Reklám – Földrajz

Földrajz szak

Azok, akik a földrajz szakot választják egy 3 éves interdiszciplináris kaland résztvevői lesznek, hiszen a földrajz egyesíti a társadalomtudományokat a természettudományokkal. Az első félév óráinak nagy többsége természetföldrajzi tárgyú lesz, a társadalomtudományokat kedvelők se kell csüggedjenek, mivel a köv. félévekben kevesebb természetföldrajzi tárgy lesz.

I. félév:

Az általános földrajz kurzusokat Benedek József professzor úr tartja, míg a szemináriumot Máthé Csongor tanár úr. Az órák keretén belül megismerhetjük a földrajz tárgyát, célját, annak történelmét és fejlődését, ill. a kolozsvári magyar földrajz történelmét.

A geológia azok számára érdekes tantárgy, akiket érdekel a Föld felépítése, szerkezete ill. annak története. Az elméleti órákat Forray Ferenc fogja tartani, míg a szemináriumokat Silye Lóránd. Mindkét órára nagyon fontos bejárni és jegyzetelni, a Hartai könyv pedig jól fog jönni. A geológiai ismeretekre a II. félévben is szükség lesz.

A hidrológia keretén belül számos a vizekkel kapcsolatos érdekes tényt lehet elsajátítani Horváth Csaba tanár úrtól. A szemináriumi órákon egy számítógépes program segítségével gyakorlatozunk az elméleti órákban átbeszélt témákról. A program a II. félév során egy külön tantárgy lesz.

A humánföldrajz előadásokat és szemináriumokat Kovács Csaba tanár úr tartja, érdemes megjelenni mindkét órán főleg, ha érdekel a gazdaság, politika vagy szociológia. A szemináriumokon vetítések vannak, ezek segítségével mutatja be a tanár úr azokat a különleges helyeket, amelyeket már meglátogatott.

A meteorológia tantárgy főleg azoknak fogja elnyerni a tetszését, akit érdekelnek a légköri folyamatok. A tanárnő, Bartok Blanka megpróbálja a légköri jelenségeket minél jobban elmagyarázni és érhetővé, érdekessé tenni a számos labori kellék segítségével.

A térképészet (kartográfia) sokak számára első hangzás után nehéznek tűnhet, nem az, mivel Bartos E. Zsombor tanár úr jól magyarázza el a kül. leckéket. Itt ajánlott nem csak a szemináriumon, hanem a kurzuson is részt venni, mivel csak így válik valóban érhetővé az anyag. A szemináriumi órákon megismerkedhetünk számos térképpel, ill. lehetőségünk van a digitális térképek készítésére is.

II. félév:

Az általános regionális földrajzot Török Ibolya tanárnő tanítja. A regionális földrajz azoknak fog tetszeni, akiket érdekel az, hogy milyen jelenségek játszódnak le a különböző régiókban, térségekben (pl. ahol lakunk). A szemináriumi órákon a legnagyobb geográfusokat kell majd bemutatni.

A biogeográfia a biológiát szeretők kedvenc tantárgya lesz, a tanárnő, Keresztes Lujza rengeteg érdekes dologra világít rá. Számos különleges példával próbálja közelebbivé tenni a tárgyat a diákok számára.

A geomorfológia(felszínalaktan) – a nevéből következtetve megállapítható, hogy a tantárgy a felszín tanulmányozásával foglalkozik. Az elméleti órákon ajánlott a jelenlét, bár a tantárgy nem az egyszerűbbek közé tartozik, de a tanárnő, Gál Andrea mindent megtesz azért, hogy az anyagot minél jobban megértsük.

A GIS egyike a legérdekesebb tantárgyainknak a II. félévben. Imecs Zoltán tanár úr fogja tartani az órákat, nagyon részletesen magyarázza el az anyagot. A GIS egy olyan program, amely segítségével térképeket készíthetünk, szerkeszthetünk. A tanár úr a kurzusokon a GIS elméleti részét, míg a szemináriumokon a gépen mutatja be a program tényleges működését, amelyet el lehet sajátítani, ha jól odafigyelünk.

A népességföldrajzot Kovács Csaba és Török Ibolya fogja tanítani. A tanár úr az elméleti, míg a tanárnő a szemináriumi részt fogja tartani. A népességföldrajz azoknak fog tetszeni, akik társadalomföldrajzi beállítottságúak. A tantárgy megismerteti a fontosabb népességalakító, befolyásoló eseményeket, jelenségeket ill. népesedési elméleteket.

Matuz-Vitus Roland- István, első éves, földrajz szakos hallgató