Termene limită de depunere a cererilor pentru încheierea situațiilor școlare la sfârșitul anului universitar 2019 – 2020 (întrerupere de studii, prelungire de studii, transfer, reluarea studiilor, reînmatriculări) 

Cererile se trimit prin e-mail secretarei specializării, în perioada 7-11 septembrie 2020 (model atașat). Nerespectarea acestor termene atrage după sine EXMATRICULAREA studentului, conform regulamentelor în vigoare.

MODEL CERERE: 

Adrese e-mail Secretariat:

http://geografie.ubbcluj.ro/?page_id=2862

După 24/48 ore de la verificarea respectării condițiilor specificate în regulamente, referitoare la întrerupere de studii, prelungire de studii, transfer, reluarea studiilor, reînmatriculări, studentul va putea achita eventualele taxe (reînmatriculare, transfer) pe platforma academicInfo sau după caz, cu alte metode (detalii efectuare plăți 0264-590801)

 
 Contracte studii anuale 

Se completează online, pe platforma academicInfo, se salvează, se semnează și se transmit prin e-mail secretarei specializării, în perioada 1-9 octombrie 2020.

Acte doveditoare pentru cazurile sociale/medicale (cazări în căminele studențești) 

Se transmit prin e-mail secretarei specializării, în perioada 7-11 septembrie 2020

Powered by Froala Editor

Etichete: termene