:: CENTRE UBB

CENTRUL DE GEOGRAFIE REGIONALA

 

CENTRUL DE CERCETARE A ASEZARILOR SI URBANISM

http://ctt.centre.ubbcluj.ro/

 

Centrul de Cercetare pentru Dezvoltare Durabila

 

Centrul de Cercetare pentru Identități Teritoriale și Dezvoltare (ITD)

     

 

:: REVISTE

REVISTA STUDIA GEOGRAPHIA

 

ROMANIAN REVIEW OF REGIONAL STUDIES

Journal of Settlements
and Spatial Planning (JSSP)

 

 

Revista Geographia Napocensis

 

GEOTUR - Revista studentilor de la Geografia Turismului

RRGE

Romanian Review of Geographical Education

 

:: CONFERINTE

INTERNATIONAL CONFERENCE REGIONAL DISPARITIES

Conferinţa Internaţională
Rural Space and Local Development

AERUL ŞI APA - COMPONENTE ALE MEDIULUI

 

 

International Conference

Contemporary Trends in Teaching and Learning Geography

 

   

:: COLABORARI

Societatea de Geografie "Cholnoky Jeno " Földrajzi Társaság

Asociatia Aerul si Apa Cluj Napoca

Filiala Cluj

Societatea de Geografie – Filiala Alma Mater Napocensis