Facultatea de Geografie
Fișele disciplinelor specializării  Resurse și riscuri īn mediul hidroatmosferic
Anul universitar 2022-2023
Semestrul 1
Disciplina Cod Credite Limba Titular disciplina
Discipline obligatorii
Probleme speciale de clima Romāniei / Special Problems regarding the Climate of Romania GMR4101 6 Romānă Prof. univ. dr. Adina-Eliza Croitoru
Epistemologia fenomenelor geografice extreme / Epistemology of Extreme Geographical Phenomena GMR4102 6 Romānă
Sinteze şi regionalizări hidrice (curs predat īn limba franceză) / Hydrological Syntheses and Regionalizations (in French) GMF4103 6 Franceză Conf. univ. dr. Gheorghe Șerban
Aplicaţii ale observaţiilor satelitare īn monitorizarea mediului / Application of Satellite Observations to Environment Monitoring GMR4202 6 Romānă Conf. univ. dr. Iulian-Horia Holobācă
Resursele hidroclimatice īn contextul dezvoltării durabile / Hydrological and Climatic Resources in the Context of Sustainable Development GMR4104 6 Romānă Șef lucr. dr. Horvįth Csaba
Discipline facultative
Fundamente de antreprenoriat / Fundamentals of Entrepreneurship FAU000X 3 Romānă
Fundamente de educație umanistă (Teoria argumentării)/Fundamentals of Humanities (Argumentation Theory) FEU000X 3 Romānă
Limba străină 1 /  Foreign language 1 3
Semestrul 2
Disciplina Cod Credite Limba Titular disciplina
Discipline obligatorii
Poluarea şi protecţia mediului hidrosferic / Pollution and Protection of the Water Environment GMR4201 6 Romānă Şef lucrări dr. Răzvan-Horațiu Bătinaș
Folosinţe de apă şi scurgerea influenţată / Water Uses and Influenced Flow GMR4203 6 Romānă Conf. univ. dr. Gheorghe Șerban
Metode de prognoză meteorologică / Methods of Meteorological Forecasting GMR4401 6 Romānă Şef lucr. dr. Traian Tudose
Planificarea și amenajarea integrată a bazinelor hidrografice / Integrated Planning of Drainage Basins GMR4207 6 Romānă Şef lucr.dr. Havadi-Nagy Kinga Xénia
Stagiu de practică / Internship GMR4407 6 Romānă
Discipline facultative
Fundamente de antreprenoriat / Fundamentals of Entrepreneurship FAU000X 3 Romānă
Fundamente de educație umanistă (Teoria argumentării)/Fundamentals of Humanities (Argumentation Theory) FEU000X 3 Romānă
Limba străină 2 /  Foreign language 2 3
Semestrul 3
Disciplina Cod Credite Limba Titular disciplina
Discipline obligatorii
Schimbările climatice, efectele şi riscurile induse asupra mediului (curs predat īn limba franceză)/ Climate Changes, Effects and Risks on the Environment (in French) GMR4301 6 Franceză Conf. univ. dr. Iulian-Horia Holobācă
Eroziunea, transportul și depunerea aluviunilor / Alluvia Erosion, Transport and Accumulation GMR4306 6 Romānă Șef lucr. dr. Horvįth Csaba
Disciplina opțională 1 se alege din pachetul opțional:
Climatologia activităţilor recreative / Climatology of Leisure Activities GMR4204 6 Romānă Conf. univ. dr. Iulian-Horia Holobācă
Meteorologie dinamică / Dynamic Meteorology GMR4205 6 Romānă Şef lucr. dr. Traian Tudose
Bilanţul radiativ şi funcţionarea sistemului climatic / Radiation Balance and the Functioning of the Climatic System GMR4206 6 Romānă Conf. univ. dr. Iulian-Horia Holobācă
Disciplina opțională 2 se alege din pachetul opțional:
Metode de evaluare a resurselor hidro-turistice / Methods of Assesing Hidrological Tourism Resources GMR4303 6 Romānă Şef lucrări dr. Răzvan-Horațiu Bătinaș
Hidrologie statistică şi dinamică / Statistic and Dynamic Hidrology GMR4304 6 Romānă Şef lucrări dr. Răzvan-Horațiu Bătinaș
Glaciologie / Glaciology GMR4305 6 Şef lucrări dr. Răzvan-Horațiu Bătinaș
Disciplina opțională 3 se alege din pachetul opțional:
Hidrologie urbană / Urban Hidrology GMR4405 6 Romānă Conf. univ. dr. Gheorghe Șerban
Tehnici GIS īn elaborarea proiectelor şi analiza riscurilor / GIS Techniques Involved in the Execution of Projects and Risk Analysis GMR4406 6 Romānă Șef lucr. dr. Horvįth Csaba
Metodologia scrierii articolelor ştiinţifice şi elemente de scientometrie / Methodology of writing scientific articles and scientometry elements GMR4312 6 Romānă Prof. univ. dr. Adina-Eliza Croitoru
Discipline facultative
Fundamente de antreprenoriat / Fundamentals of Entrepreneurship FDAU0003 3 Romānă
Semestrul 4
Disciplina Cod Credite Limba Titular disciplina
Discipline obligatorii
Metode de prognoză meteorologică / Methods of Meteorological Forecasting GMR4401 8 Romānă Şef lucr. dr. Traian Tudose
Metode de prognoză hidrologică / Metods of Hydrological Forecasting GMR4402 8 Romānă Dr. ing. Florin Stoica
Īntocmirea, gestiunea şi utilizarea bazelor de date climatice / Creation, Management and Use of Climatic Databases GMR4403 8 Romānă Conf. univ. dr. Iulian-Horia Holobācă
Elaborarea lucrării de disertaţie / Elaboration of Dissertation Paper GMR4408 6 Romānă
Discipline facultative
Fundamente de antreprenoriat / Fundamentals of Entrepreneurship FDAU0004 3 Romānă