Tematica propusă pentru prelegerea orală din cadrul concursului de ocupare a postului de profesor, poziţia 3,

 care va avea loc în data de 26 ianuarie 2023, ora 12, sala 30


1.Mișcările adiabatice și Foehn-ul
2.Geneza schimbărilor climatice actuale
3.Microclimat și Topoclimat – aspecte noționale
4.Geneza Insulei de Căldură Urbană


Comisia de concurs

 Președinte
Prof. univ. dr. Irimuș Ioan -Aurel

Powered by Froala Editor

Etichete: