Etapele înscrierii online la Admiterea 2020, nivel licență :  


 

Preînscrierea

 


 • se accesează pagina web: https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/, se introduce de către candidat CNP-ul (cetăţeni români) sau Paşaport (cetăţeni străini) şi se apasă butonul Înscriere  
 • se bifează Declaraţia de Consimţământ;
 • se completează Datele de identificare ale candidatului şi se apasă butonul Salvează şi trece la pasul următor 
 • se completează Adresa şi datele de contact ale candidatului [Atenţie!! Adresa de email trebuie să fie validă, întrucât aceasta constituie user pentru etapele următoare ale Înscrierii şi NU mai poate fi modificată ulterior!!] şi se apasă butonul Salvează şi trece la pasul următor 
 • se completează Studiile medii ale candidatului [Atenţie!! Dacă Diploma de bacalaureat/Adeverinţa de bacalaureat/Foaia matricolă Nu au Serie şi/sau Număr, în câmpurile aferente acestora, se va trece cifra sau simbolul –] şi se apasă butonul Salvează şi trece la pasul următor
 • se completează Opţiunile candidatului [Atenţie!! Candidatul poate alege din lista specializărilor Facultăţii de Geografie, una sau mai multe opţiuni. Opţiunile se aleg în funcţie de specializare, linie de studiu şi forma de învățământ (buget, taxă). Aceste opţiuni se adaugă în ordinea preferinţelor şi trebuie să coincidă cu opţiunile de pe Fişa de Înscriere a Facultăţii de Geografie] şi se apasă butonul Salvează şi trece la pasul următor 
 • se verifică corectitudinea datelor înscrise (Confirmă date formulare) şi se apasă butonul Confirmă datele
 • se salvează Anexa 1 – date personale şi se apasă butonul Înapoi pe pagina de pornire , pentru trecerea la etapa următoare (Înscriere).

 

Înscrierea

 

                  Pentru accesarea contului, se va folosi ca User adresa de email, iar ca Password CNP-ul,
conform mesajului primit în adresa de email. 
– Se apasă butonul Log in  sau link-ul de acces primit pe email

 


Pas 1. Încarcă documente

 

 Se vor încărca pe rând următoarele documente:

  • Anexa 1. semnată (salvată în Preînscriere)
  • Anexa 2Fişa cu opţiunile candidatului (Fişa de înscriere a Facultăţii de Geografie) – se descarcă Aici, se completează conform opţiunilor candidatului, cu cifre arabe, în ordinea preferinţelor, se datează şi se semnează.
                      Atenţie!! Ordinea opţiunilor candidatului din Anexa 2 trebuie să fie identică cu cea din Anexa 1, din Preînscriere. Nu se acceptă corecturi pe Anexa 2!

  • Diploma de bacalaureat (faţă-verso) sau Adeverinţa de bacalaureat 
  • Certificatul de naştere
  • Cartea de identitate
  • Adeverinţa medicală tip
                  Alte documente:

  • Scrisoarea de motivaţie, se descarcă în funcţie de linia de studiu (românămaghiarăgermană), se redactează, se datează şi se semnează.
                       Atentie!! – Se va redacta o singură Scrisoare de motivaţie pentru toate specializările, la aceeaşi linie de studiu (română, maghiară, germană).

 

                  Candidaţii pot încărca documente specifice, în funcţie de situaţie:

  • Dovadă scutire taxă de înscriere/admitere (conform Regulamentului UBB);
  • Dovada plăţii taxei de admitere (mandat poştal sau OP) pentru candidaţii care nu pot efectua plata online;
  • Documente plasament;
  • Diplome olimpiade școlare naţionale sau internaţionale de Geografie, concurs Bolyai Farkas (Geografie) și concurs Geomondis (conform Regulamentului Facultății);
  • Declaraţie apartenenţă etnici români.
 
 Se apasă butonul Finalizare încărcare documente . După Finalizare încărcare documente, NU se mai pot şterge/modifica documentele încărcate.

Pas 2. Plata on-line a taxei de admitere

 

În câmpul corespunzător se completează suma aferentă (taxa de procesare + taxa de înscriere) şi se apasă butonul Plăteşte
Candidatul va fi redirecţionat spre pagina securizată în vederea introducerii datelor cardului bancar cu care se va face plata.
Atenţie!! Candidaţii care nu pot plăti Taxa de admitere online, o pot face prin mandat poştal sau OP, (CUI / CF 4305849 ) în contul RO35TREZ21620F330500XXXX, Trezoreria filiala Cluj, specificând Numele şi Prenumele candidatului şi menţiunea Admitere Facultatea de Geografie.

Pas 3. Status înscriere

 

Permite verificarea statusului înscrierii la Facultatea de Geografie. Pot apărea următoarele statusuri:
 1. Dosarul nu a fost procesat de Comisia de admitere – dosarul încă nu a intrat în verificările Comisiei de Admitere.
 2. Dosarul a fost verificat de Comisia de admitere – comisia verifică documentele solicitate conform Regulamentului de admitere. Statusul se va actualiza pe măsura procesării dosarului.
 3. Dosarul a fost respins de Comisia de admitere – comisia a verificat dosarul şi a constatat lipsa sau neconformitatea unor documente. În acest caz, vă rugăm să vă verificaţi emailul pentru detalii şi să contactaţi Comisia de admitere, prin email admit.geo@ubbcluj.ro sau telefonic 0264431865
 4. Aţi fost înscris! Verificaţi, vă rog, fişa de înscriere. Dacă aveţi întrebări referitoare la aceasta, vă rog să luaţi legătura cu comisia de admitere a facultăţii.– candidatul verifică corectitudinea informaţiilor afişate, astfel încât acestea să corespundă cu cele încărcate anterior.
Înscrierea se consideră finalizată întrucât candidatul a primit Numărul legitimaţiei de concurs. Cu acest număr, candidatul se va regăsi pe listele de admitere, afişate pe site-ul Facultăţii de Geografie, în data de 11 septembrie 2020
Candidaţii admişi trebuie să confirme locul obţinut, prin depunerea Contractului de şcolarizare online
Confirmarea locului se face în perioada:
11 septembrie – 14 septembrie 2020

Informatii aici despre confirmarea locului

 


Candidaţii admişi şi confirmaţi trebuie să işi depună dosarul cu actele în original (cele depuse online la înscriere), Contractul de şcolarizare în original (în 2 exemplare) şi 2 fotografii tip 3/4, în perioada  21-25 septembrie 2020, între orele 9-15. Depunerea documentelor se face la sediul Facultăţii de Geografie din Cluj-Napoca, pentru cei admişi la specializările din Cluj-Napoca şi la sediile Extensiilor, pentru cei admişi la specializările acestora (Gheorgheni, Bistriţa, Sighetu Marmaţiei şi Zalău).
Nedepunerea  documentelor originale în perioada 21-25 septembrie 2020  sau constatarea unor neconcordanţe între actele originale şi cele încărcate online duce la pierderea locului dobândit prin concurs.

Powered by Froala Editor