Földrajz szak

Szeretsz túrázni, kirándulni?

Meg akarod érteni az időjárás működését?

Jobban tájékozódnál térképpel, nélküle?

Megismernéd a világ kultúráit?

Milyen a világ gazdasági, politikai működése?

 

ALAPINFÓK

Kolozsvár • BBTE • magyar tagozat • földrajz alapszak (BSc) • akkreditált • 3 éves • nappali tagozat

24 államilag támogatott + max. 26 tandíjas hallgató

 

A KÉPZÉS CÉLJA

A földrajz szak hallgatóinak természet-, társadalom-, gazdaság- és környezetföldrajzi ismereteket adunk át szűkebb, illetve tágabb földrajzi környezetünk rendszereiről és térbeli folyamatairól. A megfelelő elméleti és módszertani alapokkal képesek tudásukat gyakorlatban is alkalmazni a változatos földrajzi térrel kapcsolatos bármely területen.

 

TÖRTÉNETE

A szaknak komoly hagyományai vannak, az utóbbi másfélszáz évben Kolozsváron tanítottak a magyar földrajztudomány neves egyéniségei, pl. Cholnoky Jenő vagy Prinz Gyula. Pár évtizedes kényszerszünet után, a szakot 1993-ban indítottuk újra.

 

JELENTKEZŐK

E szakra olyan jelentkezőket várunk, akiket érdekel a környezet természeti és ember által alkotott elemeinek ismerete, akik nyitottak arra, hogy átfogó képet alkossanak azokról a gazdasági, társadalmi és természeti folyamatokról, amelyek életünket irányítják, akik szeretnének izgalmas, hazai és külföldi terepgyakorlatokon részt venni.

FŐBB TANTÁRGYAK

Természetföldrajz: környezetünk belső- és a külső erői, az élővilág, a talaj földrajzi vizsgálata, földrajzi kockázati jelenségek, a felszín formakincse.

Társadalomföldrajz: népesség, település, gazdaság, turizmus földrajzi jelenségei.

Regionális földrajz: Románia és az Európai Unió földrajza, a többi kontinens, területfejlesztés.

Földtudományok: geológia, meteorológia, hidrológia, térképészet, térinformatika, távérzékelés.

A képzés kiegészül idegennyelv-oktatással (pl. angol, francia, német, spanyol) és a tanárképesítéshez szükséges tárgyakkal (pl. pedagógia).

 

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEK

oktatás (földrajztanár) •  kormányzati szervek és kirendeltségek (vízügy, ásványvíz-igazgatóság, környezetvédelem, meteorológia) •  magáncégek (térképész, térinformatikus, utazás-szervező, logisztika) • közigazgatás (területfejlesztés)

 

További információk: https://geografie.ubbcluj.ro/pages/magyarfoldrajz