08
MAY
2020

INSTRUCŢIUNI COMPLETARE CONTRACTE STUDII ONLINE

INSTRUCŢIUNI COMPLETARE CONTRACTE STUDII ONLINE

În atenția studenților din actualii ani I licență, II licență și anul I master –

contracte provizorii studii 2020-2021 online

În perioada 1-31 mai fiecare student trebuie să compleze on-line pe platforma AcademicInfo contractele de studii pentru anii II, III – nivel licență, respectiv pentru anul II – nivel masterat.

Pașii de urmat sunt:

1. Consultarea planurilor de învățământ (sunt postate pe site la următorul link)

Studenții din viitorul an II licență și anul II master- click pe Planuri invatamant 19-20 (viitorul an II) și alegeți specializarea

Studenții din viitorul an III licență – click pe Planuri invatamant 18-19 (viitorul an III) și alegeți specializarea

Atenție! Pe prima pagină a fiecărui plan de înv. este prezentat modul de alegere a disciplinelor opționale din pachetele respective.

2. Informarea despre disciplinele opționale, pe baza consultării fișelor disciplinelor, care sunt postate pe site la următorul link:

3. Alegerea disciplinelor opţionale.  După analiza fișelor disciplinelor, până în data de 20 mai 2020, se va face o consultare a studenţilor, proces prin care opţiunile vor fi centralizate la îndrumătorii de an în vederea stabilirii listei finale cu disciplinele care îndeplinesc criteriile de a fi normate (număr minim de opţiuni, sau majoritate de opţiuni). Lista finală de discipline opţionale care vor fi normate se va comunica până în 22 mai 2020.

4. Completarea on-line a contractelor de studii provizorii pe platforma AcademicInfo, în perioada 22-31 mai 2020.

Selectati Contracte studii-alegeți semestrul, selectați Adaugă contract nou.

La acționarea butonului Adaugă Contract Nou se completează disciplinele obligatorii în contractul provizoriu. Trebuie să adăugați doar disciplinele opționale sau facultative.

Selectați opționalele aferente semestrului ales, din partea stanga, pe rand, apasand pe „plusurile” verzi (tip disciplina 2). Denumirea completa a disciplinei apare daca selectati ? (semnul intrebarii). Pachetele de discipline sunt marcate cu ***, ca sa puteti alege optionalul corect.

Procedati la fel si pt semestrul urmator de studii.

Selectati Vizualizare contract. Daca este corect intocmit, contractul va avea total credite sem 1=30, total credite sem2=30, conform Regulamentului privind activitatea profesională a studenților (nivel licență și master) din Universitatea Babeș-Bolyai în baza Sistemului european de credite transferabile (ECTS) in vigoare. In acest caz, contractul este pregatit pt a fi din nou accesat de dvs in septembrie. Intre timp se vor actualiza pe AcademicInfo informatiile referitoare la notele obtinute de dvs pt disciplinele acestui semestru.

Daca numarul de credite nu este corect, selectati butonul Inapoi si reluati pasii de lucru.

5. Listarea contractelor de studii finale. In septembrie, in perioada pe care o vom comunica, veti putea accesa din nou AcademicInfo in vederea listarii contractului de studii, care va fi semnat de dvs, listat si predat la Secretariat la inceputul anului universitar. Se va selecta butonul Genereaza contract (se salveaza si se printeaza).

Din momentul in care optionalele sunt alese in contract, nu se mai pot modifica.

Secretariatul facultăţii.