina-Eliza Croitoru
Hazarde şi riscuri hidrice / Hydrological hazards and risks GLR5514 4 Romānă Șef lucr. dr. Răzvan-Horațiu Bătinaș
Geografia regională a Romāniei / Regional Geography of Romania GLR1601 4 Romānă Conf. univ. dr. Sorin Filip
Geografia hidroenergetică a Romāniei / Geography of Hydroelectric Power in Romania GLR5405 3 Romānă
Peisaje geografice asociate bazinelor hidrografice / Geographical Landscapes Within Catchment Areas GLR5515 3 Romānă Șef lucr. dr. Viorel Gligor
Oceanologie /Oceanology GLR5608 4 Romānă Şef lucr. dr. Horvath Csaba
Disciplina opţională 7 se alege din pachetul opțional:
Meteorologie maritimă / Sea Meteorology GLR5507 4 Romānă Conf. univ. dr. Brīndușa Chiotoroiu
Resursele hidroclimatice ale Europei / Water and Climatic Resources of Europe GLR5407 4 Romānă Şef lucr. dr. Horvath Csaba
Utilizarea dendrocronologiei īn reconstituirea mediului hidroatmosferic / The Use of the Dendochronology in the Hydroatmospherical Environment Reconstruction GLR5510 4 Romānă Șef lucr. dr. Olimpiu Pop
Introducere īn etica şi integritatea academică / Introduction into the academic etics and integrity GLR1513 4 Romānă Șef lucr. dr. Ciprian Corpade
Discipline facultative
Fizica mediului GLR5509 5 Romānă
Semestrul 6
Disciplina Cod Credite Limba Titular disciplina
Discipline obligatorii
Meteorologie aeronautică / Aeronautic Meteorology GLR5602 4 Romānă Prof. univ. dr. Adina-Eliza Croitoru
Alimentări cu apă / Water Supplies GLR3505 5 Romānă Conf. univ. dr. Gheorghe Șerban
Cadastrul apelor / Water Survey GLR5604 5 Romānă Șef lucr. dr. Răzvan-Horațiu Bătinaș
Climatologie urbană / Urban Climatology GLR5605 5 Romānă Conf. univ. dr. Iulian-Horia Holobācă
Elaborarea lucrării de licenţă / Elaboration of the graduation thesis GLR1621 3 Romānă
Disciplina opţională 8 și Disciplina opţională 9 se aleg din pachetul opțional:
Legislaţie şi marketing īn gospodărirea apelor şi meteorologie / Legislation and Marketing in Water Management and Meteorology GLR5606 4 Romānă
Biometeorologie umană / Human Biometeorology GLR55081 4 Romānă Prof. univ. dr. Adina-Eliza Croitoru
Schimbări climatice globale / Global Climatic Changes GLR5609 4 Romānă Prof. univ. dr. Adina-Eliza Croitoru