Facultatea de Geografie
Fișele disciplinelor specializării Geomatică
Anul universitar 2021-2022
Semestrul 1
Disciplina Cod Credite Limba Titular disciplina
Discipline obligatorii
Fundamente GIS / GIS Fundamentals GMR2111 7 Romānă Conf. univ. dr. Titus Man
Programare dirijată de evenimente. Limbajul  Python / Event-Oriented Programming. Python Language GMR2112 7 Romānă
Topografie computerizată si GIS / Computer-Based Topography and GIS GMR2103 8 Romānă Conf. univ. dr. ing. Ioan Rus
Teledetecţie computerizata / Computer-Based Remote Sensing and GIS GMR2114 8 Romānă Conf. univ. dr. Mircea Alexe
Discipline facultative
Fundamente de antreprenoriat / Fundamentals of Entrepreneurship FDAU0001 3 Romānă
Limba străină 1 /  Foreign language 1 3 Romānă
Semestrul 2
Disciplina Cod Credite Limba Titular disciplina
Discipline obligatorii
Analiză spaţială asistată de GIS / GIS-Assisted Spatial Analysis GMR2201 8 Romānă Conf. univ. dr. Ștefan Bilaşco 
Tehnici avansate GIS (curs predat īn limba engleză) / GIS Advanced Techniques (in English) GME2211 8 Engleză Conf. univ. dr. Titus Man
GPS şi cadastru edilitar asistat de GIS / GPS and GIS-Assisted Real Estate Survey GMR2212 7 Romānă Conf. univ. dr. ing. Ioan Rus
Metode statistice īn GIS şi Teledetecţie / Statistical Methods in GIS and Remote Sensing GMR2401 7 Romānă Conf. univ. dr. ing. Ioan Rus
Discipline facultative
Fundamente de antreprenoriat / Fundamentals of Entrepreneurship FDAU0002 3 Romānă
Limba străină 2 /  Foreign language 2 3
Semestrul 3
Disciplina Cod Credite Limba Titular disciplina
Discipline obligatorii
Managementul bazelor de date spaţiale / Management of Spatial Databases GMR2311 6 Romānă Șef lucr. dr. Vasile Dohotar
Aplicaţii GIS in administraţia locală / GIS Applications in Local Administration GMR2302 6 Romānă Conf. univ. dr. Ștefan Bilaşco
Strategii de amenajarea teritoriului / Strategies of Regional Planning GMR2402 6 Romānă Șef lucr. dr. Liviu Buzilă
Disciplina opțională 1 se alege din pachetul opțional:
Programarea orientată pe obiecte. Limbajul Java / Object-Oriented Programming. Java Language GMR2312 6 Romānă
Fotogrammetrie UAV / UAV Photogrammetry GMR2407 6 Romānă Conf. univ. dr. ing. Ioan Rus
Disciplina opțională 2 se alege din pachetul opțional:
Procesarea imaginilor satelitare / Processing of Satellite Images GMR2403 6 Romānă
Proiectarea şi implementarea aplicaţiilor GIS / Design and Implementation of GIS Applications GMR2205 6 Romānă
Managementul informației geofizice īn geomatică / Management of Geophysic Information in Geomatics GMR2206 6 Romānă Conf. univ. dr. ing. Ioan Rus
Semestrul 4
Disciplina Cod Credite Limba Titular disciplina
Discipline obligatorii
WEB GIS  (curs predat īn limba engleză) / WEB GIS (in English) /// [RO] GME2313 7 Engleză Conf. univ. dr. Titus Man
Stagiu de practică / Internship GMR2406 4 Romānă
Elaborarea lucrării de disertaţie / Elaboration of the Dissertation Paper GMR2408 5 Romānă
Disciplina opţională 3 se alege din pachetul opțional:
Aplicaţii GIS īn management / GIS Applications in Management GMR2304 7 Romānă Șef lucr. dr. Ciprian Moldovan
Modelarea GIS a proceselor şi fenomenelor naturale / GIS Modelling of Natural Processes and Phenomena GMR2305 7 Romānă Șef lucr. dr. Ciprian Moldovan
Disciplina opţională 4 se alege din pachetul opțional:
Modelarea GIS a proceselor demografice si social-economic / GIS Modelling of Demographical and Social-Economic Processes GMR2404 7 Romānă Șef lucr. dr. Ciprian Moldovan
Aplicaţii GIS īn urbanism / GIS Applications in Town Planning GMR2405 7 Romānă Conf. univ. dr. Ștefan Bilaşco
Fotogrammetrie computerizată / Computer-Based Photogrammetry GMR2105 7 Romānă Conf. univ. dr. ing. Ioan Rus